Nieuwsbrief

Mitopics blogt: jurisprudentieoverzicht privacyrecht

| 23-11-2015

Op het terrein van het privacyrecht is het een drukke tijd: in ongeveer een week tijd heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg drie baanbrekende uitspraken gedaan: Bara, Weltimmo en Schrems. Waarbij de laatste (terecht) de meeste media-aandacht krijgt, maar de andere twee ook bepaald niet onbelangrijk zijn.

Clausules in IT-contracten: de informatie- en onderzoeksplicht

| 23-11-2015

Mitopics publiceert een blog-serie “clausules in IT-contracten”!  In dit tweede deel van de serie belicht IT-jurist Barbara van der Donk: de onderzoeks- en informatieplicht.

Mitopics begeleidt A&O-fondsen bij aanbesteding Meesterinjewerk.nl

| 23-11-2015

Afgelopen tijd heeft Mitopics de gezamenlijke aanbesteding van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten (A+O-fonds) en het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds) begeleid. Onderwerp van deze Europese openbare aanbestedingsprocedure was het gezamenlijke loopbaanplein, hét platform voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap voor bijna 170.000 medewerkers.

Mitopics op Business Software Event

| 23-11-2015

Op 1 december 2015 brengt het Business Software Event de laatste ontwikkelingen rond ERP, CRM en PLM software, productiebesturing, voorraadbeheer en logistiek, met als thema ‘Connectivity for Smart Business’. Mitopics is aanwezig met een stand en verzorgt een plenaire paneldiscussie.

Eindemiddagsessie 17 september: Komt u ook?

| 12-08-2015

Komt u ook op onze eindemiddagsessie op 17 september? De locatie is ons kantoor in Gouda.

Komende trainingen en eindemiddagsessie

| 12-08-2015

Binnenkort verzorgen wij een eindemiddagsessie en diverse trainingen over SLA’s voor niet-juristen, Contractmanagement (vernieuwd) en Juridische aspecten van informatiebeveiliging. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Betekent Windows 10 het einde van BYOD?

| 10-08-2015

Vorige week is Microsoft gestart met het gefaseerd ter beschikking stellen van de (gratis) consumentenversie van Windows 10. In een eerder blog, evalueerden we bij Mitopics de nieuwste versie van Windows alvast, vanuit het perspectief van een organisatie die aan Bring-Your-Own-Device (BYOD) doet. Deze Windows-upgrade lijkt een stap vooruit, maar voor wie eigenlijk?

Evaluatie Aanbestedingswet 2012: MKB is niet geholpen!

| 10-08-2015

Sinds 1 april 2013 zijn de gewijzigde aanbestedingswet en –regelgeving van kracht, onder de noemer Aanbestedingswet 2012. Eén van de afspraken die in deze wet zijn gemaakt, betreft de doeltreffendheid van de nieuwe afspraken in de praktijk. Recentelijk is hiervan het eindrapport gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. De conclusies liegen er niet om.

Mitopics begeleidt gemeente Zaltbommel naar een VDI werkplek

| 10-08-2015

“We hebben in korte tijd een grote stap vooruit gezet. We hebben nu een toekomstvaste werkplek die alle functionaliteit biedt die we nodig hebben en die ook nog eens eenvoudig te beheren is.” Dit zijn de woorden van Maarten Derksen, Systeembeheerder bij de gemeente Zaltbommel, nadat een succesvolle aanbesteding en implementatie doorlopen is gericht op het ‘Nieuwe Werken’.

Helpt u ons aan een nieuwe collega?

| 10-08-2015

Wegens groeidoelstellingen, inhoudelijke ambities en een goed gevulde orderportefeuille zoeken we nadrukkelijk nieuwe collega’s. Kent u iemand die bij ons past? We waarderen uw tips!

Vanuit een groeidoelstelling voor dit jaar en komende jaren, en ambities in het verder uitbouwen van onze expertise en dienstverlening zijn we op zoek naar ambitieuze hoogwaardige nieuwe collega’s. Door het vertrouwen van onze klanten, hebben we gelukkig ook de daarbij benodigde portefeuille van prachtige opdrachten. Meer informatie over de mensen die we zoeken en de profielen, is te vinden op onze website.

