Inkoop

Vernieuwing in IT behelst aanzienlijke en veelal risicovolle investeringen. Een vernieuwde informatievoorziening en automatisering heeft immers invloed op de gehele organisatie. Het doorkruist alle lagen binnen uw organisatie. Ook heeft het vaak invloed op de manier van werken met leveranciers en andere relaties.

Als u ervoor kiest te investeren in IT betekent dit dat uw inkooptraject hierop ingericht moet zijn. De afspraken over het beoogde resultaat en de bewaking van de kosten moeten op een heldere manier worden vastgelegd. Er zijn verschillende manieren waarop u de inkoop van uw IT kunt regelen. Mitopics helpt u graag bij het kiezen van de voor u meest geschikte manier en bij de invulling hiervan.

In- of outsourcing

Zo efficiënt en effectief mogelijk inkopen is tegenwoordig steeds belangrijker. Dat is lang niet altijd uitsluitend een kwestie van de laagste prijs bedingen. Wilt u uw inkoop professionaliseren of is uw inkoopvisie aan herijking toe? Dan stelt u zichzelf vast ook de vraag of inkoop wel tot uw core business behoort. Het is dus goed om de voor- en nadelen van de verschillende vormen van sourcing in te schatten. Naast het bekende outsourcing kunt u bijvoorbeeld ook offshoring of shared service centers overwegen.

Houdt u de inkoop liever in eigen hand omdat een derde partij geen meerwaarde heeft? Dan past insourcing beter bij u.

Europees aanbesteden

Sinds 1994 zijn (semi)overheden en overheidsinstellingen wettelijk verplicht hun inkopen via een formele procedure te regelen. Vanaf een bepaalde financiële drempel worden deze opdrachten via een Europese Aanbestedingsprocedure in de markt gezet. Mitopics kan u helpen met dit veelal omvangrijke en tijdrovende traject als u zaken doet of wilt doen met de overheid of als u een overheidsorganisatie bent.

Omdat bij (Europese) aanbestedingen inkooptechnische, technische en juridische aspecten allemaal een rol spelen, kan het traject relatief complex zijn. We kunnen zowel aanbieder als afnemer vanuit een ruime ervaring adviseren over hoe u professioneel en flexibel kunt aanbesteden, inschrijven en de gevraagde werkzaamheden optimaal kunt uitvoeren.

Contractmanagement

Het inkooptraject eindigt vaak met het sluiten van een contract. Daarmee is het werk echter nog niet gedaan. Sterker nog: de samenwerking tussen klant en leverancier begint dan pas echt. De zaken die in het contract zijn vastgelegd (zoals leveringen, dienstverlening, kwaliteit en prijs) moeten in deze samenwerking daadwerkelijk nagekomen worden.

Mitopics voert hiertoe desgewenst audits en second opinions uit. Wilt u dit graag binnen uw eigen organisatie regelen, dan verzorgen wij de opleiding Information Service Procurement Library (ISPL).

Uiteraard zijn onze eigen adviseurs ook ISPL-Foundation-gecertificeerd, óók onze juristen. Bovendien is Richard Heijne den Bak één van de weinigen binnen Europa die is gecertificeerd als ISPL Manager.

Mitopics

Contact: 

Mitopics levert onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van
technische, juridische en bedrijfskundige expertise. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.