Disclaimer

Mitopics heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Mitopics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Mitopics garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Mitopics gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website hyperlinks zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Mitopics op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Mitopics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van hyperlinks of voor de informatie die het volgen van hyperlinks oplevert. Plaatsing van een hyperlink naar een website van derden impliceert niet dat Mitopics de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Privacy statement

Mitopics respecteert de privacy van bezoekers van deze website en verzamelt ongevraagd geen persoonsgegevens hiervan. Wij verzamelen enkel de informatie die bezoekers vrijwillig en na hun toestemming aan ons verstrekken. Gegevens van bezoekers worden expliciet gevraagd bij:

  • inschrijving voor de nieuwsbrief, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied en onze dienstverlening;
  • Mitopics enquêtes, zodat we ons een beeld kunnen vormen van onze markt en onze doelgroep;
  • aanvragen voor aanvullende informatie, zodat we u op adequate wijze kunnen contacteren ter beantwoording van vragen.

De door de bezoekers verstrekte persoonsgegevens zullen enkel worden verzameld en/of bewaard, voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waar voor ze gevraagd zijn. Mitopics zal de verzamelde persoonsgegevens en e-mail adressen nooit aan derden verkopen of kenbaar maken, voor wat voor reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden. We hebben echter geen invloed op het gedrag van derden die met uw toestemming de gegevens kunnen verkrijgen door bijvoorbeeld het gebruik van social media functionaliteit, het bijhouden van bezoekers statistieken en dergelijke. 

Cookies

Mitopics gebruikt cookies om uw (anoniem) gebruik van onze website te analyseren en voor social media functionaliteit. Dit doen we echter pas na uw toestemming. U geeft deze toestemming actief door een keuze te maken bij het eerste bezoek van een pagina op onze website of (opnieuw) nadat uw browser cache leeggemaakt is. Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk (functioneel), en onze website werkt niet naar behoren zonder hen. Dat zijn de cookies die uw keuze  registreereren voor het al dan niet het plaatsten van cookies “civicShowCookieIcon”, “civicCookiesToegestaan” en “PHPSESSID” waarin het id (herkenningsteken) van de zogenaamde sessie-informatie wordt opgeslagen. De laatstgenoemde wordt op de webserver opgeslagen en niet op uw computer. Deze cookie verloopt wanneer de browser wordt gesloten. De sessie-informatie wordt gebruikt om gegevens op te slaan die onmisbaar is voor de werking van onze website, zoals de locatie van return-link (back-button), het feit of de bezoeker in-/uitgelogd is en dergelijke.

Wij gebruiken na uw toestemming ook een aantal niet-essentiële cookies voor Google Analytics (“_ga”) analytische software. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze website wordt gebruikt om onder andere de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden. Tevens worden na uw toestemming cookies geplaatst ten behoeve van social media functionaliteit (AddThis, Linkedin, Twitter, Facebook, Pinit, en Google Plus). De laatstvermelde zijn afkomstig van derden en we hebben geen invloed op het verkeer naar deze derden en de data die door het plaatsen van deze cookies (kunnen) worden verzameld. U geeft echter altijd uw expliciete toestemming voor het plaatsten van dergelijke cookie(s). Deze toestemming kunt u te alle tijden intrekken door de betreffende browser cache leeg te maken en bij het eerstvolgende bezoek de toestemming op voor het plaatsen van cookies op “Nee” te laten staan. De cookies worden na het plaatsen op uw computer bewaard totdat u deze zelf verwijdert.

Heeft u nog vragen, of wilt u uw gegevens laten aanpassen of verwijderen dan kunt u contact met ons opnemen.


Contact

Ontvang gratis kennis updates!