Nieuwsbrief

Mitopics bijdrage NEVI CM-dag: “Tips voor als het juridisch spannend wordt”

| 17-03-2016

Mitopics verzorgde tijdens de NEVI Contractmanagementdag op 17 maart 2016 met het thema “sturen op resultaat” een levendige sessie getiteld “Als het juridisch spannend wordt….”. Roeland de Bruin liet belangrijke wetenswaardigheden de revue passeren uit enkele belangrijke rechtszaken rond het thema “afspreken wat je krijgt, en krijgen wat je hebt afgesproken”. Zo werd onder meer duidelijk dat het de moeite kan lonen om een procedure voor de rechter te beginnen als er zaken anders in het contract terecht zijn gekomen dan tijdens de onderhandelingen gedacht; dat men tijdig moet klagen als er een product wordt geleverd dat niet aan de afgesproken eisen en wensen voldoet om ‘rechtsverwerking’ te voorkomen, zelfs als de wettelijke verjaringstermijn nog niet verstreken is; dat men van tevoren goed moet vastleggen hoe de uiteindelijke resultaten van geleverde producten of diensten zullen worden getoetst; en dat deadlines voor de wet slechts ‘fataal’ zijn, indien dat ondubbelzinnig uit de gemaakte afspraken blijkt.

Richard Heijne den Bak gaf tips over hoe de recente aanbestedingsregels slim te benutten. Zo adviseerde hij contactmomenten met de markt aan te wenden, een duidelijke verificatiefase af te spraken in de inkoopprocedure en op zo hoog mogelijk niveau in te kopen. Tevens heeft hij iets verteld over de nieuwe percelen regeling. Voor meer info zie de presentatie en de blogs over “jurisprudentie voor contractmanagers”.

Mitopics trainingen via Heliview

| 15-03-2016

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen over Contractonderhandeling en conflicthantering, SLA’s voor niet juristen, Contractmanagement. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

De komende periode kunt u ons ontmoeten bij de volgende trainingen en presentaties:

Bij bijeenkomsten waar we zelf als docent of sponsor betrokken zijn, mogen we regelmatig aan relaties een korting aanbieden op deelname. Neemt u gerust hiervoor contact op met ons secretariaat.

Ook geven we over deze en andere onderwerpen regelmatig in house workshops en trainingen. Ook daarover informeren we u graag verder.

Mitopics krijgt raamovereenkomst Inkoopdienstverlening van het Rijk

| 14-03-2016

Mitopics heeft als onderaannemer van significant de raamovereenkomst Inkoopdienstverlening van Het Rijk gegund gekregen. Het betreft perceel  5 waarin voor de gehele breedte van inkoopadvisering op resultaatbasis opdrachten kunnen worden gegund.   De andere percelen betreffen detacheringsvragen. Mitopics zal in de samenwerking met Significant de ICT gerelateerde inkoop en uitbestedingsopdrachten oppakken.

raamovkrijk

Wij zijn er trots op dat wij samen met Significant en Inkopenvoor de komende jaren mogen bijdragen aan verdere inkoopprofessionalisering van het Rijk met strategische, tactische en operationele inkoopadvisering op ICT. Wilt u meer weten over onze diensten voor overheden en ICT-aanbestedingen neemt u dan gerust contact op met Richard Heijne den Bak r.heijne@mitopics.nl.

Workshops: Privacy en Informatiebeveiliging bij het Inkoopproces

| 12-03-2016

Inkooprelaties zijn belangrijk, maar hoe selecteert u de partner die voldoet aan de juiste wet- en regelgeving rondom privacy en informatiebeveiliging? Hoe reduceert u uw risico’s en aansprakelijkheden? of het nu labdiensten in de zorg zijn, deurwaardersdiensten of belastinginning bij gemeenten, Cloud en ICT-dienstverlening bij de overheid; heldere afspraken zijn meer dan noodzakelijk!

Privacy is daarbij belangrijk en kopers zijn volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens verantwoordelijk voor privacy en informatiebeveiliging en de eventuele datalekken daarbij. Hoe let je op aspecten van privacy en informatiebeveiliging in een inkoopproces en wie moet wat doen? Dat is het centrale thema van deze workshop.
Ook voor verkopers van privacygevoelige diensten is deze workshop belangrijk. Hoe laat je in het verkoopproces zien dat je je beveiliging op orde hebt nu dit steeds meer een criterium wordt waarmee je je onderscheidt van de concurrent?

