Nieuwsbrief

Betekent Windows 10 het einde van BYOD?

| 10-08-2015

Vorige week is Microsoft gestart met het gefaseerd ter beschikking stellen van de (gratis) consumentenversie van Windows 10. In een eerder blog, evalueerden we bij Mitopics de nieuwste versie van Windows alvast, vanuit het perspectief van een organisatie die aan Bring-Your-Own-Device (BYOD) doet. Deze Windows-upgrade lijkt een stap vooruit, maar voor wie eigenlijk?

Evaluatie Aanbestedingswet 2012: MKB is niet geholpen!

| 10-08-2015

Sinds 1 april 2013 zijn de gewijzigde aanbestedingswet en –regelgeving van kracht, onder de noemer Aanbestedingswet 2012. Eén van de afspraken die in deze wet zijn gemaakt, betreft de doeltreffendheid van de nieuwe afspraken in de praktijk. Recentelijk is hiervan het eindrapport gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. De conclusies liegen er niet om.

Mitopics begeleidt gemeente Zaltbommel naar een VDI werkplek

| 10-08-2015

“We hebben in korte tijd een grote stap vooruit gezet. We hebben nu een toekomstvaste werkplek die alle functionaliteit biedt die we nodig hebben en die ook nog eens eenvoudig te beheren is.” Dit zijn de woorden van Maarten Derksen, Systeembeheerder bij de gemeente Zaltbommel, nadat een succesvolle aanbesteding en implementatie doorlopen is gericht op het ‘Nieuwe Werken’.

Helpt u ons aan een nieuwe collega?

| 10-08-2015

Wegens groeidoelstellingen, inhoudelijke ambities en een goed gevulde orderportefeuille zoeken we nadrukkelijk nieuwe collega’s. Kent u iemand die bij ons past? We waarderen uw tips!

Vanuit een groeidoelstelling voor dit jaar en komende jaren, en ambities in het verder uitbouwen van onze expertise en dienstverlening zijn we op zoek naar ambitieuze hoogwaardige nieuwe collega’s. Door het vertrouwen van onze klanten, hebben we gelukkig ook de daarbij benodigde portefeuille van prachtige opdrachten. Meer informatie over de mensen die we zoeken en de profielen, is te vinden op onze website.

U kent ons als bureau, dus begrijpt welk type werk we doen en kent onze stijl van werken. Wellicht heeft u iemand in uw netwerk, die een baan zoeken of wellicht een baan heeft, maar toe is aan een nieuwe uitdaging, die wij kunnen bieden.

Mocht u een tip hebben voor ons of voor iemand uit uw netwerk, waarderen we dat zeer! Als u twijfelt of iemand informeel met ons wil overleggen, kan dat natuurlijk altijd. Voor vragen kunt u bellen (0182-573211) of mailen naar Reinold van Bruggen.

Aankomende wijzigingen in Wet bescherming persoonsgegevens

| 10-08-2015

Op 1 januari 2016 treedt een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in die het karakter van de handhaving nogal wijzigt. Mitopics zet de belangrijkste punten op een rijtje.

Nieuw zijn de:

 • boetebevoegdheid toezichthouder
 • dubbele meldplicht datalekken
 • bindende aanwijzingen

De boetebevoegdheid van de toezichthouder kan oplopen tot 810.000 Euro of, indien gepaster, tot tien procent van de jaaromzet van de beboette partij (dus ongeacht of die in Nederland gerealiseerd wordt of niet).

Er ontstaat een (soms dubbele) meldplicht bij geconstateerde datalekken:

 • Een ‘onverwijlde’ meldplicht aan de betrokkenen als er sprake is van een voorzienbare ongunstige impact op diens privacy.
 • Een meldplicht aan het CBP als er een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de privacy bestaat als gevolg van het datalek.

Als er bij overtredingen waar de eerder besproken boetebevoegdheid speelt geen sprake is geweest van opzet of ernstig verwijtbare nalatigheid, dan mag het CBP pas boetes opleggen nadat er door de Autoriteit Persoonsgegevens een bindende aanwijzing is opgelegd aan de overtredende partij en deze de aanwijzing niet voldoende heeft opgevolgd.

Lees voor meer informatie deze blogpost, voor vragen kunt u contact opnemen met mr. drs. Walter van Holst.

