Strategie

“Alice in Wonderland zoekt op een gegeven moment de weg. Ze staat op een kruispunt van wegen en vraagt aan de kat in de boom welke zij moet nemen. Dat hangt ervan af, zegt de kat. Waar wil je heen? Dat geeft niet, antwoordt Alice. Dan is elke weg goed, adviseert de kat. Als ik maar ergens terecht kom, voegt Alice eraan toe. Dat lukt zeker, verzekert de kat, als je maar lang genoeg doorloopt.”

Verbetering van de informatievoorziening vraagt om een duidelijke visie ten aanzien van doelstellingen, besturing van de organisatie en inzicht in de samenhang van informatiestromen, gegevens, systemen en onderliggende infrastructuur.

Doorlichting & ontwerp van de informatievoorziening

Mitopics beschikt over jarenlange expertise op het gebied van doorlichting van de informatievoorziening en IT in organisaties. Door hun brede achtergrond en ervaring kunnen Mitopics adviseurs een verankering naar de organisatie waarborgen. Vanuit hun deskundigheid richten zij de informatie­voorziening zodanig in dat deze praktisch aansluit op de bedrijfsprocessen. Applicaties staan nooit op zichzelf, maar moeten deel uitmaken van een goed doordachte constructie.

Een Mitopics adviseur kan uw informatievoorziening, besturing van de organisatie en automatisering doorlichten en samen met u een visienota voor de toekomst opstellen , het IT-beleid in een informatieplan zetten en/of een architectuur van uw informatievoorziening opstellen.

Voorstudie & IT-beleid

Vaak is in de loop der jaren een bepaalde situatie ontstaan ten aanzien van informatievoorziening en automatisering. Een voorstudie is een doorlichting van de huidige informatisering. Hierin worden verbeterpunten met hun prioriteiten helder.

Op basis van de verbeterpunten, plannen van de organisatie en IT-mogelijkheden en -ontwikkelingen kan een visie worden neergezet. We noemen dit het IT-beleid. Hiermee wordt een verbeterplan voor de informatisering duidelijk voor de komende jaren.

Verandermanagement

Voor het effectief doorvoeren van veranderingen in de informatievoorziening is een juiste toepassing van verandermanagement nodig. Rekening houden met bestaande visies en werkwijzen, op de juiste manier omgaan met weerstanden, belangen en met de mensen die IT gebruiken. Mitopics wordt vaak ingschakeld om veranderingen niet alleen vorm te geven, maar tevens beheerst door te voeren.

Mitopics voert op bovengenoemde vakgebieden regelmatig audits en second opinions uit. Ook verzorgt Mitopics veel trainingen en cursussen.

Mitopics

Contact: 

Mitopics levert onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van
technische, juridische en bedrijfskundige expertise. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.