Deze thema’s komen aan de orde tijdens de drie voorjaarsworkshops die worden georganiseerd op:

 • 5 april te Eindhoven, op
 • 14 april in Zwolle en op
 • 20 april te Utrecht.

Eduard Lievens zal namens Mitopics als spreker optreden tijdens deze workshops en daarbij ingaan op toepasselijke wettelijke regels, diverse soorten voorwaarden, de toolkit met bewerkersovereenkomsten, SLA’s en standaardvoorwaarden Meer informatie en de mogelijkheid om zich aan te melden voor één van deze workshops, vindt u op https://www.wbp-workshop.nl/privacy-en-inkoop

Download hier de folder met meer informatie

Leerdoel: Kennis over informatiebeveiliging en privacy bij inkoop van zorg, gemeentelijke diensten en ICTKennis

Inhoud van de workshops:

 • De wettelijke regels bij inkoop
 • Inkoopvoorwaarden (NEVI, NVZ), en informatiebeveiliging
 • De toolkit: bewerkersovereenkomsten, SLA’s
 • Gezamenlijk inkopen of verkopen
 • Informatiebeveiliging in het contract
 • Betrokken partijen in de eigen organisatie
 • Wordt de gestelde vraag gedragen door alle partijen is er een beeld van de gevolgen?
 • Naar governance
 • Privacy rechten betrokkenen
 • Verplichtingen en verantwoordelijken
 • De Autoriteit Persoonsgegevens, theorie en praktijk
 • Laten certificeren?
 • Normen toepassen, welke normen dan?
 • Positie van normen in de wet
 • Naar een actuele risicoanalyse, beveiligingsbeleid en
  beveiligingsorganisatie

Wat krijgt u:

 • Mogelijkheid indienen vragen vooraf
 • Een uitvoerige workshopmap
 • Certificaat van deelname

Doe workshop:

 • Ervaring uitwisselen met collega’s
 • Geen filosofische bespiegelingen maar praktijk
 • Nuttige informatie die direct kan worden toegepast

 

Mitopics druk op zoek naar nieuwe collega’s – € 1000 tipgeld!

| 08-03-2016

Gezien onze groeidoelstellingen en inhoudelijke ambities en dankzij veel vertrouwen van onze opdrachtgevers, zijn we hard op zoek naar nieuwe collega’s. Kent u iemand die bij ons zou passen? Wij belonen een succesvolle tip graag!

Toegangskaarten Contractmanagement dag 17 maart

| 08-03-2016

Als kennispartner van NEVI zijn we aanwezig met stand en als spreker op de Contractmanagement Dag 2016 op 17 maart aanstaande. Daardoor kunnen we enkele van onze relaties korting bieden op toegangskaarten.

Mitopics trainingen via Heliview en Nevi

| 21-12-2015

Binnenkort verzorgt Mitopics diverse trainingen over aanbesteden van ICT, SLA’s voor niet-juristen, Contractmanagement, Contractonderhandeling en conflicthantering.

Mitopics In-house trainingen

| 21-12-2015

Naast de reguliere adviespraktijk worden de consultants van Mitopics geregeld gevraagd voor het verzorgen van opleidingen en trainingen, binnen zowel bestaande opleidingsconcepten als ook bij bedrijven (zoals recent de NVM) in huis.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: witte rook uit Brussel?

| 21-12-2015

Op 15 december 2015 maakte hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement Jan Philip Albrecht bekend dat er voorlopig akkoord is bereikt over het “pakket persoonsgegevens” enkele highlights vindt u hieronder.

Mitopics host Inspirerende IACCM meeting Over CM tooling en Big data en CM

| 21-12-2015

Op 10 december was Mitopics gastheer van een drukbezochte IACCM meeting over het gebruik van Contractmanagement tooling en de mogelijkheden van Big Data voor Contractmanagement. De sheets zijn inmiddels voor IACCM leden beschikbaar.

Interessante paneldiscussie Business Software Event

| 21-12-2015

Op 1 december 2015 heeft Mitopics op het Business Software Event de paneldiscussie voorgezeten over de mate waarin maatwerk gereduceerd kan worden en ook wanneer je maatwerk kunt toestaan.

Komende trainingen en presentaties

| 25-11-2015

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen en presentaties  over aanbesteden, ERP, IT-contracten en Contract Management Tooling. Tevens kunt u ons bezoeken op de Business Software Event. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.