Nieuwsbrief

Onderwijs en ICT, nog geen goede vrienden…

| 16-03-2017

Het lijkt alsof er in de afgelopen tijd een toename is in het aantal berichten rondom onderwijs en ICT. Met koppen als ‘Scholier raakt achter door duur internetonderwijs’, ‘Laptop vergroot ongelijkheid in het onderwijs’ en ‘Subsidie beschikbaar voor goed internet op scholen’ lijkt de onderwijswereld behoorlijk in beweging te zijn. Mitopics-adviseur Durk Boersma, veel bezig met doorlichtingen en benchmarks in het onderwijs, nam de details achter de koppen door en legt de link met zijn dagelijkse praktijk.

Volledig bericht »

Het winkeltje op de hoek en hippe laptops

| 16-03-2017

Bij aanbestedingen zijn er verschillende typen criteria om de juiste leverancier en de juiste oplossing te contracteren. Voor personen onbekend met aanbestedingen kan de terminologie die gebruikt wordt verwarrend zijn, daarom eens een uitleg in jip-en-janneketaal die de verschillen tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria duidelijk maakt op een manier zodat u ze nooit meer vergeet.

Volledig bericht »

Aanbesteden van ICT, anders dan het aanbesteden van pennen en potloden.

| 16-03-2017

Vaak worden IT-aanbestedingen in één adem genoemd met andere zaken die moeten worden ingekocht zoals meubilair of facilitaire diensten. De noodzaak van het hebben van specialistische kennis van IT-aanbestedingen wordt in dat geval onderschat. Bij een IT-aanbesteding is het bijvoorbeeld wenselijk om een goede gesprekspartner te zijn voor de betrokken IT-medewerkers en ook kennis te hebben van marktontwikkelingen. In dit artikel legt Joost Lucassen uit waarin aanbestedingen op het vlak van ICT zich onderscheiden.

Volledig bericht »

Nieuwe privacy training via Heliview

| 31-01-2017

Mitopics en Heliview starten de “Leergang Data Privacy”, onder meer naar aanleiding van de aanstaande Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de snel wijzigende andere wet- en regelgeving op dit gebied.  In deze training leert u o.a. over uw verplichtingen die voortvloeien uit de Wbp en de AVG, datalekken, de rol van de Data Protection Officer, informatiebeveiliging, privacy by design & by default, het uitvoeren van Privacy Impact Assesments en het internationaal uitwisselen van persoonsgegevens.

De Leergang bestaat uit 7 modules:

 • 14 maart – 1: Wet- en regelgeving gegevensbescherming (1 dag)
 • 15 maart – 2: Meldplicht datalekken (1/2 dag)
 • 15 maart – 3: Data Protection Officer (1/2 dag)
 • 28 maart – 4: Privacy Impact Assessments (1 dag)
 • 29 maart – 5: Privacy by design & privacy by default (1 dag)
 • 4 april – 6: Binding Corporate Rules (1/2 dag)
 • 4 april – 7: Informatiebeveiliging van uw persoonsgegevens (1/2 dag)

 Overige trainingen:

Bij bijeenkomsten waar we zelf als docent of sponsor betrokken zijn, mogen we regelmatig aan relaties een korting aanbieden op deelname. Neemt u gerust hiervoor contact op met ons secretariaat. 

Naast deze externe trainingen geven we ook over andere onderwerpen regelmatig in house workshops en trainingen. Ook daarover informeren we u graag verder.

Gunning uniek project voor uitwisseling van digitale pathologie beelden

| 31-01-2017

Op woensdag 11 januari 2017 hebben SECTRA en de Stichting Pathologie Projecten het contract getekend voor het Pathology Image Exchange (PIE) project. De voorbereiding en aanbesteding van dit innovatieve project is door Mitopics uitgevoerd, in nauwe samenwerking met materiedeskundigen en adviesbureau Medical Phit. Mitopics heeft inkoop- en aanbestedingsexpertise  alsmede juridische en IT-marktkennis ingebracht en de aanbestedingsprocedure succesvol begeleid.

De Nederlandse pathologen en het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) bouwen in dit project aan een landelijk platform voor uitwisseling digitale beelden voor diagnostische toepassingen. Het initiatief, dat wereldwijd uniek is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van patiënten makkelijker, sneller en veiliger zal gaan doordat  de uitwisseling van patiëntmateriaal niet meer plaats hoeft te vinden per gewone post. PIE draagt bij aan de kwaliteit van de diagnose voor de patiënt, en zo ook de beste behandeling van de patiënt. Het platform zal naar verwachting medio 2017 in bedrijf zijn.

Wilt u meer weten over onze adviezen in de zorgsector of innovatieve aanbestedingen neemt u dan contact op met Roeland de Bruin of Richard Heijne den Bak.

