E-learning

Mitopics bezoekt HRM in de Zorg

| 22-09-2010

Om bij te blijven bij de ontwikkelingen bij de klanten die Mitopics inschakelen voor begeleiding bij selectie en implementatie van e-HRM-systemen hebben wij een bezoek gebracht aan de beurs HRM in de Zorg, georganiseerd door CKC in Nijmegen. Thema van de centrale sprekers was:  hoe zorg je ervoor dat je je organisatie onder besparingsdruk klaarstoomt voor toekomst en dan met name met het oog op de komende instroom van de nieuwe generatie.

Volledig bericht »

Auteursrecht & content in het onderwijs

| 09-07-2010

Docenten worden steeds vaker aangemoedigd om in hun materiaal digitaal ter beschikking te stellen, via e-mail, maar vaak via een eigen portal of electronische leeromgevingen, zoals moodle of blackboard. Op congressen kom ik vaak docenten tegen die opzien tegen het auteursrecht. Ze vragen: “mag ik het wel gebruiken? en “hoe zit het dan met de rechten die erop zitten?”.

Lucie Guibault van het IViR heeft vorig jaar in opdracht van de stuurgroep ‘Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal’ onderzoek gedaan naar ‘Auteursrecht en Open leermiddelen‘. Het onderzoek geeft ook voor docenten die graag content ontwikkelen een paar aardige inzichten.

Hieruit blijkt dat de vragen die docenten hebben en de terughoudendheid die zij betrachten ten aanzien van werken van derden niet geheel onterecht is en mogelijk zelfs te verklaren valt. Zij komt nameijk tot de conclusie dat het verspreiden van leermiddelen onder een open content licentie systeem zoals dat van Creative Commons verder juridisch onderzoek vereist. In dit onderzoek behandelt zij tevens belangrijke basisvragen naar eigendom en signaleert zij de knelpunten over de rechtspositie van de auteurs op een gezamenlijk werk. Zij gaat ook in op de vraag over het (elektronisch) hergebruik van bestaand materiaal. Waarbij de rechten en in de praktijk vaak ook contracten die zijn afgesloten voor het gebruik van materialen een belangrijke rol spelen.

Voor het ter beschikking stellen van leermiddelen is het juridisch ook de vraag welke type open content-licentie de meest geschikte is gezien de publieke taak van onderwijsinstellingen, het gebruik van de leermiddelen en het feit dat deze onderwijsinstellingen ook steeds vaker zelf op zoek moeten naar geld en met e-Learning een mogelijkheid hebben een derde/vier/vijfde geldstroom aan te boren. De vraag is ook of dit niet een veel bredere discussie moet opleveren. Wat betekent deze publieke taak en welke consequenties moet dit hebben voor de beschikbaarstelling en voor welke scholen of voor alle scholen? Geldt dat ook voor de overheid? Moet de overheid alle open sourcecodes vrijgegeven? En hoe zit het dan met specificaties van de dienstauto van de premier van Nederland? Met andere woorden: waar ligt de grens?
Wat er ook uit deze discussie komt, een niet te verwaarlozen slotstuk vormt de handhaving van het auteursrecht en in dit geval die van de Creative Commons licentie in het bijzonder.

Guibault signaleert eveneens terecht dat een belangrijk praktisch probleem gelegen is in het gebrek aan auteursrechtelijke basiskennis onder docenten die leermiddelen ontwikkelen. In de praktijk valt het echter niet mee. Leermiddelen ontwikkelen kost tijd en dus geld. Het bevat vaak meerdere elementen, zoals tekst, video, afbeeldingen en vaak een koppeling met een ander gelicenseerd systeem. In het juridisch onderwijs is er vaak een link met een databank van een uitgever, zoals Kluwer die alleen gebruikt mag worden door studenten en medewerkers van de onderwijsinstelling. Juridisch hebben deze elementen gemeen dat het allemaal auteursrecht betreft, maar helaas voor docenten spelen ook vaak contractuele verhoudingen en intern beleid een belangrijke rol. Een cursus inleiding auteursrecht draagt zeker bij, maar volstaat dan niet. Als docent heb je meer inzicht nodig.

