25 jaar Mitopics

2017 is een bijzonder jaar voor ons, waarin we ons 25 jarig bestaan vieren.

25 jaar een unieke combinatie: bedrijfskundige, technische en juridische expertise

Al eind 1991 besloot Mitopics het IT-advies en het bureau te baseren op de in Nederland nog steeds unieke combinatie van technische, bedrijfskundige én juridische expertise. Het belang van deze drieslag is gestaag gegroeid (alle ontwikkelingen rond privacy zijn daar weer een voorbeeld van).

De drie invalshoeken zijn niet drie teams, maar onderdeel van de bagage van iedere consultant / jurist. Al onze medewerkers hebben basiskennis op deze drie terreinen en één of meerdere specialisaties met als basis in de regel één of meer universitaire studies. Zo hanteren we een samenhangende benadering voor uiteenlopende opdrachten.

Het enthousiasme voor het vak en de drive om steeds weer toegevoegde waarde voor een klant te leveren, uit zich naast hoogwaardige advisering ook in het regelmatig geven van lezingen en trainingen, en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het vak.

25 jaar Mitopics: heel veel ICT-ontwikkelingen

Het cliché is dat de ICT-branche zich kenmerkt door de snelle ontwikkelingen. En niet voor niets natuurlijk. Neem de stijgende geheugencapaciteit en de afnemende kosten ervan. Maar vaak zie je ook: oude wijn in nieuwe zakken, of bij mislukkende IT-projecten de geschiedenis die zich blijft herhalen (omdat de factor mens misschien niet zoveel veranderd is). En ook zeer wezenlijke ontwikkelingen. Bij onze start was er geen e-mail, had je geen website, laat staan social media of Internet of Things. In 1993 werden de regels voor Europees aanbesteden van kracht, en sinds die tijd hebben we veel gedaan in kennisoverdracht en aanbestedingstrajecten. Eind vorige eeuw, vreesden we de Millennium bug en hebben we nog een groot project daarvoor in de zorg gedaan. En in 1999 spraken we met een aanbieder over de juridische aspecten van wat de daarna ASP en nu Cloud zijn gaan noemen. Er waren nog nauwelijks mobieltjes, laat staan apps. 25 jaar met een ongekende verandering.

We hebben ervan genoten om steeds nieuwe ontwikkelingen te snappen, er aan bij te dragen in vakverenigingen en verbeteringen voor onze opdrachtgevers. Steeds weer kijken wat het wezenlijke is en wat de potentie en risico’s ervan zijn. En dat vinden we nog steeds leuk, en doen we nog steeds.

25 jaar  Mitopics: meer dan 1400 klanten

Sinds de start levert Mitopics geen IT-producten en diensten, maar adviseert als onafhankelijke partij op deskundige en pragmatische wijze. Van origine en nog steeds veelvuldig bij IT-vernieuwingstrajecten (pakket- en partnerselecties, Europese aanbesteding en implementatiebegeleiding), maar ook met betrekking tot contractering en geschilbegeleiding, contractmanagement en als deskundige.

Mitopics werkt en werkte inmiddels voor opdrachtgevers uit vrijwel alle sectoren en branches, zowel publiek als privaat, zowel groot als soms klein, in overheidsland, zorgsector, productieorganisaties, dienstverleners, verzekeraars, brancheorganisaties en zo voorts.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat al die opdrachtgevers ons gegeven hebben, om voor hen cruciale trajecten met ze op te pakken en samen tot een succes te maken. We genieten nog steeds van de uitdagingen en de wezenlijke toegevoegde waarde, die we kunnen bieden. Door brede ervaring qua trajecten, toepassingen en typen organisaties, en de relaties met onze klanten, kunnen we heel gericht bijdragen. In nauwe creatieve samenwerking onderling en met de opdrachtgevers.

25 jaar Mitopics: veel uitdagingen en plezier samen

De start vond plaats op 6 december 1991 plaats vanuit Hengelo (ov). In 1994 verhuisde Mitopics naar Gouda. Na  afronding van zijn studies informatica en bedrijfskunde, startte ir. Reinold van Bruggen in 1991 Mitopics, met steun van partners Utopics en Berk. Deze externe aandeelhouders werden in 2001 door Van Bruggen uitgekocht. Van Bruggen is trots op zijn mensen en de opdrachtgevers:

“Opdrachtgevers schakelen ons in voor belangrijke vraagstukken en uitdagingen, die veel vragen van onze adviseurs. We zijn dan ook heel kritisch op onze mensen en investeren daar veel in. Mitopianen hebben passie voor het vak, en dragen hun enthousiasme actief uit. Dat is meteen onze belangrijkste marketing. Ze krijgen ook de tijd voor het bedenken en projectmatig oppakken van strategische innovaties. Met elkaar gaan we voor de uitdagingen van de klant.

Natuurlijk maak je van alles mee in 25 jaar, inhoudelijk, projectmatig, economisch en persoonlijk. Gelukkig hebben we steeds een hecht MT gehad, dat zich volledig inzette voor het bureau, de collega’s en de opdrachtgevers. Daarmee zijn we er samen doorheen gekomen en hebben we samen veel plezier gehad. Vaste steunpilaren daarbij zijn altijd Lesley Broos en Richard Heijne den Bak geweest. Ik ben en als bureau zijn we hen dankbaar voor alles wat ze betekenen en betekend hebben. En dat geldt ook voor alle collega’s, die zich met veel inzet en kwaliteit hebben ingezet en maken dat we zijn wie we zijn.”

25 jaar Mitopics: een feestelijk jaar

In 2017 vieren we dit jubileum, onder meer met events voor opdrachtgevers, masterclasses IT & Recht op verschillende universiteiten, een meeting voor oud-collega’s en een lang weekend weg voor medewerkers. Ook vergeten we een goed doel niet. Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.

25 jaar Mitopics: en verder

Gelukkig zien we de behoefte in de markt naar onze expertise nog steeds volop aanwezig. Dat zit wel goed. Ook als bureau hebben we veel waardevolle ervaring en expertise opgebouwd. En ook ontdekt, dat onze drijfveren (ons DNA) diep en essentieel zijn: inmiddels zijn voor ons de primaire doelstellingen en maatstaven voor alles wat we doen ontwikkeling, kwaliteit en plezier. Van daar uit, en met de enthousiaste collega’s en prachtige opdrachtgevers die we hebben, hebben we alle vertrouwen in de toekomst, en gaan we full speed verder! Sinds de start levert Mitopics geen IT-producten en diensten, maar adviseert daarover als onafhankelijke partij op deskundige en pragmatische wijze. Van origine en nog steeds veelvuldig bij IT-vernieuwingstrajecten (pakket- en partnerselecties, Europese aanbesteding en implementatiebegeleiding), maar ook met betrekking tot contractering en geschilbegeleiding, contractmanagement en als deskundige.

Mitopics werkt inmiddels voor IT-afnemers uit diverse sectoren en branches, zowel publiek als privaat, zowel groot als klein, in overheidsland, zorgsector, bij verzekeraars, brancheorganisaties en zo voorts. Mitopics ondersteunt ook  veel IT-aanbieders en zij begeleidt regelmatig partijen die in het kader van professionalisering, efficiency en/of  kostenreductie een samenwerkingsverband willen opzetten.