Geschillen

Nog steeds blijkt het niet vanzelfsprekend dat automatiseringsprojecten volgens planning verlopen. In de jurisprudentie is “mislukte automatisering” inmiddels een bekende classificatie. Vaak worden planningen niet gehaald, budgetten overschreden en wordt uiteindelijk niet datgene opgeleverd wat bedoeld was. Maar ook aan afnemerszijde moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn en moeten afspraken worden nagekomen.

Een rechtszaak kent zelden winnaars

Voor het afdwingen van oplossingen is de normale rechtsgang maar beperkt succesvol. Ze wordt gekenmerkt door hoge kosten, lange doorlooptijd en mogelijk ongewenste publiciteit. Deskundige, onpartijdige arbitrage kan een goed alternatief vormen. Dit kan op een snelle en discrete wijze leiden tot succesvolle afwikkeling van conflicten. Waar mogelijk zal echter getracht moeten worden conflicten en escalatie te voorkomen.

Communicatie en projectbewaking als succesfactoren

De oorsprong van veel conflicten heeft te maken met misverstanden en de communicatiekloof tussen leveranciers en hun klanten en een beperkte beheersing van het project. Door inzicht in de belangen van alle betrokkenen te verschaffen kan een Mitopics als intermediair het succesvol afronden van een project bespoedigen. Mitopics schept duidelijkheid, begeleidt bij onderhandelingen en legt de resultaten daarvan scherp en helder vast in een vaststellingsovereenkomst.

Juiste afwikkeling van problemen en onduidelijkheden

Zowel voor de leverancier als de klant is het belangrijk tot een juiste afwikkeling van problemen en onduidelijkheden te komen. In eerste instantie moet duidelijk worden wat daadwerkelijk de essentiële problemen zijn (vaak zijn vooral symptomen zichtbaar) en dienen de oorzaken vastgesteld te worden. Deskundige bemiddeling kan in een aantal gevallen al leiden tot een rechtvaardige, voor beide partijen acceptabele oplossing.

Beëdigd informaticadeskundigen en IT-juristen

Diverse adviseurs van Mitopics zijn beëdigd onafhankelijk Informaticadeskundige en lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI). Mitopics kan u, met medewerking van hun gespecialiseerde IT-juridisch adviseurs, begeleiden bij geschillen. De begeleiding kan gericht zijn op het oplossen van geschillen door alternatieve geschillenbeslechting of op effectieve dossiervorming voor het geval u onverhoopt in een gerechtelijke procedure betrokken mocht worden.

Uit de hand lopende geschillen kosten (veel) geld. Mitopics bespaart u geld door een vlotte, doortastende beslechting van (dreigende) geschillen.

Eduard Lievens

Contact: 

Al meer dan vijfentwintig jaar werkzaam binnen de IT branche in diverse functies, waaronder bedrijfsjurist, arbiter, mediator, advocaat, coach en directeur van een IT bedrijf. Eduard heeft veel ervaring met het structureren en begeleiden van projecten en selectie- en inkoopprocessen.
Neem contact op met Eduard.