Algemene voorwaarden

Risico’s van mobiele applicaties

| 21-05-2012

Het komt steeds vaker voor dat ondernemers mobiele applicaties ontwikkelen en verspreiden. Dit is populair, maar niet zonder risico’s. Wie eraan begint, wordt opeens gezien als IT-leverancier, met alle gevolgen en verantwoordelijkheden van dien. Hans Kooij (Achmea), Tom Jozak en Walter van Holst (Mitopics) hebben gezamenlijk een artikel  hierover gepubliceerd in het laatste AutomatiseringsGids.

Volledig bericht »

Risico’s mobiele applicaties

| 10-05-2012

Het ontwikkelen en verspreiden van mobiele applicaties is populair, maar niet zonder risico’s. Wie eraan begint wordt opeens IT-leverancier, met alle gevolgen van dien. Hij heeft te maken met Europese regelgeving, met aansprakelijkheid en garanties. Hans Kooij (Achmea), Tom Jozak en Walter van Holst (Mitopics) laten zien welke stappen noodzakelijk zijn voor het toevoegen van een mobiele app aan het marketingarsenaal.

Volledig bericht »

Over de onkunde van rechters in ICT-geschillen

| 25-08-2010

Over IT wordt zelden geprocedeerd en als er over geprocedeerd wordt is het resultaat zelden bevredigend. Zo ook in de zaak van de VVD tegen haar leverancier van een extranet. Een op zich niet heel verrassende uitspraak van de rechter, maar wel een interessante illustratie waarom algemene voorwaarden, of ze nu door leverende of een inkopende partij gehanteerd worden, niet ongelezen dienen te blijven. De leverancier had namelijk zijn aansprakelijkheid beperkt in de door hem gehanteerde algemene voorwaarden tot maximaal tien procent van de contractswaarde. Zulke gortige aansprakelijkheidsbepalingen lees je niet iedere dag, maar toch had de afnemer deze bedingen aanvaard door ondertekening van de overeenkomst.

Volledig bericht »

Hoe word ik betaald voor mijn werk?

| 09-03-2010

Volgens een bericht op businesscompleet.nl en naar aanleiding van het onderzoek van ARAG en MKB-kennisbank blijkt dat veel ondernemers als gevolg van de economische crisis kritischer zijn gaan kijken naar hun relaties en met name bezuinigen op hun juridische kosten. Ik citeer: “Als er sprake is van een conflict lossen ondernemers dit bij voorkeur zelf op, zonder hulp. De meeste ondernemers vragen geen advies bij het opstellen van algemene voorwaarden en een kwart heeft zulke voorwaarden zelfs niet.”

Volledig bericht »

Nieuwe ICT~Office voorwaarden: oude wijn in nieuwe zakken

| 03-03-2009

Brancheorganisatie voor de ICT, ICT~Office (de opvolger van de FENIT), heeft nieuwe algemene voorwaarden gepubliceerd voor de automatisering. Deze dienen ter vervanging van de FENIT-voorwaarden 2003. Op het eerste gezicht is veel meer veranderd dan alleen de naam. Het geheel beslaat ruim drie maal zoveel tekst, wat deels veroorzaakt wordt door een uitbreiding van het aantal automatiseringsdiensten waar expliciet aandacht aan wordt besteed. In die zin komt ICT~Office dan ook tegemoet aan de indertijd geuite kritiek dat men vooral oog had voor de traditionele automatiseringsdiensten en niet zozeer voor nieuwe, vaak online, vormen van dienstverlening.

Tegelijkertijd lijkt de kritiek van zes jaar geleden, onder andere van mijzelf, dat de oude FENIT-voorwaarden teveel vanuit het leveranciersperspectief waren opgesteld, aan dovemansoren gericht te zijn geweest. Want eerdergenoemde uitbreiding van de beschreven diensten daargelaten is inhoudelijk de balans nog even scheef tussen de rechten en plichten van de leveranciers als deze ooit geweest is. Wat jammer is, automatisering is in de afgelopen dertig jaar steeds dieper in de poriën van organisaties gaan zitten en daarbij zou je verwachten dat deze gegroeide verantwoordelijkheid ook weerspiegeld zou worden in de branchevoorwaarden van de leveranciers.

