Businessmodellen

Workshop SLA in de Cloud | 6 april 2011

| 24-03-2011

Op 6 april aanstaande organiseert Heliview samen met Mitopics de workshop SLA in de Cloud. Tijdens de uiterst succesvolle “uitverkochte” eerste editie van Cloud Forum in november 2010 (400 bezoekers) was er veel belangstelling voor het regelen van afspraken met de leverancier, aanbieders van clouddiensten, onder andere tijdens de Mitopics workshop ‘Van de regen in de drup‘.

Volledig bericht »

Computable blog over omschakelkosten van verdienmodellen

| 17-02-2010

Op mijn Computable blog een stuk over de omschakelkosten van verdienmodellen, in het bijzonder in het geval van open source software en/of SaaS.

OSS is geen doel op zich

| 30-06-2009

De aandacht in de vakpers over Open Source Software (OSS) blijft onverminderd groot. Meestal blijft het steken bij het vergelijken van verschillende OSS varianten met Closed source software (CSS) varianten, wat op zich best aardig is, maar niets nieuws onder de zon. Vaak spreken dergelijke artikelen ook in de taal van de techniek of functionaliteit. Naar mijn mening zijn benaderingen die de strategische voordelen van OSS zodanig benutten dat het bedrijfsleven beter passende oplossingen aangeboden krijgt daarentegen onderbelicht.

Over de voor- en nadelen van OSS ten opzichte van CSS, de selectieaanpak en beoordeling van OSS en CSS is inmiddels al veel geschreven. Vaak verzanden opiniestukken over OSS in discussies over dat het positioneren van OSS tegenover commerciële software een onjuiste keuze  is, omdat OSS net zo goed commercieel kan zijn. Oorzaken van de trage adoptie van OSS, buiten de infrastructurele en embedded sfeer, worden vaak toegewezen aan het ontbreken van marketingbudget voor OSS vergeleken met het budget van enkele CSS oplossingen. Ook gebrek aan informatie   en daardoor onzekerheid over OSS bij de gebruikers wordt aangewezen als ‘boosdoener’. Zelf heb ik hier al eens geschreven dat OSS te weinig gepromoot wordt als functioneel alternatief , naast een aantal andere oorzaken .

Laatst bracht de hardwareliefhebberssite Tweakers het nieuws dat Dell in Zuid-Oost Azië hardware gaat verkopen met daarop voorgeconfigureerde OSS, specifiek gericht op het MKB (‘SMB-in-a-box’). Zoiets bestaat al in de Verenigde Staten. Het nieuwe hieraan is de argumentatie van Dell dat er wel vraag is naar OSS, maar onvoldoende kennis is binnen het MKB van andere dan de gebruikelijke oplossingen. Daarom biedt Dell ook training en ondersteuning aan.

Op zich is dit niet opmerkelijk, er zijn al genoeg bedrijven die ondersteuning bieden voor bepaalde OSS-oplossingen. Bijvoorbeeld specifiek gericht op één oplossing, of één bepaald marktsegment, ontwikkelomgeving of een geheel scala aan dienstverlening en oplossingen. Maar wat dit in mijn ogen interessant maakt is dat OSS gebruikt wordt als strategisch instrument om meer concurrerend te werken en jaagt daarmee OSS als functioneel alternatief aan in zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Met meer druk van concurrenten als IBM en HP, nieuwe toetreders op haar eigen markt en de economische crisis is Dell op zoek naar nieuwe kansen. OSS is dan niet meer het doel op zich, maar de technologie die oplossingen biedt. En daarmee wordt OSS niet in deze periode ingezet voor het behalen van tactische kostenvoordelen, zoals door velen wel verwacht , maar wordt het meer in een strategisch perspectief geplaatst.

Nieuwe (technische) ontwikkelingen vragen nieuwe businessmodellen

| 05-02-2009

De ministeries van Justitie, OCW en EZ hebben een rapport gepubliceerd: ups and downs. Economische en culturele gevolgen van filesharing voor muziek, film en games. Het onderzoek uitgevoerd door TNO, SEO en het IViR is in diverse media al naar buiten gebrachten onder koppen met de strekking: “Downloaden is goed voor de Nederlandse economie“. 

Uit de bijbehorende brief aan de Kamer blijkt dat de onderzoekers zijn er volgens de bewindslieden in zijn geslaagd de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming in een brede economische, culturele en maatschappelijke context te plaatsen. Een paar conclusies uit het onderzoeksrapport:

  • het downloaden en delen van bestanden is voor veel burgers een vertrouwd verschijnsel geworden;
  • de technologie die dit mogelijk maakt biedt mogelijkheden tot innovatie;
  • met name de muziekbranche ziet de inkomsten uit de cd-verkoop sterk teruglopen en is druk doende daarop een antwoord te formuleren;
  • het koopgedrag van consumenten is de afgelopen jaren verschoven van muziek-cd’s naar live concerten, merchandise (afgeleide producten) en games. De verkoop van dvd’s en het bioscoopbezoek vertonen vooralsnog geen ernstige teruggang. De dvd-verkoop is zelfs een groeimarkt;
  • er is bij consumenten grote vraag naar diverse, toegankelijke en betaalbare content. Die potentiële doelgroep wordt nog onvoldoende bediend met het huidige aanbod in de onderzochte markten.

De verschillende hieraan gerelateerde industrieën staan voor uitdaging hun aanbod aan te passen aan de veranderde consumentenvraag. De nieuwe businessmodellen zijn vanzelfsprekend al in opkomst, zoals ook het onderzoek meldt. De internettechnologieën hebben het gebruik van muziek, films en games vereenvoudigd voor de consuement en daarmee de markt alleen maar groter gemaakt.