Nieuwsbrief

Groeiende behoefte benchmark outsourcen Datacenter- en werkplekdiensten

| 15-06-2015

In markt merken we dat er rondom het outsourcen van IT-infrastructuren, afnemen van IaaS-diensten en hosten van server en storage steeds vaker behoefte bestaat om een goede indicatie te hebben van de mogelijke out-of-pocket kosten. Door diverse recente outsourcingsprojecten en aanbestedingen daarvan is Mitopics zeer goed op de hoogte van actuele prijsinformatie en in staat om een nauwkeurige benchmark uit te voeren.

Virtueel Datacenter voor Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

| 26-05-2015

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft, met behulp van Mitopics, de IT-infrastructuur en het beheer hiervan uitbesteed aan ICT-dienstverlener WinVision. Mitopics heeft hierbij een adviserende en coördinerende rol gespeeld in de selectie en gunning van de opdracht aan de nieuwe leverancier.

Komende trainingen en eindemiddagsessies

| 19-05-2015

Binnenkort verzorgen wij eindemiddagsessies op kantoor en diverse trainingen over Juridische aspecten van informatiebeveiliging, Contractonderhandeling en conflicthantering, SLA en Contractmanagement (vernieuwd). Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Boekpublicatie “Cultivate!” over digitalisering, cultureel erfgoed en IE-recht

| 19-05-2015

“Cultivate! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union and Indonesia” (Lucky Belder, Madeleine de Cock Buning en Roeland de Bruin) beschrijft de wisselwerking tussen EU-beleid tot digitalisering van het in Europa beschikbare cultureel erfgoed en intellectueel eigendomsrecht.

Even voorstellen: Barbara van der Donk

| 19-05-2015

Per 1 mei 2015 ben ik bij Mitopics werkzaam in het juridisch team als Senior juridisch consultant. Vanuit deze rol wil ik bedrijven en overheid met juridische raad en daad, deskundig en pragmatisch bijstaan.

Succesvol contracteren en proactieve contractbeheersing: zeven Mitopics-principes

| 19-05-2015

Vaak zijn problemen die ontstaan in de samenwerking tussen afnemers en aanbieders van IT gemakkelijk te voorkomen. Een goed contract is daarvoor een voorwaarde, maar professionele contractbeheersing is minstens zo bepalend. Proactieve contractbeheersing helpt bij het op elkaar laten aansluiten van de juridische werkelijkheid (het contract) en de praktische werkelijkheid (de dagelijkse uitvoering).

Trainingen Contractmanagement (vernieuwd!) en Juridische aspecten van informatiebeveiliging

| 19-05-2015

In geheel vernieuwde opzet wordt op 30 juni en 1 juli de training Contractmanagement georganiseerd in samenwerking met Heliview. Het belang van proactieve contractbeheersing voor succesvolle contractuele relaties staat daarbij centraal. Op 27 en 28 mei vindt de cursus Juridische aspecten van informatiebeveiliging plaats, relevant voor ieder die betrokken is bij het opzetten, managen en bewaken van security.

Komende trainingen, presentaties en evenementen

| 21-04-2015

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen en presentaties over Contractonderhandeling,  SLA en Opstellen en beoordelen van IT-contracten. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Ontmoet ons op Overheid 360° op 22 en 23 april

| 21-04-2015

Op 22 en 23 april zijn we aanwezig met een stand op Overheid 360°. Graag informeren we u daar over hoe we het succes van ICT-projecten kunnen borgen met slimme aanbesteding en contractbeheersing.

Top-vijf oorzaken van IT-geschillen en tips voor hun oplossingen

| 21-04-2015

Wie vaker IT-geschillen meemaakt zal opvallen dat er een aantal terugkerende patronen waar te nemen zijn. En het zal niet verrassen dat een adviesbureau dat alweer bijna 25 jaar ervaring heeft met het voorkomen en oplossen van IT-geschillen hier een top-vijf van kan opstellen.

Vastgelopen implementatie doorgelicht

| 21-04-2015

Stroef lopende implementaties kenmerken zich dikwijls door gedemotiveerde gebruikers, discussies met leveranciers en onzekerheid of de oplossing überhaupt gaat werken en zo ja hoeveel doorlooptijd en kosten daar nog mee gemoeid zijn.

“Pas toe of leg uit” strenger en nu ook voor open source?

| 21-04-2015

Sinds 2007 geldt voor Nederlandse overheden de regel dat ze bij ICT-investeringen open standaarden moeten toepassen of in hun jaarverslag uit moeten leggen waarom dit niet is gedaan. Deze week werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen dat deze regel strikter moet worden gehandhaafd en een soortgelijke regel ook voor open source oplossingen zou moeten gelden.