Mitopics Meets Talents Event

| 31-01-2017

Op 18 januari vond het eerste Mitopics Meets Talents Event plaats, waarbij wij een tiental aanstormende juristen met interesse in IT en IE mochten ontvangen. Na een korte introductie op onze consultancypraktijk gingen de deelnemers aan de slag met “echte” casus, met creatieve en verrassende resultaten! Wij kijken terug op een geslaagd evenement dat naar meer smaakt… Houd onze LinkedIN en website in de gaten voor volgende edities!

Mitopics wenst u prettige feestdagen en een goed en gezond 2017!

| 21-12-2016

Wij waarderen de prettige contacten, de samenwerking en het vertrouwen dat onze relaties weer in ons hebben gesteld in het afgelopen jaar bijzonder.

In plaats van kerstkaarten en relatiegeschenken, steunen we jaarlijks een goed doel, deze keer doen we een donatie aan drie goede doelen:

 • Stichting Mirembe (stichtingmirembe.nl), deze steunt medische en educatieve projecten in Oeganda.
 • Stichting Kinderen Kankervrij (kika.nl), KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten.
 • Stichting Kledingbank Altena (kledingbankaltena.nl), deze biedt kleding en kledingaccessoires aan mensen die dit (tijdelijk) niet zelf kunnen bekostigen.

Tot slot melden we u dat ons bedrijf van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december gesloten is, in bijzondere gevallen kunt u proberen onze medewerkers mobiel te bereiken.

We wensen u prettige feestdagen en een goed en gezond 2017!

Mitopics trainingen via Heliview

| 21-12-2016

In het nieuwe jaar verzorgen wij weer diverse trainingen over SLA’s voor niet juristen, Contractmanagement, IT-Outsourcing, Juridische aspecten van informatiebeveiliging, Opstellen en beoordelen van IT contracten, Contractonderhandeling en conflicthantering,. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Volledig bericht »

Unieke gebeurtenis: Nobelprijs toegekend voor contracttheorie

| 21-12-2016

Afgelopen maand is de Nobelprijs voor Economische Wetenschappen toegekend aan Oliver Hart en Bengt Holmström “for their contributions to contract theory”. Een bijzondere en inspirerende keuze van het comité voor zeer uitgebreid en relevant onderzoek.

Volledig bericht »

Een dag uit het leven van een adviseur bij Mitopics

| 21-12-2016

Kwaliteit leveren is voor Mitopics heel vanzelfsprekend. Dat kan echter niet zonder de juiste mensen, een mix van multidisciplinair geschoolde professionals van verschillende achtergronden. We zijn veelzijdig; ons team is niet uitsluitend een club van experts in één of meer vakgebieden maar we spreken ook echt de taal van onze relaties. We weten hoe wij de vaak complexe materie over het voetlicht moeten brengen. Dat doen we tijdens de uitvoering van opdrachten, via trainingen bij organisaties, met door het geven van colleges en lezingen op universiteiten, tijdens vakdagen, en in publicaties. We houden van verandering en willen blijven groeien. Om een inkijk te geven in deze spannende wereld, vroegen we collega Paul van Deursen om gedurende één dag een dagboek bij te houden.

Volledig bericht »

Gegevensbescherming: nuttig en noodzakelijk!

| 21-12-2016

Enige tijd geleden schreef collega Walter van Holst al over de in aantocht zijnde Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die in werking treedt op 25 mei 2018 en dan in de plaats zal treden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Naast een uitbreiding van de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’, het in specifieke gevallen verplicht worden van een Functionaris Gegevensbescherming en het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA’s), komt er een eenvormige meldplicht bij datalekken in heel Europa, inclusief een nieuw uniform streng boeteregime. Ook wordt de verplichting tot het voeren van informatiebeveiligingsbeleid (in de AVG aangeduid als gegevensbeschermingsbeleid) voor sommige verwerkingsactiviteiten nu nog steviger wettelijk verankerd. Kortom, gegevensbescherming was al belangrijk, maar wordt in de komende tijd nog belangrijker!

Volledig bericht »

Mitopics Meets Talents Event: 18-1-2017

| 15-12-2016
 • Proeven aan topconsultancy?
 • Interesse in business, IT en recht?
 • Durf je een echte casus aan?
 • Nieuwsgierig naar de stijl van onze adviseurs?

Dan hebben wij wat voor je…

Wij bieden young talents op WO-niveau een middag met veel inhoud en interactie waarop meerdere van onze adviseurs je meenemen in uitdagende cases!

18 januari 2017 Mitopics Meets Talents Event 13.00 uur op ons kantoor in Gouda. Natuurlijk met borrel.

Aanmelden via secretariaat@mitopics.nl
vóór 9 januari 2017. Wees snel: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar