(Out)sourcing

Outsourcing is…

Outsourcen is het verkopen van een organisatieonderdeel, zoals een IT-afdeling, aan een leverancier en tegelijkertijd het inkopen van de diensten die deze afdeling leverde.

Een essentieel kenmerk is dat interne en externe relaties structureel wijzigen. Het gaat bij een IT-afdeling bijvoorbeeld om de interne relaties met de gebruikers en de externe relaties met de leveranciers.
Een gevolg is dat een verzoek van een gebruiker aan zijn collega om iets tussendoor te regelen een formele betaalde opdracht wordt aan een externe leverancier. Een ander belangrijk kenmerk is de gehele of gedeeltelijke overgang van resources zoals medewerkers, assets en informatiesystemen naar de leverancier.

Gedegen voorbereiding

Outsourcen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan vragen als: waarom doen we het, welke eisen stellen wij aan de performance van de leverancier, wat zijn de gevolgen voor bestaande werkwijzen, klanten, geleverde diensten en personeel. Een gedegen voorbereiding verdient zichzelf dubbel terug! Mitopics is op basis van haar ervaring in staat om u adequaat te begeleiden tijdens de voorbereidende fase.

Goede selectie

Alle relevante ideeën, eisen en wensen uit de voorbereidende fase worden samengevat in een Request For Proposal (RFP). Mitopics beschikt over een goed raamwerk voor een RFP en ondersteunende methodieken als ISPL. Het opstellen van de RFP en nadenken over de verwachte antwoorden vergroot tevens het inzicht in de gevolgen van de outsourcing. Het resultaat is een helder document dat u in staat stelt om effectief, efficiënt en beheerst het selectie proces en het daarop volgende onderhandelingsproces in te gaan.

Adequate afspraken: contract, SLA, onderhandeling

Na de selectie worden de afspraken vastgelegd in een contract en Service Level Agreement (SLA). Mitopics beschikt over diverse contractbouwstenen waardoor op efficiënte wijze omgegaan kan worden met onderwerpen als risico´s, rechten en plichten. Het opstellen van adequate en beheersbare SLA’s is uiteraard onderdeel van het contract. Een goed contract is daarnaast een waardevol instrument voor de transformatie: het verschaft u een heldere definitie van o.a. scope, relevante procedures, performance, planning, exit scenario’s. Om deze voordelen te kunnen realiseren is effectief contractmanagement een vereiste. Het opstellen van contracten, SLA’s en het begeleiden van contractonderhandelingen vormt al jaren een veelgevraagd onderdeel van onze dienstverlening.

Beheerste migratie

Door onze ervaring is Mitopics in staat om het hele migratieproces te begeleiden en u daarin tevens te helpen met het reduceren van de risico’s. Immers, zoals iemand zei: “De winkel wordt verbouwd maar de verkoop gaat gewoon door.”