U kent ons als bureau, dus begrijpt welk type werk we doen en kent onze stijl van werken. Wellicht heeft u iemand in uw netwerk, die een baan zoeken of wellicht een baan heeft, maar toe is aan een nieuwe uitdaging, die wij kunnen bieden.

Mocht u een tip hebben voor ons of voor iemand uit uw netwerk, waarderen we dat zeer! Als u twijfelt of iemand informeel met ons wil overleggen, kan dat natuurlijk altijd. Voor vragen kunt u bellen (0182-573211) of mailen naar Reinold van Bruggen.

Aankomende wijzigingen in Wet bescherming persoonsgegevens

| 10-08-2015

Op 1 januari 2016 treedt een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in die het karakter van de handhaving nogal wijzigt. Mitopics zet de belangrijkste punten op een rijtje.

Nieuw zijn de:

  • boetebevoegdheid toezichthouder
  • dubbele meldplicht datalekken
  • bindende aanwijzingen

De boetebevoegdheid van de toezichthouder kan oplopen tot 810.000 Euro of, indien gepaster, tot tien procent van de jaaromzet van de beboette partij (dus ongeacht of die in Nederland gerealiseerd wordt of niet).

Er ontstaat een (soms dubbele) meldplicht bij geconstateerde datalekken:

  • Een ‘onverwijlde’ meldplicht aan de betrokkenen als er sprake is van een voorzienbare ongunstige impact op diens privacy.
  • Een meldplicht aan het CBP als er een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de privacy bestaat als gevolg van het datalek.

Als er bij overtredingen waar de eerder besproken boetebevoegdheid speelt geen sprake is geweest van opzet of ernstig verwijtbare nalatigheid, dan mag het CBP pas boetes opleggen nadat er door de Autoriteit Persoonsgegevens een bindende aanwijzing is opgelegd aan de overtredende partij en deze de aanwijzing niet voldoende heeft opgevolgd.

Lees voor meer informatie deze blogpost, voor vragen kunt u contact opnemen met mr. drs. Walter van Holst.

Nieuw auteurscontractenrecht heeft flinke gevolgen bij inzet freelance programmeurs

| 10-08-2015

Per 30 juni jl. is een wijziging in de auteurswet in werking getreden die bedoeld is om de positie van schrijvers en musici te verbeteren. Deze heeft echter ook impact op de positie van freelance programmeurs en softwarehuizen, met name in situaties waarin er exclusieve licenties worden verstrekt. De belangrijkste veranderingen op een rij:

  1. Billijke vergoedingsregeling: Minimale vergoeding voor de auteur, hier komt een van overheidswege vast te stellen sectorale bodemprijs voor exclusieve licenties en overdrachten van auteursrechten;
  2. Bestsellerregeling: Aanvullende vergoedingen voor de auteur, in het geval er een grote discrepantie bestaat tussen de voor de overdracht of de licentie betaalde vergoeding en de opbrengsten bij daadwerkelijke exploitatie;
  3. Non-ususregeling: dit betekent dat als de partij waaraan overgedragen of gelicenseerd is niet daadwerkelijk exploiteert, de oorspronkelijke auteur(s) de overdracht of de licentie terug kunnen draaien. Deze regeling zal waarschijnlijk in de praktijk alleen van belang zijn bij exclusief aan één partij verleende licenties;
  4. Derdenwerkingsregeling bij non-usus: De bevoegdheid om een overdracht van een auteursrecht of een licentie terug te draaien kan ook ingeroepen worden tegen een opvolgende verkrijger én heeft terugwerkende kracht op al bestaande overdrachten en licenties uit het verleden;
  5. Regeling vernietigbaarheid onredelijk bezwarende bedingen: Redelijkheid en billijkheid spelen een grotere rol, bijvoorbeeld een zeer langdurig exploitatierecht voor toekomstige rechten is vernietigbaar.

Voor een meer uitgebreide analyse zie dit blog (http://www.mitopics.nl/weblog/nieuw-auteurscontractenrecht-heeft-flinke-gevolgen-bij-inzet-freelance-programmeurs-8590), voor vragen over het auteursrecht kunt u contact opnemen met mr. Roeland de Bruin.