Brancheprojecten

Succesvolle automatisering – Een belangrijke rol van branche-organisaties

Zie ook de informatie over het middagseminar over automatisering bij beroeps- en brancheorganisaties op 16 februari 2011.

IT biedt mogelijkheden

Steeds verdergaande digitalisering, toepassing van Internet en de beschikbaarheid van rijke standaardprogrammatuur en specifieke brancheprogrammatuur bieden vergaande mogelijkheden. In praktijk blijkt echter dat veel ondernemers, bedrijven en instellingen problemen hebben om de maximale toegevoegde waarde uit de inzet van IT te halen.

Barrières

Bij veel ondernemers, bedrijven en instellingen is er beperkt inzicht in de mogelijkheden van IT. De tijd en kennis ontbreken om moderne IT maximaal te benutten en de communicatie met leveranciers verloopt veelal moeizaam. Bovendien vraagt de inzet van IT om adequate maatregelen en bewustwording wat betreft de beveiliging van informatie en het beheer van systemen.

Rol van brancheorganisaties bij inzet van IT

De brancheorganisatie heeft hierbij een unieke positie, zij kent als geen ander de specifieke processen in de sector en zij kan de branche uitstekend benaderen. Daarbij is het lidmaatschap van een brancheorganisatie geen vanzelfsprekendheid meer, er is een duidelijke afweging ‘wat kost het en wat heb ik eraan’. Vanuit haar positie kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan professionalisering door middel van de inzet van IT in de branche. Dit natuurlijk in het perspectief van o.a. de omvang en doelstelling van de brancheorganisatie, rijpheid van de markt en de diversiteit van haar leden.

Soorten ondersteuning

Er zijn verschillende manieren waarop een brancheorganisatie haar leden kan helpen de inzet van IT te verbeteren. Het kan hier gaan om een verkennende of stimulerende rol, bijvoorbeeld door verkenning van de IT-markt en subsidiemogelijkheden en het geven van voorlichting en het verzorgen kennisverspreiding over IT. Ook een meer actieve inbreng is mogelijk zoals het opstellen van referentiemodellen of standaarden voor gegevensuitwisseling, certificering van branchespecifieke softwareoplossingen, gebruikersonderzoeken, individuele ondersteuning en belangenbehartiging.

Ervaring met brancheprojecten

Mitopics beschikt over ruime ervaring met diverse brancheprojecten, brancheonderzoeken en uitbouw van diensten voor diverse brancheorganisaties. Voor brancheprojecten zijn ook diverse subsidiemogelijkheden vanuit de overheid beschikbaar (bijvoorbeeld de SKB-regeling). Mitopics helpt ook bij het uitwerken van een idee tot een plan van aanpak dat voldoet aan de eisen van de subsidiegever.
Vergroot uw meerwaarde voor uw leden door branchegewijze stimulering van IT!