Branchevereniging

Drie misvattingen over ‘eigendom’ van softwareproducten

| 28-02-2014

Hoe zorg je als je apps of een website laat ontwikkelen, dat deze ook van jou is? Dat gaat niet vanzelf. In een recent artikel schetsen we de misvattingen en geven we tips.

Witte vlekken op de IT-kaart van verenigingen

| 07-03-2011

In dit artikel beschrijven Onno Wasser en Marc van Dijk welke witte vlekken bestaan in de informatievoorziening bij branche- en beroepsorganisaties. Het zijn de resultaten van een grootschalig onderzoek dat in het najaar van 2010 uitgevoerd is in samenwerking met het platform Verenigingsmanagement.

Seminar automatisering bij branche- en beroepsverenigingen een groot succes!

| 28-02-2011

Dit voorjaar zijn de resultaten van het onderzoek naar de automatisering bij branche- en beroepsverenigingen gepresenteerd. In drie presentaties werden de resultaten én de leerpunten die Mitopics had opgedaan tijdens dit onderzoek uiteengezet.

Middagseminar: automatisering brancheorganisaties en (beroeps)verenigingen | 16 februari

| 27-01-2011

Op 16 februari organiseert Mitopics een middagseminar voor brancheorganisaties en (beroeps)verenigingen. Tijdens dit seminar wordt op interactieve wijze ingegaan op de resultaten van het onderzoek dat Mitopics in samenwerking met vakblad Verenigingsmanagement (VM) heeft uitgevoerd.

Uitnodiging: middagseminar ICT bij beroeps- en brancheorganisaties | 16 februari 2011

| 13-01-2011

Op woensdag 16 februari a.s. organiseren we een middagseminar speciaal voor medewerkers van beroeps- en brancheorganisaties. Tijdens dit seminar gaan we op interactieve wijze in op de resultaten van het onderzoek dat Mitopics in samenwerking met vakblad Verenigingsmanagement (VM) heeft uitgevoerd. Zie hiervoor ook ons artikel in de decembereditie van VM.

Meer weten? Download de flyer.
Aanmelden? Dat doet u via e-mail bij Wilrik Olijve.