Nieuw auteurscontractenrecht heeft flinke gevolgen bij inzet freelance programmeurs

| 10-08-2015

Per 30 juni jl. is een wijziging in de auteurswet in werking getreden die bedoeld is om de positie van schrijvers en musici te verbeteren. Deze heeft echter ook impact op de positie van freelance programmeurs en softwarehuizen, met name in situaties waarin er exclusieve licenties worden verstrekt. De belangrijkste veranderingen op een rij:

 1. Billijke vergoedingsregeling: Minimale vergoeding voor de auteur, hier komt een van overheidswege vast te stellen sectorale bodemprijs voor exclusieve licenties en overdrachten van auteursrechten;
 2. Bestsellerregeling: Aanvullende vergoedingen voor de auteur, in het geval er een grote discrepantie bestaat tussen de voor de overdracht of de licentie betaalde vergoeding en de opbrengsten bij daadwerkelijke exploitatie;
 3. Non-ususregeling: dit betekent dat als de partij waaraan overgedragen of gelicenseerd is niet daadwerkelijk exploiteert, de oorspronkelijke auteur(s) de overdracht of de licentie terug kunnen draaien. Deze regeling zal waarschijnlijk in de praktijk alleen van belang zijn bij exclusief aan één partij verleende licenties;
 4. Derdenwerkingsregeling bij non-usus: De bevoegdheid om een overdracht van een auteursrecht of een licentie terug te draaien kan ook ingeroepen worden tegen een opvolgende verkrijger én heeft terugwerkende kracht op al bestaande overdrachten en licenties uit het verleden;
 5. Regeling vernietigbaarheid onredelijk bezwarende bedingen: Redelijkheid en billijkheid spelen een grotere rol, bijvoorbeeld een zeer langdurig exploitatierecht voor toekomstige rechten is vernietigbaar.

Voor een meer uitgebreide analyse zie dit blog (http://www.mitopics.nl/weblog/nieuw-auteurscontractenrecht-heeft-flinke-gevolgen-bij-inzet-freelance-programmeurs-8590), voor vragen over het auteursrecht kunt u contact opnemen met mr. Roeland de Bruin.

25 juni eindemiddagsessie (kosteloos) over “De komende Europese privacyverordening: hoe gaat de wereld veranderen?”, “De bewerkersovereenkomst, fabels en feiten” en “Proactieve beheersing van uitbestedingscontracten”. Komt u ook?

| 21-06-2015

Komt u ook op onze eindemiddagsessie op 25 juni? De locatie is ons kantoor in Gouda.  

We behandelen de volgende onderwerpen:

 • De komende Europese privacyverordening: hoe gaat de wereld veranderen?
 • De bewerkersovereenkomst, fabels en feiten;
 • Proactieve beheersing van uitbestedingscontracten.

Komende trainingen en eindemiddagsessie

| 19-06-2015

Binnenkort verzorgen wij nog een eindemiddagsessie en diverse trainingen over SLA’s voor niet-juristen, Inkopen van ICT en Contractmanagement (vernieuwd). Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Serie “clausules in IT-contracten”: aanbod en aanvaarding van algemene voorwaarden

| 18-06-2015

Mitopics lanceert een nieuwe blog-serie “clausules in IT-contracten”! In het eerste deel van deze serie belicht IT-jurist Roeland de Bruin de toepasselijkheid van algemene voorwaarden op overeenkomsten die door IT-contractanten worden gesloten.

Informatiebeveiliging, wat moet en mag er nu eigenlijk?

| 18-06-2015

Zomaar een greep uit het nieuws van de afgelopen weken: “Wachtwoordbeheerder Lastpass gehackt”, “Ruim honderdduizend klantgegevens gestolen bij webwinkel Brabantia”,  “Aantal ransomware-aanvallen stijgt naar recordniveau” en “KPN krijgt boete vanwege hack in 2012”. Informatiebeveiliging krijgt meer aandacht dan ooit te voren. Wat de vraag doet rijzen hoe de rechten en (zorg)plichten van een bedrijf op dit terrein nu eigenlijk zijn.

Groeiende behoefte benchmark outsourcen Datacenter- en werkplekdiensten

| 15-06-2015

In markt merken we dat er rondom het outsourcen van IT-infrastructuren, afnemen van IaaS-diensten en hosten van server en storage steeds vaker behoefte bestaat om een goede indicatie te hebben van de mogelijke out-of-pocket kosten. Door diverse recente outsourcingsprojecten en aanbestedingen daarvan is Mitopics zeer goed op de hoogte van actuele prijsinformatie en in staat om een nauwkeurige benchmark uit te voeren.

Virtueel Datacenter voor Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

| 26-05-2015

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft, met behulp van Mitopics, de IT-infrastructuur en het beheer hiervan uitbesteed aan ICT-dienstverlener WinVision. Mitopics heeft hierbij een adviserende en coördinerende rol gespeeld in de selectie en gunning van de opdracht aan de nieuwe leverancier.