Voorstudies

Snelle doorlichting van uw informatisering

De knelpunten en verbetermogelijkheden in de informatievoorziening zijn vaak maar deels helder. De complexiteit en de omvang belemmeren dan de bepaling van het juiste ambitieniveau.

Praktische aanpak

Voor de continuïteit en bij naderende beslismomenten is het van belang een helder en objectief beeld te hebben van de kwaliteit van de informatievoorziening. Zowel ten aanzien van de huidige werkwijze en systemen, als wat betreft de keuzemogelijkheden. Om in korte tijd een juiste beoordeling te kunnen maken, heeft Mitopics een praktische aanpak ontwikkeld.

Advies gebaseerd op korte, integrale diagnose

Met onze doorlichtingsaanpak worden binnen enkele dagen de zwakke punten achterhaald van de informatievoorziening en de automatisering. Vanuit effectiviteit, efficiency en continuïteit wordt gekeken naar gegevens, software, hardware, mensen en procedures. Aan punten waar zich risico’s, problemen of verbetermogelijkheden voordoen, wordt extra aandacht besteed. Op basis van de branchekennis en materiedeskundigheid van de adviseur wordt aangegeven waar het rendement van reeds gedane investeringen en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening verhoogd kunnen worden.

Deskundigheid ondersteund door referentiemodellen

Met behulp van branchespecifieke referentiemodellen voor de informatievoorziening kan elk type organisatie worden doorgelicht. In de doorlichtingsaanpak wordt aandacht besteed aan alle aspecten van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld financieel, logistiek, marketing, kwaliteit, arbo en milieu. Onze aanpak is geschikt voor niet, deels en ‘volledig’ geautomatiseerde organisaties.

Zichtbaar maken bottlenecks en keuzemogelijkheden

Met onze doorlichtingsaanpak krijgt u een goed overzicht van problemen en risico’s, maar ook van mogelijkheden voor betere ondersteuning van bedrijfsfuncties. De rapportage bevat de belangrijkste bottlenecks met bijbehorende prioriteiten. Daarnaast worden belangrijke alternatieven en keuzemogelijkheden geanalyseerd (bijvoorbeeld eventuele vervanging van de software). De voor- en nadelen worden met de bijbehorende investeringen in beeld gebracht. Deze zijn gebaseerd op de specifieke vraagstelling en prioriteiten van de organisatie.

Doelgerichte uitvoering

Na het verspreiden, invullen en evalueren van branche- en processpecifieke vragenlijsten, volgen gerichte interviews met sleutelfiguren en directie. Dit vormt de basis voor de uitwerking van de resultaten en de interessegebieden, weergegeven in een heldere rapportage. Inclusief de eindbespreking bedraagt de totale doorlooptijd meestal drie á vier weken. Indien gewenst, kan de doorlichting worden uitgebreid met een Visienota over mogelijkheden en ontwikkelingen van ICT binnen de branche en de impact daarvan op uw specifieke situatie.

Een voorstudie geeft u snel helderheid in prioriteiten en verbeterpotentieel van uw informatisering.