E-hrm

Het is tijd voor strategische personeelsplanning in de zorg

| 30-09-2014

Zorgorganisaties zitten in een woelige periode met forse bezuinigingen. Daarbij neemt de druk op personeelslasten toe en is zelfroosterplanning sterk in opkomst. Personeelsplanning stelt organisaties in staat slimmer om te gaan met het bestaande personeel. Helaas beschikken niet alle plannings- of roosterpakketten over een goede planningsmodule.

Volledig bericht »

Eindemiddagseminar 24 mei ‘innoveren van HRM’

| 21-05-2012

Anno 2012 moet ook de HR-afdeling een wezenlijke bijdrage leveren: zowel in efficiënt werken (besparen van kosten) als in effectief werken (leveren van de juiste medewerkers).  Komende donderdag wisselen we in een gratis eindemiddagseminar ideeën uit over  innoveren van HR.

Volledig bericht »

Interactieve bijeenkomst over succesvolle innovatie binnen HR

| 03-05-2012

Geen enkele organisatie of onderneming ontsnapt op dit moment aan de druk om snel en succesvol te veranderen.  Meer en meer raakt dat ook de wijze waarop HR wordt bedreven want van de HR afdeling wordt een wezenlijke bijdrage verwacht: zowel in efficiënt werken (ook HR moet een bijdrage leveren in het besparen van kosten) als in effectief werken (leveren van medewerkers die beter zijn toegerust voor de nieuwe uitdagingen).  Ook HR zal dus moeten innoveren.

Volledig bericht »

Nieuwe publicaties: over technologie voor advocaten, ICT in de zorg en succesvol e-HRM implementeren

| 31-10-2011

In de afgelopen periode hebben mijn collega’s en ik in verschillende tijdschriften en vakbladen gepubliceerd. Een greep uit het aanbod, met links naar de artikelen die u kunt downloaden vanaf onze website:

Disruptive technologies komen eraan! Met input van Lesley Broos, over nieuwe technologie die op de advocatuur af komt | Advocatenblad Special

Waarheen leidt de weg van ICT-inkoop? Door Richard Heijne den Bak, over de uitdagingen bij het inkopen van ICT  in de zorg | inSkoop

De factor mens is cruciaal bij e-HRM-implementaties! Door Janneke de Graaff, over de succesfactoren bij e-HRM-implementaties | TIEM

Inzicht in oorzaken van adoptie en succes van e-HRM: praktische handvatten voor implementaties

| 04-05-2011

Veel organisaties hebben hoopvolle verwachtingen van e-HRM en het succes er van. In de praktijk blijkt het behalen van de gestelde doelen vaak niet altijd even makkelijk of zelfs niet haalbaar. Hoe krijg je grip op de oorzaken van adoptie en succes van e-HRM?

Volledig bericht »

Organisatiegrootte bijzondere succesfactor bij e-HRM: eerste resultaten van grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het succes van e-HRM

| 02-05-2011

Mitopics is momenteel bezig met onderzoek naar het succes van e-HRM aan de hand van wetenschappelijke literatuur over e-HRM uit de afgelopen decennia. We bieden u alvast een inkijkje door één van de factoren uit te lichten.

Volledig bericht »

Oplossingen voor (e-)HRM/Payrolling: stand van zaken anno 2011

| 30-03-2011

Mitopics heeft ruim 15 jaar ervaring met (systemen ter ondersteuning van) het ontwikkelen van talent in mensen opgedaan in de sociale werkvoorziening. Vanuit die basis is Mitopics sinds 2005 ook een veelgevraagd adviespartner voor business cases, doorlichtingen, marktonderzoeken, pakketselecties, inkooptrajecten (o.a. Europese aanbestedingen) en implementatiebegeleiding van trajecten rondom E-HRM/Salarisprocessen en IT-systemen. Alle reden om jaarlijks een kijkje te nemen op de beurs P&O-Systems (naar hun eigen zeggen hét platform voor HR-, planning- en salarisprofessionals).

Volledig bericht »

Doe een reality check: de getallen van business cases bij E-HRM

| 18-02-2011

De afgelopen weken zat ik, voor de verandering, weer eens met mijn neus in de getallen. Spreadsheets, journaalposten, overzichtjes, lijstjes, boekstukken, inkoopfacturen en offertes. Niet alleen was ik bezig met de taxatie van een datacenter, maar mocht ik ook een business case voor een e-HRM-implementatie opstellen. Leuk om te doen voor de afwisseling, werken met getallen, maar ik ben er van overtuigd dat de menselijke factor ook aandacht behoeft bij het opstellen van business cases.