 Onderwijsinstellingen zullen intern richtlijnen moeten opstellen over hoe men om wil en hoe docenten mogen omgaan met het auteursrecht van de instelling. Vaak zijn deze docenten gewoon in dienst van de onderwijsinstelling. Hoewel men in het academisch onderwijs het auteursrecht op de schrijfsels van het wetenschappelijk personeel nog vindt toebehoren aan de wetenschappers, kan dit bij het hoger beroepsonderwijs wel eens anders uitpakken. De situatie in het wetenschappelijk onderwijs lijkt in die zin meer op een stilzwijgende overeenkomst waarin partijen accepteren dat auteursrecht bij de wetenschappelijk medewerkers ligt dan een uitgemaakte juridische zaak. En ook dat is prima. Het leren moet namelijk op de eerste plaats komen te staan, de techniek en de juridisch context moeten daarbij geen hindernissen gaan vormen. Een eenvoudige uitwisseling van zogenaamde educatieve content tussen de verschillende onderwijsorganisaties kan bijdragen aan beter onderwijs.

Gaat E-learning ook de commerciele trainingen op locaties vervangen?

| 01-07-2010

Een meta-analyse van alle E-learning onderzoeken gehouden tussen 1996 en 2008 wijst uit dat ”on average, students in online learning conditions performed better than those receiving face-to-face instruction.” Uit dit rapport komt onder meer naar voren dat met online leren betere resultaten werden gehaald, onder meer omdat het online aanbieden van lesstof meer aansluit bij de individuele leerbehoefte van de leerling dan mogelijk zou zijn in een klaslokaal. Het online leren werd als leerzaam en prettig ervaren. 
Deze onderzoeken zijn niet alleen gedaan onder kinderen, maar ook onder studenten en in andere onderwijssettingen zoals medische of militaire trainingen.

In een artikel in de New York Times spreekt Philip R. Regier, decaan van de Arizona State University’s Online and Extended Campus Program, de verwachting uit dat de 5000 studenten die daar nu studeren zowel online als in klassen, in de komende drie tot vijf jaar kunnen verdrievoudigen en dat die groei voornamelijk zal komen door een online aanbod.

Veel onderwijsinstellingen gebruiken nu leermanagementsystemen als Blackboard, Teletop of open source varianten als Moodle, Sakai of Dokeos. Op dit moment worden deze systemen vooral ingezet voor het beheer van roosters en aanbieden van documenten. Moodle voegt in haar nieuwe versie al steeds meer social media tools, zoals chat, fora en blogs toe. Sociale netwerken spelen ook een steeds belangrijkere rol bij het leren. Studenten leggen elkaar steeds meer zelf uit, na de basis ergens anders te hebben opgedaan.

De nieuwe generatie zal steeds meer behoefte hebben aan snelle (kennis-) uitwisseling met elkaar. Bij organisaties als IBM, Capgemini en Shell zijn ook experimenten gedaan met dergelijke tools, vanuit de gedachte dat mensen vast wel iemand kennen die kan bijdragen aan het oplossen van een ontstaan probleem, binnen of buiten de (internationale) onderneming (in zg. communities of practice). Bij het doorlezen van de meta-analyse en het eerder genoemde artikel vroeg ik mij af in hoeverre dit in de toekomst ook niet zal gaan gelden voor trainingen. Gaan mensen in de toekomst niet ook, of nog alleen een online trainingaanbod verlangen. Zouden wij over vijf jaar allemaal online trainingen volgen of voegt de technologie alleen iets toe en zoals Mr. Regier zei. “People are correct when they say online education will take things out the classroom. But they are wrong, I think, when they assume it will make learning an independent, personal activity. Learning has to occur in a community.”

Persoonlijk geloof ik vooral in E-learning voor basismateriaal en voor specifieke cursussen. Inleidende cursussen kunnen heel goed in E-learningmodules ter beschikking worden gesteld. De kennis is dan altijd snel toegankelijk en het geeft docenten de mogelijkheid een bepaalde basiskennis te delen.

Veel mensen vinden fysiek onderwijs in kleine groepen nog prettig. Dergelijke bijeenkomsten zijn vaak nog de manier om met nieuwe collega’s te leren kennen of om bij te praten. Het sociale aspect moet niet onderschat worden. Zo hoorde ik ook van een advocatenkantoor, zij waren afgestapt van videoconferencing, omdat klanten minder open waren. Het was immers niet te controleren wie er mee keek of luisterde. De gesprekken op de gang werden vooral gebruikt om zinvolle details toe te voegen.

