Nieuwsbrief

Nieuw auteurscontractenrecht heeft flinke gevolgen bij inzet freelance programmeurs

| 10-08-2015

Per 30 juni jl. is een wijziging in de auteurswet in werking getreden die bedoeld is om de positie van schrijvers en musici te verbeteren. Deze heeft echter ook impact op de positie van freelance programmeurs en softwarehuizen, met name in situaties waarin er exclusieve licenties worden verstrekt. De belangrijkste veranderingen op een rij:

  1. Billijke vergoedingsregeling: Minimale vergoeding voor de auteur, hier komt een van overheidswege vast te stellen sectorale bodemprijs voor exclusieve licenties en overdrachten van auteursrechten;
  2. Bestsellerregeling: Aanvullende vergoedingen voor de auteur, in het geval er een grote discrepantie bestaat tussen de voor de overdracht of de licentie betaalde vergoeding en de opbrengsten bij daadwerkelijke exploitatie;
  3. Non-ususregeling: dit betekent dat als de partij waaraan overgedragen of gelicenseerd is niet daadwerkelijk exploiteert, de oorspronkelijke auteur(s) de overdracht of de licentie terug kunnen draaien. Deze regeling zal waarschijnlijk in de praktijk alleen van belang zijn bij exclusief aan één partij verleende licenties;
  4. Derdenwerkingsregeling bij non-usus: De bevoegdheid om een overdracht van een auteursrecht of een licentie terug te draaien kan ook ingeroepen worden tegen een opvolgende verkrijger én heeft terugwerkende kracht op al bestaande overdrachten en licenties uit het verleden;
  5. Regeling vernietigbaarheid onredelijk bezwarende bedingen: Redelijkheid en billijkheid spelen een grotere rol, bijvoorbeeld een zeer langdurig exploitatierecht voor toekomstige rechten is vernietigbaar.

Voor een meer uitgebreide analyse zie dit blog (http://www.mitopics.nl/weblog/nieuw-auteurscontractenrecht-heeft-flinke-gevolgen-bij-inzet-freelance-programmeurs-8590), voor vragen over het auteursrecht kunt u contact opnemen met mr. Roeland de Bruin.

25 juni eindemiddagsessie (kosteloos) over “De komende Europese privacyverordening: hoe gaat de wereld veranderen?”, “De bewerkersovereenkomst, fabels en feiten” en “Proactieve beheersing van uitbestedingscontracten”. Komt u ook?

| 21-06-2015

Komt u ook op onze eindemiddagsessie op 25 juni? De locatie is ons kantoor in Gouda.  

We behandelen de volgende onderwerpen:

  • De komende Europese privacyverordening: hoe gaat de wereld veranderen?
  • De bewerkersovereenkomst, fabels en feiten;
  • Proactieve beheersing van uitbestedingscontracten.

Komende trainingen en eindemiddagsessie

| 19-06-2015

Binnenkort verzorgen wij nog een eindemiddagsessie en diverse trainingen over SLA’s voor niet-juristen, Inkopen van ICT en Contractmanagement (vernieuwd). Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Serie “clausules in IT-contracten”: aanbod en aanvaarding van algemene voorwaarden

| 18-06-2015

Mitopics lanceert een nieuwe blog-serie “clausules in IT-contracten”! In het eerste deel van deze serie belicht IT-jurist Roeland de Bruin de toepasselijkheid van algemene voorwaarden op overeenkomsten die door IT-contractanten worden gesloten.

Informatiebeveiliging, wat moet en mag er nu eigenlijk?

| 18-06-2015

Zomaar een greep uit het nieuws van de afgelopen weken: “Wachtwoordbeheerder Lastpass gehackt”, “Ruim honderdduizend klantgegevens gestolen bij webwinkel Brabantia”,  “Aantal ransomware-aanvallen stijgt naar recordniveau” en “KPN krijgt boete vanwege hack in 2012”. Informatiebeveiliging krijgt meer aandacht dan ooit te voren. Wat de vraag doet rijzen hoe de rechten en (zorg)plichten van een bedrijf op dit terrein nu eigenlijk zijn.

Groeiende behoefte benchmark outsourcen Datacenter- en werkplekdiensten

| 15-06-2015

In markt merken we dat er rondom het outsourcen van IT-infrastructuren, afnemen van IaaS-diensten en hosten van server en storage steeds vaker behoefte bestaat om een goede indicatie te hebben van de mogelijke out-of-pocket kosten. Door diverse recente outsourcingsprojecten en aanbestedingen daarvan is Mitopics zeer goed op de hoogte van actuele prijsinformatie en in staat om een nauwkeurige benchmark uit te voeren.

Virtueel Datacenter voor Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

| 26-05-2015

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft, met behulp van Mitopics, de IT-infrastructuur en het beheer hiervan uitbesteed aan ICT-dienstverlener WinVision. Mitopics heeft hierbij een adviserende en coördinerende rol gespeeld in de selectie en gunning van de opdracht aan de nieuwe leverancier.

Komende trainingen en eindemiddagsessies

| 19-05-2015

Binnenkort verzorgen wij eindemiddagsessies op kantoor en diverse trainingen over Juridische aspecten van informatiebeveiliging, Contractonderhandeling en conflicthantering, SLA en Contractmanagement (vernieuwd). Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Boekpublicatie “Cultivate!” over digitalisering, cultureel erfgoed en IE-recht

| 19-05-2015

“Cultivate! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union and Indonesia” (Lucky Belder, Madeleine de Cock Buning en Roeland de Bruin) beschrijft de wisselwerking tussen EU-beleid tot digitalisering van het in Europa beschikbare cultureel erfgoed en intellectueel eigendomsrecht.

Even voorstellen: Barbara van der Donk

| 19-05-2015

Per 1 mei 2015 ben ik bij Mitopics werkzaam in het juridisch team als Senior juridisch consultant. Vanuit deze rol wil ik bedrijven en overheid met juridische raad en daad, deskundig en pragmatisch bijstaan.

Succesvol contracteren en proactieve contractbeheersing: zeven Mitopics-principes

| 19-05-2015

Vaak zijn problemen die ontstaan in de samenwerking tussen afnemers en aanbieders van IT gemakkelijk te voorkomen. Een goed contract is daarvoor een voorwaarde, maar professionele contractbeheersing is minstens zo bepalend. Proactieve contractbeheersing helpt bij het op elkaar laten aansluiten van de juridische werkelijkheid (het contract) en de praktische werkelijkheid (de dagelijkse uitvoering).

Trainingen Contractmanagement (vernieuwd!) en Juridische aspecten van informatiebeveiliging

| 19-05-2015

In geheel vernieuwde opzet wordt op 30 juni en 1 juli de training Contractmanagement georganiseerd in samenwerking met Heliview. Het belang van proactieve contractbeheersing voor succesvolle contractuele relaties staat daarbij centraal. Op 27 en 28 mei vindt de cursus Juridische aspecten van informatiebeveiliging plaats, relevant voor ieder die betrokken is bij het opzetten, managen en bewaken van security.