Contractmanagement

Download hier het “Onderzoeksrapport contractmanagementsoftware 2014”

Contractmanagement is vaak slecht geregeld. De diversiteit in de totstandkoming, vormen en archivering van contracten belemmert in veel organisaties een uniforme, efficiënte en effectieve bewaking en beheersing. Veelal zijn de verantwoordelijkheden onduidelijk en versnipperd. Dit leidt vaak tot vervelende verrassingen en het onbenut laten van schaalgrootte. Door een heldere systematiek en uitwerking van contractmanagement valt dus veel te verdienen. Letterlijk.

Belangrijk als er sprake is van veel contracten

Contractmanagement is belangrijk als u veel (IT-)contracten heeft, of u nu aanbieder of afnemer bent. Als u veel contracten heeft lopen, is contractmanagement een vereiste voor een gecontroleerde bedrijfsvoering en kostenbeheersing en is een duidelijke visie, uitwerking en implementatie van contractmanagement een vereiste. Mitopics kan u helpen om uw contractmanagement tot een succes te maken.

Hoe werkt contractmanagement?

Basisidee van contractmanagement is de veronderstelling dat effectiviteit, kostenreductie en beheersbaarheid te bewerkstelligen zijn door structuur en standaardisatie. Mitopics’ visie op, en ervaring met contractmanagement is opgebouwd rond de elementen visioneren, faciliteren, realiseren en evalueren. Mitopics heeft dit uitgewerkt in een contractmanagementmodel en op basis hiervan ook een contractmanagementscan ontwikkeld. Met behulp van deze instrumenten is in korte tijd vast te stellen op welke punten en op welke wijze contractmanagement in uw organisatie kan worden verbeterd.

Dienstverlening Mitopics

De integrale benadering van bedrijfskunde, IT en recht van Mitopics maakt het mogelijk vanuit zowel conceptueel als pragmatisch oogpunt en vanuit de nodige ervaring en creativiteit organisaties te adviseren en te begeleiden bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van contractmanagement. Enkele voorbeelden:

  • Vaststellen op welke onderdelen binnen uw organisatie middels contractmanagement de meeste winst behaald kan worden
  • Uitwerken van contractmanagement tot business case
  • Uitvoeren van een contractmanagementscan
  • Inventariseren van samenhang tussen middelen, contracten en geldstromen
  • Selectie en implementatie van geautomatiseerde contractmanagementtools
  • Opzetten van administratieve organisatie en interne informatievoorziening om gedegen contractmanagement te realiseren
  • Workshops om onze kennis en visie over te dragen aan uw organisatie
  • Opstellen van een contractmanagement aanvalsplan

Het managen van IT-contracten loont. We weten uit ervaring dat door effectieve en efficiënte uitnutting van uw contracten een besparing van meer dan twintig procent van de contractwaarde mogelijk is. Laat uw kans niet voorbijgaan!

 

 

 

Reinold van Bruggen

Contact: 

Directeur en senior consultant