Voorlopig, maar het kan zeker met generaties veranderen, zorgt klassikaal onderwijs voor een sociale interactie die nog veel gewaardeerd wordt. Een aantal specifieke cursussen kunnen prima worden voorbereid met behulp van E-learning. De combinatie van verschillende vormen van leren (klassikaal met colleges of lezingen, E-learning, probleemoplossend in workshopvorm, etc.), het zg. blended learning, is al vaak succesvol gebleken.

Hoewel in beginsel E-learning altijd zou kunnen worden toegepast is de open interactie en daarmee de wens van de cursisten van groot belang. Het kan een kwestie zijn van tijd. De twittergeneratie zal anders denken over het sociale karakter van E-learning en hier mogelijk geen bezwaren in zien. Aan de andere kant is het maar de vraag hoeveel mensen nu eigenlijk actief gebruik maken van dergelijke social media en hoe deze groep deze E-learning aankijkt.

Effecten van sociale netwerken

| 18-06-2009

Sociale netwerken kunnen zowel positief als negatief bijdragen aan de beeldvorming van bedrijven en producten. Een moment de tijd nemen om daar even over na te denken is misschien zo gek nog niet.

Twitter was afgelopen week veel in het nieuws. Doordat andere websites en media door de regering waren geblokkeerd werd Twitter één van de belangrijkste communicatiemiddelen in Iran. Een ander opmerkelijk bericht via Molblog,  was dat men via Twitter de ‘laagsteprijsgarantie-actie’ van Albert Heijn tegenwerkte. Op het blog citeert men Carlo Hagemann, docent communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, die denkt dat Albert Heijn de ‘mobiliserende capaciteit van internetfora zoals Geenstijl en Twitter onderschat”. Ook buiten de mogelijkheden van Twitter ontstond er een ‘sport’ om elders goedkopere producten te vinden. Zo hadden een aantal studenten elders goedkoper bier gevonden, en incasseerden op die manier bij de Albert Heijn vele kratten gratis bier. De regels van de actie zijn inmiddels aangepast.

Het internet biedt mensen niet alleen de mogelijkheid om zich snel te organiseren, maar ook om hun buit te tonen en daarmee de ‘onderlinge concurrentie’ te vergroten. Dergelijke organisatie- en communicatiestromen vormen een niet te onderschatten element bij het bedenken van acties en het positioneren van producten. Ook verloopt veel communicatie via sociale netwerksites, zoals Hyves. Individuen kunnen zich daar uitlaten op hun persoonlijke pagina, maar inmiddels zijn er ook grote bedrijfshyves waar medewerkers zich bij aansluiten (almanak). Sommige bedrijven stimuleren hun personeel gebruik te maken van deze pagina’s, terwijl anderen niet eens weten dat ze bestaan. Het is soms ook een ondoorzichtige wereld. Zo blijkt Corus opmerkelijk actief op Hyves, maar blijken deze pagina’s volgens het vakblad Communicatie te zijn opgezet door ene Linda die zichzelf op LinkedIn een ‘social network specialist’ noemt en bij Corus onbekend is.

Het internet biedt kansen en bedreigingen, en de sociale en zakelijke netwerken geven veel inzicht in de ondernemingen en hun medewerkers. Dit kan invloed hebben op de beslissingen van bijvoorbeeld klanten en sollicitanten. Hyves blijkt lastiger te doorgronden omdat google niet alles van deze website indexeert. Er is een nieuwe wereld ontstaan binnen deze netwerken. Het lijkt in elk geval aan te raden om eens stil te staan bij de invloed van dergelijke netwerkpagina’s. Al was het maar om een beter beeld te krijgen van het profiel dat de onderneming op het internet achterlaat. In elk geval zijn er weer nieuwe diensten geboren: van communicatie tot onderhoud!

E-learning, maar welk systeem?

| 18-06-2009

Op 27 mei werd er een moodlemoot gehouden in Amsterdam. ‘Een MoodleMoot is een bijeenkomst van en voor huidige en toekomstige gebruikers, beheerders en ontwikkelaars van de elektronische leeromgeving Moodle (open source).’

