Audits

Onafhankelijke beoordeling van uw situatie

Een second opinion geeft u in een kort tijdsbestek krachtige feedback op uw plannen. Maar indien u behoefte heeft aan een meer omvattende, structurele beoordeling van uw situatie, dan kunnen wij een (IT-)audit uitvoeren.

Aan de hand van een van tevoren vastgesteld normenkader krijgt u een doorlichting van uw project, uw IT of uw aanpak. Een audit kan antwoord geven op de volgende vragen: Voldoet uw bedrijfsvoering aan wet- en regelgeving?  Is het project goed gedocumenteerd? Zijn aanpak en resultaten van het IT-project helder? Wordt uw software/website volgens de in het IT geldende standaarden ontwikkeld?

Enkele Mitopics consultants zijn gecertificeerde IT-auditors en worden regelmatig ingeschakeld door rechtbanken voor het aanleveren van deskundigenrapporten. Een audit door Mitopics biedt daarom een diepgaande, onafhankelijke beoordeling waarmee u een helder beeld krijgt aangereikt van de mate waarin uw organisatie voldoet aan het normenkader.

Onafhankelijke beoordeling van uw situatie

Een second opinion geeft u in een kort tijdsbestek krachtige feedback op uw plannen. Maar indien u behoefte heeft aan een meer omvattende, structurele beoordeling van uw situatie, dan kunnen wij een (IT-)audit uitvoeren.

Aan de hand van een van te voren vastgesteld normenkader krijgt u een doorlichting van uw project, uw IT of uw aanpak. Een audit kan antwoord geven op de volgende vragen. Voldoet uw bedrijfsvoering aan wet- en regelgeving?  Is het project goed gedocumenteerd? Zijn aanpak en resultaten van het IT-project helder? Wordt uw software/website volgens de in het IT geldende standaarden ontwikkeld?

Enkele Mitopics consultants zijn gecertificeerde IT-auditors en worden regelmatig ingeschakeld door rechtbanken voor het aanleveren van deskundigenrapporten. Een audit door Mitopics biedt daarom een diepgaande, onafhankelijke beoordeling waarmee u een helder beeld krijgt aangereikt van de mate waarin uw organisatie voldoet aan het normenkader.