Contracten

Veranderen van leverancier of toch het contract vernieuwen

| 29-10-2013

Waarschijnlijk bestaat je bedrijfsomgeving uit enkele honderden hardware, software en dienstenleveranciers die gezamenlijk jouw bedrijfscontinuïteit garanderen. Daarom moet je regelmatig een evaluatie uitvoeren: Heeft de leverancier nog toegevoegde waarde? Past het contract nog steeds bij het bedrijf en de marktomstandigheden?

Legal awareness inhouse workshops

| 19-09-2013

Regelmatig verzorgt Mitopics workshops gericht op het juridisch bewustzijn van voor u belangrijke medewerkers. De ervaring leert dat juridische rampen vaak ontstaan doordat contractdocumenten – die op zich goed in elkaar zaten – verkeerd worden gebruikt. Onze legal awareness sessies verzekeren dat uw mensen goed bekend zijn met voor hun functie belangrijke juridische kansen en valkuilen.

Alle contracten eindigen, en moeten vernieuwd worden!

| 28-08-2013

Je kunt doorgaan met je huidige leverancier, tijd kopen en optioneel een jaar verlengen of opnieuw de markt ingaan en tenderen, echter alle varianten hebben hun voor- en nadelen. De gevolgen zijn vaak groot en complex. De onderlinge afhankelijkheid is groot, het afbreukrisico is hoog, omschakeling naar een andere leverancier kost veel tijd en geld, met een tijdelijk lagere servicegraad en er is geen ruimte voor noodzakelijke business innovatie tijdens de omstelling. Een “eenvoudige” contractvernieuwing is bijna nooit “business as usual”.

Cursus Commerciële contracten door Lesley Broos

| 24-06-2013

Dr. mr. Lesley Broos, senior consultant bij Mitopics, behandelde in de cursus Commerciële Contracten van Euroforum de regels omtrent elektronisch rechtsverkeer. Belangrijk, nu elektronische contracten steeds vaker gehanteerd worden.

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

| 11-12-2012

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven (B2B) en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden (B2O) worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

COPE vs BYOD, de voordelen en nadelen

| 27-11-2012

Consumenten -apparaten en software overtreffen hun zakelijke concurrenten in kracht, productiviteit en mogelijkheden in die mate, dat Bring Your Own Device (BYOD) tot de grootste trend in IT-wereld is uitgegroeid. Veel IT-afdelingen zien BYOD echter ook als een kans om de verantwoordelijkheid voor hardwareonderhoud naar hun interne klant te verplaatsen en hierbij te besparen op kapitaal. In plaats van ‘strijd’ aan te gaan met BYOD, draaien sommige bedrijven het hele concept van BYOD op zijn kop in het zogenaamde Corporate Owned, Personally Enabled (COPE) beleid. Wat zijn de voor- en nadelen van een en het ander?

Innovatie in theorie en praktijk

| 12-04-2012

Innovatie wordt tegenwoordig steeds vaker besproken tijdens het vernieuwen van outsourcingscontracten. Er is dan ook een groeiende behoefte om het fenomeen innovatie, een moeilijk te vatten concept, te concretiseren. Met dit doel formeerde het Platform Outsourcing Nederland (PON) een werkgroep. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek van deze werkgroep.

Auteurs: Bart van der Linden en Alan Steele Nicholson (Mitopics)

Bron: Outsource Magazine

Komen tot samenwerking, een kwestie van vertrouwen?

| 14-02-2011

Bij een zoektocht naar een partner danwel investeerder nemen (aankomende) ondernemers vaak derden in vertrouwen.  Zij vertellen hun idee in – wat zij denken – vertrouwen en lichten deze later vaak nog op verzoek van de mogelijke partner/investeerder in een e-mail toe. Deze zogenoemde vertrouwelingen nemen het idee meestal letterlijk over en laten hun medewerkers ‘het nader uitwerken’. Vervolgens bieden zij als ‘tegendienst’ de ondernemer een baan aan onder de voorwaarde dat hij zijn idee bij het bedrijf van partner/investeerder onderbrengt.

Cloud computing: David en Goliath

| 06-09-2010

Sommige cloud computing-leveranciers behandelen, als waren zij een moderne Goliath, hun wederpartij als dwergen. Betekent dit dat een kleine ‘David’ elk contractsvoorstel dat zo een Goliath hem voorlegt, moet accepteren? In dit artikel wordt een recent cloudcontract bekeken waarbij twee ‘reuzen’ een overeenkomst hebben gesloten die onderhandelingsmogelijkheden toont die David misschien nog niet had gezien (of had mogen zien). Deze mogelijkheden zouden David nieuwe inzichten kunnen geven voor als hij zich in de cloud waagt, of hij nu een contract sluit met Goliath of met zijn vriendelijke cloudleverancier verderop in de straat.

Over de onkunde van rechters in ICT-geschillen

| 25-08-2010

Over IT wordt zelden geprocedeerd en als er over geprocedeerd wordt is het resultaat zelden bevredigend. Zo ook in de zaak van de VVD tegen haar leverancier van een extranet. Een op zich niet heel verrassende uitspraak van de rechter, maar wel een interessante illustratie waarom algemene voorwaarden, of ze nu door leverende of een inkopende partij gehanteerd worden, niet ongelezen dienen te blijven. De leverancier had namelijk zijn aansprakelijkheid beperkt in de door hem gehanteerde algemene voorwaarden tot maximaal tien procent van de contractswaarde. Zulke gortige aansprakelijkheidsbepalingen lees je niet iedere dag, maar toch had de afnemer deze bedingen aanvaard door ondertekening van de overeenkomst.

Regelt IT. Al > 20 jaar!

Stavorenweg 4
Postbus 514
2800 AM Gouda
T 0182 573 211
E info@mitopics.nl

RSS feed
Sitemap
Disclaimer
Cookies

Uitgelichte topics