Er waren opvallend veel mensen die zich aan het oriënteren waren mensen op een ELO, een elektronische leeromgeving. Er is steeds meer aandacht voor E-learning, enerzijds vanuit de behoefte om ‘afstanden’ overbruggen. Zowel fysieke afstanden als afstand in de zin van onafhankelijkheid ten opzichte van cursustijden, ‘leren op elk moment’. Anderzijds of daaruit voortkomend zijn steeds meer organisaties bezig om na te denken over E-learning vanwege deze behoefte vanuit medewerkers of omdat iedereen mee gaat en het hebben van een E-learning-platform organisaties instaat stelt zelf ‘E-learning’ te maken of om uit te wisselen.

Veel mensen kwamen op de bijeenkomst of om de mogelijkheden kennis te maken met E-learning of specifiek met Moodle. Er waren opvallend veel consultants van zowel ondernemingen die E-learning aanbieden als consultants die trainingen aanbieden. Iedereen op deze dag was op zoek naar het systeem, vanuit de gedachte dat E-learning grote voordelen biedt. De grote vraag blijft maar welk systeem is het beste? Het eindresultaat is… niet altijd Moodle.

Net als elke aanschaf van software is het ook bij het kiezen van een ELO van belang kritisch te kijken naar de vragen vanuit de organisatie. Wat willen wij? (E-learning), waarvoor willen wij het in gaan zetten? (cursussen) en vanuit welke visie?. Deze laatste vraag wordt weinig gesteld, maar kan later van groot belang blijken.

Het selecteren van een ELO begint vaak met keuzes binnen een organisatie. Niet alleen het bepalen van de doelgroep maar ook de onderwijskundige visie. Zo is Moodle ontworpen volgens de principes van het sociaal-constructivisme en past om die reden goed bij organisaties die competentiegericht willen opleiden of zich bezig houden met ‘het actieve leren’. Er zijn verschillende ELO’s verkrijgbaar, soms zijn commerciele systemen, zoals Blackboard, N@tschool en Teletop maar er zijn ook goede open source systemen te downloaden zoals Moodle of Dokeos. Wanneer is vastgesteld dat E-learning iets is wat het orienteren waard is, begint het orienteren danwel selecteren van de pakketten. En bedenk daarbij dat het niet alleen de functionele eisen zijn die een rol spelen, maar ook de visie vanwaaruit de organisatie haar opleidingen vorm wil gaan geven.

Een ELO, hoe nu verder?

| 29-05-2009

Wanneer er eenmaal besloten is dat een organisatie met E-learning aan de slag wil begint men vaak het selecteren een systeem, een ELO. E-learning is bedoeld om mensen iets te leren. Leren kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Veel organisaties beginnen met het verzamelen van het oude cursusmateriaal en willen daar een systeem om heen zetten. Veel ELO’s, zoals Moodle, zijn goed in staat om informatie te verzamelen en toegankelijk te maken. Maar het beschikbaar stellen van informatie is nog geen E-learning, het hoogst haalbare is e-reading.

Vaak hebben de verschillende systemen ook de mogelijkheid om toetsen in te voeren en allerlei beheersfunctionaliteiten zijn vaak in meer of mindere mate geregeld. Wie heeft toegang en wanneer, enz. Een volgende stap is het maken van echte cursussen. Daar zijn de ELO’s niet altijd sterk in. Aparte authoringware is vaak nodig om goede cursussen te maken. Belangrijke vragen daarbij zijn of de authoringware kan worden geïmplementeerd in de aanwezige ELO. Ook authoringware is te verkrijgen in de closed (zoals articulate) en open source variant (zoals udutu).

De persoonlijke leeromgeving is steeds meer in opkomst. Ook bij die fase komen verschillende vragen naar voren, die voornamelijk van didactische aard zijn. Naast deze vragen vind ik het zelf van belang dat organisaties zelf toegang hebben tot hun cursussen en deze ook zelf kunnen maken. Dat betekent dat zowel de auteurs- als gebruikerskant van het systeem gebruiksvriendelijk is. Een systeem met veel toeters en bellen is mooi, maar hoeveel daarvan gaat gebruikt worden? De eerste mp3-spelers gaven de gebruiker heel veel keuzes in de verschillende menu’s. Apple is daar opnieuw over nagaan denken voor de Ipod en heeft alles terug gebracht naar de hoofdfuncties, play, stop, volgende, terug en schermweergave. De systematiek van simplify werkt ook voor E-learning. Het gebruik van E-learning binnen organisatie gaat niet zonder slag of stoot. Eén goede module in een gebruiksvriendelijke omgeving helpt daarbij. Zien is geloven.