Nieuwsbrief

Mitopics voorzitter van jury op Business Software Award

| 21-11-2016

Dit jaar is er tijdens het Business Software Event een primeur. Op 29 november 2016 wordt in Congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch voor de eerste keer de Business Software Award uitgereikt. Richard Heijne den Bak is namens Mitopics voorzitter van de jurycommissie. Deze prijs wordt toegekend aan een bedrijf in de industrie, dat bijzondere resultaten heeft bereikt met een softwareproject.

Bedrijven hebben tot 24 oktober de kans gehad om zich aan te melden voor de Business Software Award. Alle inzendingen zijn beoordeeld door een deskundige vakjury en hieruit zijn 3 genomineerde gekozen.

De genomineerde zijn:

 • Bosch Sprang BV
 • Euramax BV
 • Nijhuis Water Technology BV

Voor meer informatie over de inzendingen klik hier.

Op dinsdag 29 november 2016 zullen deze 3 genomineerden hun project presenteren tijdens het congres op het Business Software Event. Op basis van het oordeel van de jury en van het publiek zal de winnaar later die dag bekend gemaakt worden.

Meer informatie vind u op de website van Business Software Event.nl/award. Wilt u hierbij zijn? Dan kunt u zich hier aanmelden, toegang is gratis.

Business software event én de Business software award 2016

| 29-09-2016

Op 29 en 30 november staan wij op hét Business Software Event 2016 in ’s-Hertogenbosch. Dit is het trefpunt voor industrie- en handelsbedrijven om zich uitgebreid te laten informeren over het automatiseren van uw bedrijfsprocessen. Het thema van deze beurs is dit jaar: Hoe maak je Smart Industry concreet? Wij ontmoeten u daar graag en nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze stand. Tevens is Mitopics wederom vertegenwoordigd in de programmacommissie en zijn wij voorzitter van de jury voor de business software award 2016.

Mitopics traint!

| 22-08-2016

Via Heliview biedt Mitopics diverse trainingen aan over bijvoorbeeld het aanbesteden van ICT, SLA’s voor niet-juristen, Contractmanagement, Contractonderhandeling en conflicthantering.

Klantcase: ArcelorMittal Projects succesvol begeleid in vernieuwing IT-omgeving

| 19-07-2016

Onlangs heeft Mitopics ArcelorMittal Projects (AMP), projectorganisatie van ’s werelds grootste staalproducent ArcelorMittal – tevens de grootste damwandfabriek ter wereld, met veel plezier mogen begeleiden naar een volgende stap in de professionalisering van haar IT-omgeving. Door een zorgvuldige selectie van softwarepakket en implementatiepartner, en door het in een goede sfeer maken van duidelijke contractuele afspraken, is de basis gelegd voor succesvolle vernieuwing van onder meer het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem.

Mitopics trainingen via Heliview

| 07-06-2016

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen over Opstellen en beoordelen van IT contracten, Contractonderhandeling en conflicthantering, SLA’s voor niet juristen. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

Even voorstellen: Paul van Deursen

| 07-06-2016

Per 9 mei 2016 ben ik bij Mitopics werkzaam in het vernieuwingsteam als  IT-consultant.

Na mijn Master of Business Administration was ik vastberaden het consultancy vak in te gaan. Ik heb mijn eerste ervaring op dit gebied opgedaan bij een firma die zich bezighield met e-Procurement. Vanuit hier groeide mijn interesse in IT en ben ik gaan solliciteren naar een rol in de IT-consultancy. Bij Mitopics vond ik de omgeving die ik zocht; werken bij Mitopics betekent voor mij werken bij een organisatie die staat voor kwaliteit. Deze kwaliteit is niet alleen zichtbaar in de adviezen maar komt ook naar voren in de selectieprocedure en het inwerkprogramma.

Ik zie er een uitdaging in de beste oplossingen te vinden voor een klant door het vraagstuk van meerdere kanten te bekijken en grondig het aanbod van leveranciers te vergelijken. Daarbij geeft het contact met de verschillende belanghebbenden me energie en geniet ik van de afwisseling die geboden wordt door de diversiteit aan klanten en opdrachten.

Privé vind ik het leuk om te sleutelen aan fietsen, auto’s en elektrische apparaten, vooral als het geen alledaagse problemen zijn. Het geeft me veel voldoening om uiteindelijk de oorzaak van een probleem te vinden en iets te kunnen repareren i.p.v. het af te danken. Verder ben ik altijd in voor een avondje met vrienden en goede gesprekken.

De komende tijd verwacht ik mijn consultancy ervaring verder te verbreden en bij te dragen aan de groei van Mitopics.

Even voorstellen: Joost Lucassen

| 07-06-2016

Per 1 mei 2016 ben ik bij Mitopics werkzaam in het vernieuwingsteam. Vanuit deze rol zal ik bedrijven adviseren bij vraagstukken omtrent het vernieuwen en vervangen van IT diensten en producten. 

Werken bij Mitopics betekent voor mij werken bij een gerenommeerd, multidisciplinair kantoor; zowel op bedrijfskundig, technisch als IT-juridisch vlak wordt professioneel advies gegeven bij IT-vraagstukken. Ik ervaar Mitopics als een compacte organisatie met zeer ervaren collega’s waar iedereen elkaar goed kent waardoor een waardevolle pool van kennis beschikbaar is. Dit maakt dat adviezen van zeer hoog niveau zijn en dat vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken belicht worden.

Zelf heb ik inmiddels meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van advisering bij IT vernieuwingsvraagstukken, vaak in combinatie met Europees Aanbesteden. Deze combinatie maakt dat ik zeer goed thuis ben in relevante regelgeving, ontwikkelingen bij opdrachtgevers en ontwikkelingen in de IT markt. Ik heb in de afgelopen jaren geadviseerd bij een groot aantal IT vernieuwingsvraagstukken waarbij dit in die tijd verschoven is van het daadwerkelijk aanschaffen van producten naar het afnemen van (cloud) diensten. 

Privé mag ik graag een stukje hardlopen, een rondje fietsen of een avondje tennissen, daarnaast heb ik een gezin met twee opgroeiende kinderen dat natuurlijk de nodige tijd vraagt.

In de komende tijd hoop ik leuke projecten te kunnen doen en mij verder te kunnen ontwikkelen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling die Mitopics in de afgelopen ruim 20 jaar heeft doorgemaakt. 

Mitopics bijdrage NEVI CM-dag: “Tips voor als het juridisch spannend wordt”

| 17-03-2016

Mitopics verzorgde tijdens de NEVI Contractmanagementdag op 17 maart 2016 met het thema “sturen op resultaat” een levendige sessie getiteld “Als het juridisch spannend wordt….”. Roeland de Bruin liet belangrijke wetenswaardigheden de revue passeren uit enkele belangrijke rechtszaken rond het thema “afspreken wat je krijgt, en krijgen wat je hebt afgesproken”. Zo werd onder meer duidelijk dat het de moeite kan lonen om een procedure voor de rechter te beginnen als er zaken anders in het contract terecht zijn gekomen dan tijdens de onderhandelingen gedacht; dat men tijdig moet klagen als er een product wordt geleverd dat niet aan de afgesproken eisen en wensen voldoet om ‘rechtsverwerking’ te voorkomen, zelfs als de wettelijke verjaringstermijn nog niet verstreken is; dat men van tevoren goed moet vastleggen hoe de uiteindelijke resultaten van geleverde producten of diensten zullen worden getoetst; en dat deadlines voor de wet slechts ‘fataal’ zijn, indien dat ondubbelzinnig uit de gemaakte afspraken blijkt.

Richard Heijne den Bak gaf tips over hoe de recente aanbestedingsregels slim te benutten. Zo adviseerde hij contactmomenten met de markt aan te wenden, een duidelijke verificatiefase af te spraken in de inkoopprocedure en op zo hoog mogelijk niveau in te kopen. Tevens heeft hij iets verteld over de nieuwe percelen regeling. Voor meer info zie de presentatie en de blogs over “jurisprudentie voor contractmanagers”.

Mitopics trainingen via Heliview

| 15-03-2016

Binnenkort verzorgen wij diverse trainingen over Contractonderhandeling en conflicthantering, SLA’s voor niet juristen, Contractmanagement. Interesse? Neem dan gerust even contact met ons op.

De komende periode kunt u ons ontmoeten bij de volgende trainingen en presentaties:

Bij bijeenkomsten waar we zelf als docent of sponsor betrokken zijn, mogen we regelmatig aan relaties een korting aanbieden op deelname. Neemt u gerust hiervoor contact op met ons secretariaat.

Ook geven we over deze en andere onderwerpen regelmatig in house workshops en trainingen. Ook daarover informeren we u graag verder.