Het resultaat van business cases lijkt altijd kwantitatief: wat is de netto actuele waarde van het project over drie jaar? Wat is de terugverdientijd en hoeveel moet er geïnvesteerd worden? De basis van een goede business case, zéker als je het hebt over e-HRM, ligt bij de mens, in de processen. Vragen die we ons hebben gesteld bij het opzetten van het model gaan vooral  in op: hoe kwantificeer je werkelijke (kwaliteits-)verbeteringen voor medewerkers en managers? Hoe verhouden de getallen uit literatuurstudies, benchmarks zich ten opzichte van bij ons bekende praktijksituaties? We hanteren dus een kwalitatieve benadering van het business case model. Het liefst gaan we na minimaal een jaar na besluitvorming en implementatie nog eens terug naar de opdrachtgever, om te checken of de business case werkelijkheid is geworden èn om deze gegevens te verwerken in ons model.

Zodra we bij een business case alle kwantitatieve gegevens boven water hebben en de kengetallen van een klant invoeren in het model volgt altijd een reality check. Kloppen de getallen? Zijn ze haalbaar, klopt het in dit specifieke geval wel, hoe groot is de fit of het gap tussen IST en SOLL en, misschien nog wel belangrijker: is de organisatie met deze medewerkers in staat deze veranderingen te realiseren? Dit doen we door middel van gesprekken, door het bekijken van getallen en de waarde van de getallen in een bepaald proces af te wegen tegenover organisatorische, klantspecifieke aspecten.

Deze aanpak betekent in feite dat je bij iedere business case opnieuw weer de praktijk in gaat om het basismodel te checken en bij te sturen waar nodig. En dat levert een business case op die niet alleen de kwantitatieve resultaten zichtbaar maakt, maar ook de nodige realiteitszin van zowel de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten weergeeft.

e-HRM in 2011: eindelijk van lijsten naar strategische stuurinformatie

| 26-01-2011

Strategisch personeelsmanagement door beschikbaarheid van stuurinformatie blijkt in de praktijk nog achter te blijven bij de informatiebehoefte van lijnmanagers. Het is noodzaak om aandacht te hebben voor procesanalyse, opstellen KPI’s en verwachtingmanagement bij zowel de selectie als de implementatie om de strategische voordelen van e-HRM te benutten.

Volledig bericht »

Mitopics bezoekt HRM in de Zorg

| 22-09-2010

Om bij te blijven bij de ontwikkelingen bij de klanten die Mitopics inschakelen voor begeleiding bij selectie en implementatie van e-HRM-systemen hebben wij een bezoek gebracht aan de beurs HRM in de Zorg, georganiseerd door CKC in Nijmegen. Thema van de centrale sprekers was:  hoe zorg je ervoor dat je je organisatie onder besparingsdruk klaarstoomt voor toekomst en dan met name met het oog op de komende instroom van de nieuwe generatie.

Volledig bericht »

e-HRM: wat is het, marktontwikkelingen en lessons learned

| 15-07-2010

‘Electronic Human Resource Management’ (e-HRM) is een vrij recente technologie die de afdeling Personeel & Organisatie in staat stelt om zowel kwalitatieve als kwantitatieve procesverbeteringen op efficiënte en moderne wijze te realiseren. Het selecteren en invoeren van e-HRM vergt daarentegen vaak veel inspanning en aandacht van de organisatie. Enerzijds doordat het vaak een brede organisatieverandering met zich meebrengt, anderzijds omdat ook de markt van e-HRM-oplossingen momenteel erg in beweging is.

Deze week is een artikel van Mitopics op de Computable website gepubliceerd over e-HRM. Vanuit de recente kennis en ervaring uit hun eigen adviespraktijk gaan de auteurs (Janneke de Graaff, Arne Smedema en ondergetekende) in op de doelstellingen die met e-HRM gerealiseerd kunnen worden, ontwikkelingen in de markt en actuele ‘lessons learned’.

Eén van die lessen uit de praktijk is dat publicaties over de functionaliteit van e-HRM-oplossingen meestal gebaseerd zijn op de opgave van leveranciers. Uit de selectietrajecten en vooronderzoeken die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd bij provincies, in de sector sociale werkvoorziening en bij zakelijke dienstverleners, onderwijsinstellingen en gemeenten komt naar voren dat de functionele dekking en de mate van integratie in de praktijk vaak veel minder zijn dan leveranciers op voorhand toezeggen. Andere lessen waarop de auteurs zullen ingaan zijn aspecten rondom de onderliggende architectuur, integratie en koppelbaarheid, ambitieniveau bij het invoeren van Employee Self Service (ESS) en mogelijkheden tot procesverbeteringen.

E-HRM: implementeren kun je leren

| 12-02-2010

Mitopics heeft inmiddels ruime ervaring met E-HRM. Een niet te onderschatten factor bij de implementatie van E-HRM is dat procesverbetering vaak gepaard gaat met verandering. Door dit niet tijdig te onderkennen, kan de implementatie verzanden.

Volledig bericht »