Nieuwsbrief

Komende trainingen, presentaties en evenementen

| 21-04-2015

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen en presentaties over Contractonderhandeling,  SLA en Opstellen en beoordelen van IT-contracten. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Ontmoet ons op Overheid 360° op 22 en 23 april

| 21-04-2015

Op 22 en 23 april zijn we aanwezig met een stand op Overheid 360°. Graag informeren we u daar over hoe we het succes van ICT-projecten kunnen borgen met slimme aanbesteding en contractbeheersing.

Top-vijf oorzaken van IT-geschillen en tips voor hun oplossingen

| 21-04-2015

Wie vaker IT-geschillen meemaakt zal opvallen dat er een aantal terugkerende patronen waar te nemen zijn. En het zal niet verrassen dat een adviesbureau dat alweer bijna 25 jaar ervaring heeft met het voorkomen en oplossen van IT-geschillen hier een top-vijf van kan opstellen.

Vastgelopen implementatie doorgelicht

| 21-04-2015

Stroef lopende implementaties kenmerken zich dikwijls door gedemotiveerde gebruikers, discussies met leveranciers en onzekerheid of de oplossing überhaupt gaat werken en zo ja hoeveel doorlooptijd en kosten daar nog mee gemoeid zijn.

“Pas toe of leg uit” strenger en nu ook voor open source?

| 21-04-2015

Sinds 2007 geldt voor Nederlandse overheden de regel dat ze bij ICT-investeringen open standaarden moeten toepassen of in hun jaarverslag uit moeten leggen waarom dit niet is gedaan. Deze week werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen dat deze regel strikter moet worden gehandhaafd en een soortgelijke regel ook voor open source oplossingen zou moeten gelden.

Mitopics organiseert einde-middagsessies over de privacyverordening, bewerkersovereenkomsten en de beheersing van uitbestedingscontracten

| 21-04-2015

Op 2 en 25 juni houden we weer einde-middagsessies, die starten om 15:30 uur op ons kantoor in Gouda. We behandelen de onderwerpen “De komende Europese privacyverordening: hoe gaat de wereld veranderen?”, “De bewerkersovereenkomst, fabels en feiten” en “Proactieve beheersing van uitbestedingscontracten”.

Juridische risico’s en kansen bij de ontwikkeling van autonome intelligente auto’s

| 21-04-2015

Hoe kunnen Europese regels omtrent aansprakelijkheid en privacy bijdragen aan de succesvolle ontwikkeling en toepassing van autonome intelligente auto’s in de Europese Unie? Deze vraag stond op 10 april centraal in de bijdrage van IT-jurist Roeland de Bruin aan het congres met als thema “Het recht van de Risicomaatschappij” van de Universiteit Utrecht. Conclusie: de huidige regels bieden ontwikkelaars en consumenten (nog) te weinig houvast.

Komende trainingen, presentaties en evenementen

| 13-03-2015

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen en presentaties over IT-contracten, inkopen van ICT en Contract Management. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Negatieve Whatsapp en Linkedin uitingen van (ex-)werknemer niet onrechtmatig

| 11-03-2015

Nieuw vonnis in een groeiende rij uitspaken over uitingen door werknemers via sociale media: een (ex)-werknemer vond zijn arbeidsomstandigheden gevaarlijk, en dat hij onheus werd  bejegend door zijn werkgever. Hij uitte zijn ongenoegen via Linkedin en Whatsapp. De werkgever was ontstemd over de gang van zaken en vorderde staking van de negatieve uitingen, welke opvatting niet door de rechter werd gedeeld.

Rechter schiet bewaarplicht af, nieuw spagaat voor telecommunicatiedienstverleners

| 11-03-2015

De kortgedingrechter te Den Haag deed op 11 maart 2015 een belangwekkende uitspraak waar in de wettelijke verplichting voor telecommunicatiedienstverleners om verkeersgegevens langdurig op te slaan en beschikbaar te houden voor opsporingsdiensten onverenigbaar met hoger (Europees) recht verklaarde. Dit leidt tot een spagaat voor de telecommunicatiedienstverleners.

Jurisprudentie voor contractmanagers: is de deadline fataal?

| 11-03-2015

Eén van de mogelijkheden voor een schuldeiser wanneer de wederpartij gemaakte afspraken niet nakomt is het ontbinden van de overeenkomst. Vaak moet eerst de nalatige wederpartij in gebreke worden gesteld, tenzij een ‘fatale termijn’ is overschreden. De zinsnede “werkzaamheden duren hoogstwaarschijnlijk twee weken” werd recent door de rechter als niet-fatale termijn bestempeld.

Uitnodiging voor SaaS4Channel event 2 april in Delft

| 11-03-2015

Op 2 april bent u welkom op het 6e SaaS4Channel evenement in Delft, met veel best practices van en inspiratie voor partijen die business doen in de Cloud. Als kennispartner hebben we nog enkele toegangskaarten beschikbaar.