Wat wel drastisch veranderd is, is de structuur. De oude FENIT-voorwaarden waren een vrij compact document, de ICT~Office voorwaarden zijn een modulaire set documenten geworden. Dat heeft op zich het voordeel dat een leverancier van bijvoorbeeld klassieke pakketimplementaties de modules voor Software-as-a-Service (SaaS) achterwege kan laten. Helaas is de opbouw zo gekozen dat een enorme hoeveelheid doublures in de tekst zijn ontstaan, met daarbij gepaard gaande onduidelijkheid wat nu de rangorde van de modules is. Daarnaast vereist een dergelijke modulaire opbouw meer kennis van de inhoud bij het commercieel gebruik van deze voorwaarden. Het gevaar dat niet alle relevante modules aan de afnemer ter hand gesteld worden ligt op de loer.

Op het Mitopics blog gaan we in de nabije toekomst in meer detail in vanuit een aantal verschillende perspectieven. Daarbij zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

Nieuwe ICT~Office voorwaarden: oude wijn in nieuwe zaken

| 03-03-2009

Brancheorganisatie voor de ICT, ICT~Office (de opvolger van de FENIT), heeft nieuwe algemene voorwaarden gepubliceerd voor de automatisering. Deze dienen ter vervanging van de FENIT-voorwaarden 2003. Op het eerste gezicht is veel meer veranderd dan alleen de naam. Het geheel beslaat ruim drie maal zoveel tekst, wat deels veroorzaakt wordt door een uitbreiding van het aantal automatiseringsdiensten waar expliciet aandacht aan wordt besteed. In die zin komt ICT~Office dan ook tegemoet aan de indertijd geuite kritiek dat men vooral oog had voor de traditionele automatiseringsdiensten en niet zozeer voor nieuwe, vaak online, vormen van dienstverlening.

Tegelijkertijd lijkt de kritiek van zes jaar geleden, onder andere van mijzelf, dat de oude FENIT-voorwaarden teveel vanuit het leveranciersperspectief waren opgesteld, aan dovemansoren gericht te zijn geweest. Want eerdergenoemde uitbreiding van de beschreven diensten daargelaten is inhoudelijk de balans nog even scheef tussen de rechten en plichten van de leveranciers als deze ooit geweest is. Wat jammer is, automatisering is in de afgelopen dertig jaar steeds dieper in de poriën van organisaties gaan zitten en daarbij zou je verwachten dat deze gegroeide verantwoordelijkheid ook weerspiegeld zou worden in de branchevoorwaarden van de leveranciers.

Wat wel drastisch veranderd is, is de structuur. De oude FENIT-voorwaarden waren een vrij compact document, de ICT~Office voorwaarden zijn een modulaire set documenten geworden. Dat heeft op zich het voordeel dat een leverancier van bijvoorbeeld klassieke pakketimplementaties de modules voor Software-as-a-Service (SaaS) achterwege kan laten. Helaas is de opbouw zo gekozen dat een enorme hoeveelheid doublures in de tekst zijn ontstaan, met daarbij gepaard gaande onduidelijkheid wat nu de rangorde van de modules is. Daarnaast vereist een dergelijke modulaire opbouw meer kennis van de inhoud bij het commercieel gebruik van deze voorwaarden. Het gevaar dat niet alle relevante modules aan de afnemer ter hand gesteld worden ligt op de loer.

Op het Mitopics blog gaan we in de nabije toekomst in meer detail in vanuit een aantal verschillende perspectieven. Daarbij zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Bieden de ICT~Office voorwaarden voldoende dekking op het gebied van privacy?
  • Hoe bruikbaar zijn de ICT~Office voorwaarden bij consortiumvorming in het kader van Europese aanbestedingen?
  • Hoe zijn intellectuele rechten op bijvoorbeeld maatwerkprogrammatuur geregeld?
  • Hoe is outsourcing geregeld?
  • Hoe bruikbaar zijn de ICT~Office voorwaarden voor open source software (OSS) leveranciers?