Beoordeling

Doordat Mitopics meerdere beëdigde informaticadeskundigen in haar team heeft, is zij in staat een set unieke diensten aan te kunnen bieden. Deze diensten zijn gegroepeerd onder de dienstgroep Beoordeling.

Audits: onafhankelijke beoordeling van uw situatie

Een second opinion geeft u in een kort tijdsbestek krachtige feedback op uw plannen. Maar heeft u behoefte heeft aan een meer omvattende, structurele beoordeling van uw situatie, dan kunnen wij een audit uitvoeren.

Aan de hand van een van tevoren vastgesteld normenkader krijgt u een doorlichting van uw project, uw IT of uw aanpak. Een audit kan antwoord geven op de volgende vragen: Voldoet uw bedrijfsvoering aan wet- en regelgeving?  Is het project goed gedocumenteerd? Zijn aanpak en resultaten van het IT-project helder?

Taxaties: gefundeerde, heldere waardebepaling

In diverse situaties doen zich vragen voor wat de financiële waarde is van een softwareproduct. Bijvoorbeeld bij een faillissement (overdracht van rechten), overname, wijziging in bedrijfsvorm of balans(her)waardering. Dergelijke situaties vragen om een deskundig en onafhankelijk oordeel inzake de waarde.

Deskundigenberichten: objectieve en gedegen beoordeling van geschilpunten

Tijdens IT-projecten kan verschil van inzicht optreden omtrent zaken als de kwaliteit van de geleverde producten en diensten, de planning, de juiste werking en de daarover gemaakte afspraken. In veel gevallen zijn deze conflicten door partijen op te lossen, maar soms lijdt een conflict tot een moeilijk oplosbaar geschil.

Als partijen er zelf niet meer uitkomen en geen vertrouwen meer in elkaar hebben, dan zijn er diverse vormen om het conflict op te lossen zoals mediation, arbitrage en een gerechtelijke procedure. In een dergelijke procedure kan een van onze gecertificeerde deskundigen ingeschakeld worden om een objectieve en gedegen beoordeling te geven over de inhoudelijke geschilpunten, in de vorm van een deskundigenbericht.

Mitopics

Contact: 

Mitopics levert onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van
technische, juridische en bedrijfskundige expertise. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.