Nieuwsbrief

Mitopics aanwezig op Business Software Event 2014

| 30-09-2014

Op 7 oktober 2014 brengt het jaarlijkse event rondom ERP en PLM de laatste ontwikkelingen rond ERP en PLM software, productiebesturing, voorraadbeheer en logistiek, met als thema Industrie 4.0: smart manufacturing en samenwerking met klanten en partijen in de keten. Mitopics verzorgt een lezing met haar klant FN-Steel.

Het is tijd voor strategische personeelsplanning in de zorg

| 30-09-2014

Zorgorganisaties zitten in een woelige periode met forse bezuinigingen. Daarbij neemt de druk op personeelslasten toe en is zelfroosterplanning sterk in opkomst. Personeelsplanning stelt organisaties in staat slimmer om te gaan met het bestaande personeel. Helaas beschikken niet alle plannings- of roosterpakketten over een goede planningsmodule.

Inspiratiesessies in oktober voor oud-cursisten Heliview

| 30-09-2014

Mitopics verzorgt al meer dan 10 jaar trainingen voor Heliview. Om het contact met de cursisten weer op frissen, houden we dit najaar inspiratiesessies met actuele onderwerpen. De oud-cursisten krijgen tevens een speciale relatiekorting op trainingen dit najaar.

Forse wijzigingen aanbestedingswet in aantocht

| 30-09-2014

Niet helemaal verrassend is het Ministerie van Economische Zaken alsnog tot de conclusie gekomen dat de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen tot forse wijzigingen in de nog betrekkelijk jonge Aanbestedingswet nopen. Dit in tegenstelling tot eerdere inschattingen van het ministerie.

Innovatie binnen IT outsourcing relaties – boeiend congres en boek beschikbaar

| 30-09-2014

Op 18 september jl. is bij een speciaal seminar van Platform Outsourcing Nederland het boek over Innovatie binnen IT outsoursing gepresenteerd door de werkgroep Innovatie. Het boek beschrijft interessante cases van o.a. Havenbedrijf Rotterdam en Philips.

Meer duidelijkheid over softwarelicenties na faillissement licentieverstrekker

| 30-09-2014

Sinds het Nebula-arrest uit 2006 bestaat in IT-land onzekerheid over de vraag of een curator het gebruik van software door licentienemers van een failliete leverancier actief kan verbieden en of traditionele escrow-constructies daarmee op drijfzand zijn komen te rusten. Deze onzekerheid is onlangs met een nieuw arrest van de Hoge Raad goeddeels weggenomen.

Onderzoek gestart naar rol SLA in samenwerkingsverbanden

| 23-05-2014

ICT-samenwerkingen tussen organisaties is in de overheid en de zorg zeer actueel. Wij zijn een onderzoek gestart naar de rol van SLA’s daarin. Onze afstudeerder van de TU/e zoekt nog deelnemers voor interviews en de web enquête, welke we belonen met korting op onze SLA-training.

Training Contractmanagement zet aan tot actie

| 23-05-2014

Tien cursisten raken enthousiast over Contractmanagement en geven aan wat ze bij terugkomst in hun bedrijf denken te gaan doen.

Mitopics ERP-tour stoomt verder met Epicor 10.0 en Microsoft Dynamics AX2012

| 23-05-2014

Na Trimergo en AB Software Consultancy met Exact Globe Next stonden in april Macroscoop met Epicor 10.0 en Pulse met Microsoft Dynamics AX op het programma. Beide oplossingen werden in 2013 door Gartner als visionair beschouwd. Wellicht is één van deze twee ERP-oplossingen wel iets voor u?

Mitopics verzorgt lezing aanbesteden van IT op NEVI-PIANOo congres

| 23-05-2014

De moeizame ICT-projecten bij de overheid worden vaak in verband gebracht met het lastige aanbesteden. Richard Heijne den Bak vertelt op het NEVI-PIANOo congres of dat dat terecht is en welke mogelijkheden aanbesteden biedt om juist een stevige basis te bieden en daarmee de slaagkans te vergroten.

JPO-Symposium 2014: Privacyrecht in de Praktijk – High Tech, Privacy Check?

| 23-05-2014

Op woensdagmiddag 18 juni 2014 organiseert het Juridisch Platform Oost (JPO) een symposium over Privacyrecht in het licht van de toenemende, technologiegedreven mogelijkheden om informatie te verzamelen en te delen over ons privéleven. Lesley Broos verzorgt een bijdrage daaraan.

EU en VS privacyexperts gezamenlijk op zoek naar oplossingen om verschil in privacyregels te overbruggen

| 23-05-2014

Een gezamenlijke privacy expertgroep bereidt een white paper voor om een raamwerk te schetsen voor praktische oplossingen met betrekking tot de huidige discrepanties tussen de VS- en de EU-privacy wet- en regelgeving.

Regelt IT. Al > 20 jaar!

Stavorenweg 4
Postbus 514
2800 AM Gouda
T 0182 573 211
E info@mitopics.nl

RSS feed
Sitemap
Disclaimer
Cookies

Uitgelichte topics