Taxaties

Gefundeerde, heldere waardebepaling

In diverse situaties doen zich vragen voor wat de financiële waarde is van een softwareproduct. Bijvoorbeeld bij een faillissement (overdracht van rechten), overname, wijziging in bedrijfsvorm of balans(her)waardering. Dergelijke situaties vragen om een deskundig en onafhankelijk oordeel inzake de waarde.

Zorgvuldige, objectieve waardebepaling

Een taxatie van software is een uitdrukking van relevante aspecten die de waarde beïnvloeden in één bedrag. Deze waarde is gerelateerd aan het doel waarvoor de taxatie is uitgevoerd. Een waardebepaling voor balanswaardering is anders dan een waardering t.b.v. een overname. Bij de waardering spelen functionele, technische (ontwikkelomgeving, structuur broncode, onderhoud-baarheid), juridische- (bv. eigendom), financiële en markteconomische (bv. behoefte in de markt, concurrentie) factoren een belangrijke rol.

Makelaars in hard- en software

Mitopics is door haar onafhankelijkheid, marktkennis en expertise bij uitstek in staat taxaties uit te voeren. Diverse consultants bij Mitopics zijn door de rechtbank beëdigd als ´makelaar in hard- en software´.

Feitenonderzoek zorgt voor maximale duidelijkheid

Een taxatie start met een bespreking met betrokkenen waarbij o.a. het doel van de taxatie, de markt (concurrenten, huidige klanten en potentiële klanten), eigenschappen van de software, leveranciers- en ontwikkelorganisatie en juridische rechten en verplichtingen worden doorgesproken. Tijdens een bezichtiging van het te taxeren systeem wordt ingegaan op (benodigde) soft- en hardwareonderdelen, functionele werking, specifieke functionaliteiten en bijvoorbeeld de broncode. Het onderzoek baseert zich met name op relevante stukken zoals  financiële gegevens, lopende overeenkomsten, ondernemingsplannen, urenregistraties, broncode, ontwikkel- en gebruikersdocumentatie.

Onderbouwing geeft inzicht

Het onderzoek leidt tot een taxatierapport. In een korte rapportage wordt naast de waarde ook beschreven welke factoren invloed hebben op de uiteindelijke waarde. De wijze waarop tot een waarde is gekomen en de mate waarin diverse factoren invloed hebben op deze waarde is voor betrokkenen vaak van even groot belang als de waarde zelf.

Een taxatie door Mitopics geeft een gefundeerd, onafhankelijk en deskundig inzicht in de waarde van uw dienstverlening.