Nieuwsbrief

Presentatie ‘Trends en Ontwikkelingen in ERP’ tijdens vakgebiedbijeenkomst Mikrocentrum

| 18-04-2017

Tijdens een vakgebiedbijeenkomst van het Mikrocentrum heeft collega Richard Heijne den Bak een presentatie gegeven over Trends en Ontwikkelingen in ERP, met de volgende onderwerpen:

  • Functionele ontwikkelingen als gevolg van ontwikkelingen in de maakindustrie;
  • Het doorbreken van SAAS en welke gevolgen dit heeft;
  • Bedrijven gaan anders om met IT door de opkomst van Agile softwareontwikkeling.

Volledig bericht »

Evenement: Security in de keten 17 mei

| 18-04-2017

Op woensdag 17 mei organiseert SIG IBIS (onderdeel van KNVI) in samenwerking met Mitopics het evenement “Security in de keten”.

Volledig bericht »

Even voorstellen: Marco Schoonderwaldt

| 18-04-2017

Sinds 1 april 2017 versterk ik het vernieuwingsteam van Mitopics. Vanuit mijn nieuwe functie wil ik bedrijven begeleiden bij het ontwikkelen en realiseren van hun ICT strategie. Bijvoorbeeld met hieruit voortkomende IT vernieuwingsprojecten als pakket- / partnerselectie en implementatiebegeleiding.

Volledig bericht »

Ongeteste back-ups, een schijnveiligheid…

| 18-04-2017

Niet alleen het maken, maar ook het testen van back-ups is noodzakelijk voordat men erop kan vertrouwen dat de data veilig zijn. Deze casus laat zien waarom.

Volledig bericht »

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) – Deel 1: een inleiding

| 13-04-2017

Op 8 december 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Het is slechts een kwestie van tijd, voordat ook leveranciers te maken zullen krijgen met de GIBIT. Vooral nu de VNG al haar leden heeft aangeraden om de GIBIT-voorwaarden te gebruiken bij hun inkoop van producten en diensten op het gebied van ICT. In een serie blogs zullen wij de komende maanden ingaan op verschillende aspecten van de GIBIT-voorwaarden. In deze eerste bijdrage een inleiding op de GIBIT.

Volledig bericht »

Even voorstellen: Willemijn Waisvisz-van Lookeren Campagne

| 11-04-2017

Vanaf begin februari werk ik als juridisch adviseur in het Juridisch Team van Mitopics. Binnen mijn team en samen met het Vernieuwingsteam adviseer ik onze opdrachtgevers over de juridische aspecten van diverse ICT gerelateerde thema’s zoals het waarborgen van continuïteit, integriteit en het beperken van risico’s in het kader van bijvoorbeeld inkoop-, aanbestedingstrajecten en outsourcing. Daarnaast ben ik betrokken bij het opstellen, beoordelen en onderhandelen van IT-overeenkomsten. De komende tijd ligt mijn focus op het voorbereiden van organisaties op de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Volledig bericht »

Inspirerende NEVI Contractmanagement Dag 2017 met workshop privacy

| 20-03-2017

De NEVI Contractmanagement Dag trok meer dan 350 bezoekers. Er waren veel inspirerende presentaties, wij belichtten de impact van privacy voor de contractmanager.

Volledig bericht »

Privacy werkend krijgen in contractrelaties: Contractmanagementdag 2017

| 17-03-2017

Op 16 maart vond in de Utrechtse Jaarbeurs de jaarlijkse NEVI-Contractmanagementdag plaats. Mitopics gaf op deze dag twee praktijkvoorbeelden over hoe privacy werkend te krijgen in contractrelaties.

Volledig bericht »

Onderwijs en ICT, nog geen goede vrienden…

| 16-03-2017

Het lijkt alsof er in de afgelopen tijd een toename is in het aantal berichten rondom onderwijs en ICT. Met koppen als ‘Scholier raakt achter door duur internetonderwijs’, ‘Laptop vergroot ongelijkheid in het onderwijs’ en ‘Subsidie beschikbaar voor goed internet op scholen’ lijkt de onderwijswereld behoorlijk in beweging te zijn. Mitopics-adviseur Durk Boersma, veel bezig met doorlichtingen en benchmarks in het onderwijs, nam de details achter de koppen door en legt de link met zijn dagelijkse praktijk.

Volledig bericht »

Het winkeltje op de hoek en hippe laptops

| 16-03-2017

Bij aanbestedingen zijn er verschillende typen criteria om de juiste leverancier en de juiste oplossing te contracteren. Voor personen onbekend met aanbestedingen kan de terminologie die gebruikt wordt verwarrend zijn, daarom eens een uitleg in jip-en-janneketaal die de verschillen tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria duidelijk maakt op een manier zodat u ze nooit meer vergeet.

Volledig bericht »

Aanbesteden van ICT, anders dan het aanbesteden van pennen en potloden.

| 16-03-2017

Vaak worden IT-aanbestedingen in één adem genoemd met andere zaken die moeten worden ingekocht zoals meubilair of facilitaire diensten. De noodzaak van het hebben van specialistische kennis van IT-aanbestedingen wordt in dat geval onderschat. Bij een IT-aanbesteding is het bijvoorbeeld wenselijk om een goede gesprekspartner te zijn voor de betrokken IT-medewerkers en ook kennis te hebben van marktontwikkelingen. In dit artikel legt Joost Lucassen uit waarin aanbestedingen op het vlak van ICT zich onderscheiden.

Volledig bericht »

Nieuwe privacy training via Heliview

| 31-01-2017

Mitopics en Heliview starten de “Leergang Data Privacy”, onder meer naar aanleiding van de aanstaande Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de snel wijzigende andere wet- en regelgeving op dit gebied.  In deze training leert u o.a. over uw verplichtingen die voortvloeien uit de Wbp en de AVG, datalekken, de rol van de Data Protection Officer, informatiebeveiliging, privacy by design & by default, het uitvoeren van Privacy Impact Assesments en het internationaal uitwisselen van persoonsgegevens.

De Leergang bestaat uit 7 modules:

  • 14 maart – 1: Wet- en regelgeving gegevensbescherming (1 dag)
  • 15 maart – 2: Meldplicht datalekken (1/2 dag)
  • 15 maart – 3: Data Protection Officer (1/2 dag)
  • 28 maart – 4: Privacy Impact Assessments (1 dag)
  • 29 maart – 5: Privacy by design & privacy by default (1 dag)
  • 4 april – 6: Binding Corporate Rules (1/2 dag)
  • 4 april – 7: Informatiebeveiliging van uw persoonsgegevens (1/2 dag)

 Overige trainingen:

Bij bijeenkomsten waar we zelf als docent of sponsor betrokken zijn, mogen we regelmatig aan relaties een korting aanbieden op deelname. Neemt u gerust hiervoor contact op met ons secretariaat. 

Naast deze externe trainingen geven we ook over andere onderwerpen regelmatig in house workshops en trainingen. Ook daarover informeren we u graag verder.