Theo Bosselaers

Senior consultant inkoop- & contractmanagement

Specialismen
Regie, contractmanagement, (ver-) inkoop, outsourcing, SLA’s, beleid (o.a. ICT).

t.bosselaers@mitopics.nl
+31 (0)182 573211

“Mijn werk is te vergelijken met zingen in een kamerkoor, waar acht stemmen samen iets moois moeten laten klinken en toch zichzelf moeten blijven (eenheid in verscheidenheid).

Reeds zeer veel jaren werk ik op het snijvlak tussen klanten en leveranciers. Dit kan zowel intern (binnen een organisatie) als extern zijn. De ene keer in opdracht van de klant, de andere keer in opdracht van de leverancier en / of van beide partijen tegelijk.”

Belangrijke vragen zijn dan: hoe zorgen wij ervoor dat deze partijen structureel zo goed mogelijk samen kunnen / gaan werken? Hoe kunnen klanten middels een juiste regievoering met minimale middelen een maximaal effect bereiken tegen aanvaardbare kosten. Dit betekent dat naast kennis van vakgebieden als regie, inkoop, contractmanagement, zorg, ICT, verandermanagement en financiën, het snel eigen maken van de benodigde specifieke en generieke kennis noodzakelijk is. Deze afwisseling zorgt ervoor dat mijn werk een goede uitdaging blijft. Ik beantwoord hierbij vragen als: wanneer wordt wie verantwoordelijk, hoe zijn de culturele verschillen, passen de organisaties bij elkaar, welk contract en SLA zijn gepast in deze situatie, kunnen we de processen optimaliseren / effectiever maken, moeten we de strategie wat aanpassen et cetera?

Hierbij gaat het er mij primair om de organisatie te helpen haar gestelde doelen te realiseren. Dit doe ik enerzijds door het aanvaarden van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in functies als regie-, project-, verander-, procurement- en interimmanager en anderzijds door het geven van advies, reviewen van stukken, onderhandelen en / of het coachen van managers. Van belang hierbij is het vinden van een juiste balans tussen alle aspecten die een rol spelen, zoals een duidelijke focus op de gewenste te realiseren doelen en de vertaling hiervan naar de organisatie, waaronder procesinrichting. Naast deze harde kanten is ook de ‘zachte’ kant, het luisteren, analyseren en praten met mensen, boeiend en belangrijk. Immers: zij moeten het gaan realiseren.

Mijn werk brengt mij ertoe om de ervaringen en opgestelde modellen regelmatig op schrift (in boeken en artikelen) vast te leggen en in cursussen aan mensen te leren en hen te helpen met hiervoor genoemde problematiek.”

Neem contact met mij op