Programma van eisen

‘Best practices’ in standaardsoftware

Wij zien een eisen- en wensendefinitie voor een systeemselectie als een selectie-instrument. De in de markt aanwezige standaardpakketten hebben reeds een vaststaande werkwijze en vormgeving. Een volledige gedetailleerde beschrijving zal daarom onnodig veel tijd en inspanning kosten. Wij zijn er voorstander van om de diverse specifieke functionaliteiten in de eindfase van de selectie via een gerichte praktijktoetsing nader te beoordelen, samen met een aantal kerngebruikers. Zo wordt gezamenlijk tot een weloverwogen keuze gekomen en gebruikgemaakt van de ‘best practices’ in standaardsoftware.

Spiegel

Met behulp van branchespecifieke referentiemodellen, kennis van bedrijfsbesturing en gangbare oplossingsrichtingen in de markt kan Mitopics een spiegel voorhouden om de eisen en wensen en rode draad van processen te bepalen. Hierbij wordt de materiedeskundigheid van de klant gecombineerd met de ervaring die Mitopics heeft met het proces en de vaardigheid in het vertalen van eisen en wensen naar voor de systeemselectie bruikbare beschrijvingswijzen.

Rode draad

Een eisen- en wensenbestek is een beschrijving van de processen en registraties op overzichtsniveau. Dit maakt de samenhang inzichtelijk. Zo wordt bijvoorbeeld de orderdoorloop voor productie- of handelsbedrijven beschreven of de patiëntstroom in zorginstellingen. Hierbij wordt de basis gelegd voor een business case tijdens de oriëntatie naar oplossingen. In complexe situaties, bijvoorbeeld bij koppelingen met andere systemen of een grote diversiteit aan processen, kan een nadere uitwerking van de IT-architectuur gemaakt worden.

Kritieke Software Functies

De cruciale functionaliteit wordt in een eisen- en wensenbestek beschreven middels zogenaamde Kritieke Software Functies (KSF’s). KSF’s zijn specifieke eisen en wensen voor een bepaalde situatie die als criteria in een systeemselectie gebruikt kunnen worden. De kracht van een Mitopics adviseur is dat de essentie van de informatievoorziening vastgelegd wordt in een helder bestek op het juiste ambitieniveau.