Nieuwsbrief

Juridische risico’s en kansen bij de ontwikkeling van autonome intelligente auto’s

| 21-04-2015

Hoe kunnen Europese regels omtrent aansprakelijkheid en privacy bijdragen aan de succesvolle ontwikkeling en toepassing van autonome intelligente auto’s in de Europese Unie? Deze vraag stond op 10 april centraal in de bijdrage van IT-jurist Roeland de Bruin aan het congres met als thema “Het recht van de Risicomaatschappij” van de Universiteit Utrecht. Conclusie: de huidige regels bieden ontwikkelaars en consumenten (nog) te weinig houvast.

Komende trainingen, presentaties en evenementen

| 13-03-2015

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen en presentaties over IT-contracten, inkopen van ICT en Contract Management. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Negatieve Whatsapp en Linkedin uitingen van (ex-)werknemer niet onrechtmatig

| 11-03-2015

Nieuw vonnis in een groeiende rij uitspaken over uitingen door werknemers via sociale media: een (ex)-werknemer vond zijn arbeidsomstandigheden gevaarlijk, en dat hij onheus werd  bejegend door zijn werkgever. Hij uitte zijn ongenoegen via Linkedin en Whatsapp. De werkgever was ontstemd over de gang van zaken en vorderde staking van de negatieve uitingen, welke opvatting niet door de rechter werd gedeeld.

Rechter schiet bewaarplicht af, nieuw spagaat voor telecommunicatiedienstverleners

| 11-03-2015

De kortgedingrechter te Den Haag deed op 11 maart 2015 een belangwekkende uitspraak waar in de wettelijke verplichting voor telecommunicatiedienstverleners om verkeersgegevens langdurig op te slaan en beschikbaar te houden voor opsporingsdiensten onverenigbaar met hoger (Europees) recht verklaarde. Dit leidt tot een spagaat voor de telecommunicatiedienstverleners.

Jurisprudentie voor contractmanagers: is de deadline fataal?

| 11-03-2015

Eén van de mogelijkheden voor een schuldeiser wanneer de wederpartij gemaakte afspraken niet nakomt is het ontbinden van de overeenkomst. Vaak moet eerst de nalatige wederpartij in gebreke worden gesteld, tenzij een ‘fatale termijn’ is overschreden. De zinsnede “werkzaamheden duren hoogstwaarschijnlijk twee weken” werd recent door de rechter als niet-fatale termijn bestempeld.

Uitnodiging voor SaaS4Channel event 2 april in Delft

| 11-03-2015

Op 2 april bent u welkom op het 6e SaaS4Channel evenement in Delft, met veel best practices van en inspiratie voor partijen die business doen in de Cloud. Als kennispartner hebben we nog enkele toegangskaarten beschikbaar.

Als multinational kiezen voor één ERP-platform

| 11-03-2015

Waar veel bedrijven tegenwoordig al een tweede of derde (of nog vaker) slag hebben gemaakt in het selecteren, implementeren en inzetten van ERP, is heden ten dage een veelbesproken onderwerp het migreren c.q. onder architectuur toewerken naar één platform. Dit wordt versterkt door via acquisitie en fusies ontstane internationale bedrijven. Mitopics heeft hier recent bij diverse internationale bedrijven ervaring mee opgedaan.

Mitopics aanpak ERP-selectie in diverse gastcolleges op hogescholen en universiteiten

| 11-03-2015

Mitopics zet zich al jaren in voor kennisdeling en kennisoverdracht. Voor studenten Business IT & Management van Saxion Hogeschool verzorgen we deze maand onze gastcolleges selectie en implementatie van ERP (Enterprise Resource Planning). Binnenkort wordt dit college ook gegeven bij een andere hogeschool.

Arrest Hof Jeroen Bosch Ziekenhuis: van onbevredigend naar onnavolgbaar

| 26-02-2015

In de zaak rond een mislukt automatiseringstraject, doet het Hof een heel andere uitspraak dan de Rechtbank eerder deed. Het Hof stelt dat omdat latere planningen niet gehaald worden, een eerdere deadline alsnog fataal is. Hoe dan ook, beter contractmanagement had veel ellende kunnen voorkomen.

Jurisprudentie voor contractmanagers: klaag op tijd om rechten te behouden

| 26-02-2015

Rechtspraak biedt contractmanagers belangrijke handvatten. Uit een recent vonnis van de Rechtbank Gelderland bleek eens te meer dat je tijdig moet klagen bij de wederpartij over niet (goed) nagekomen afspraken, teneinde rechten op nakoming en schadevergoeding te kunnen behouden.

Helpt u ons aan een nieuwe collega?

| 25-02-2015

Wegens groeidoelstellingen, inhoudelijke ambities en een goed gevulde orderportefeuille zoeken wij nadrukkelijk nieuwe collega’s. Kent u iemand die bij ons past? Wij waarderen uw tips!

Komende trainingen en presentaties

| 25-02-2015

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen en presentaties  over aanbesteden, IT-contracten en Contract Management Tooling. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.