Mitopics krijgt raamovereenkomst Inkoopdienstverlening van het Rijk

| 14-03-2016

Mitopics heeft als onderaannemer van significant de raamovereenkomst Inkoopdienstverlening van Het Rijk gegund gekregen. Het betreft perceel  5 waarin voor de gehele breedte van inkoopadvisering op resultaatbasis opdrachten kunnen worden gegund.   De andere percelen betreffen detacheringsvragen. Mitopics zal in de samenwerking met Significant de ICT gerelateerde inkoop en uitbestedingsopdrachten oppakken.

raamovkrijk

Wij zijn er trots op dat wij samen met Significant en Inkopenvoor de komende jaren mogen bijdragen aan verdere inkoopprofessionalisering van het Rijk met strategische, tactische en operationele inkoopadvisering op ICT. Wilt u meer weten over onze diensten voor overheden en ICT-aanbestedingen neemt u dan gerust contact op met Richard Heijne den Bak r.heijne@mitopics.nl.

Workshops: Privacy en Informatiebeveiliging bij het Inkoopproces

| 12-03-2016

Inkooprelaties zijn belangrijk, maar hoe selecteert u de partner die voldoet aan de juiste wet- en regelgeving rondom privacy en informatiebeveiliging? Hoe reduceert u uw risico’s en aansprakelijkheden? of het nu labdiensten in de zorg zijn, deurwaardersdiensten of belastinginning bij gemeenten, Cloud en ICT-dienstverlening bij de overheid; heldere afspraken zijn meer dan noodzakelijk!

Privacy is daarbij belangrijk en kopers zijn volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens verantwoordelijk voor privacy en informatiebeveiliging en de eventuele datalekken daarbij. Hoe let je op aspecten van privacy en informatiebeveiliging in een inkoopproces en wie moet wat doen? Dat is het centrale thema van deze workshop.
Ook voor verkopers van privacygevoelige diensten is deze workshop belangrijk. Hoe laat je in het verkoopproces zien dat je je beveiliging op orde hebt nu dit steeds meer een criterium wordt waarmee je je onderscheidt van de concurrent?

Deze thema’s komen aan de orde tijdens de drie voorjaarsworkshops die worden georganiseerd op:

 • 5 april te Eindhoven, op
 • 14 april in Zwolle en op
 • 20 april te Utrecht.

Eduard Lievens zal namens Mitopics als spreker optreden tijdens deze workshops en daarbij ingaan op toepasselijke wettelijke regels, diverse soorten voorwaarden, de toolkit met bewerkersovereenkomsten, SLA’s en standaardvoorwaarden Meer informatie en de mogelijkheid om zich aan te melden voor één van deze workshops, vindt u op https://www.wbp-workshop.nl/privacy-en-inkoop

Download hier de folder met meer informatie

Leerdoel: Kennis over informatiebeveiliging en privacy bij inkoop van zorg, gemeentelijke diensten en ICTKennis

Inhoud van de workshops:

 • De wettelijke regels bij inkoop
 • Inkoopvoorwaarden (NEVI, NVZ), en informatiebeveiliging
 • De toolkit: bewerkersovereenkomsten, SLA’s
 • Gezamenlijk inkopen of verkopen
 • Informatiebeveiliging in het contract
 • Betrokken partijen in de eigen organisatie
 • Wordt de gestelde vraag gedragen door alle partijen is er een beeld van de gevolgen?
 • Naar governance
 • Privacy rechten betrokkenen
 • Verplichtingen en verantwoordelijken
 • De Autoriteit Persoonsgegevens, theorie en praktijk
 • Laten certificeren?
 • Normen toepassen, welke normen dan?
 • Positie van normen in de wet
 • Naar een actuele risicoanalyse, beveiligingsbeleid en
  beveiligingsorganisatie

Wat krijgt u:

 • Mogelijkheid indienen vragen vooraf
 • Een uitvoerige workshopmap
 • Certificaat van deelname

Doe workshop:

 • Ervaring uitwisselen met collega’s
 • Geen filosofische bespiegelingen maar praktijk
 • Nuttige informatie die direct kan worden toegepast

 

Mitopics druk op zoek naar nieuwe collega’s – € 1000 tipgeld!

| 08-03-2016

Gezien onze groeidoelstellingen en inhoudelijke ambities en dankzij veel vertrouwen van onze opdrachtgevers, zijn we hard op zoek naar nieuwe collega’s. Kent u iemand die bij ons zou passen? Wij belonen een succesvolle tip graag!