E-commerce

Risico’s van mobiele applicaties

| 21-05-2012

Het komt steeds vaker voor dat ondernemers mobiele applicaties ontwikkelen en verspreiden. Dit is populair, maar niet zonder risico’s. Wie eraan begint, wordt opeens gezien als IT-leverancier, met alle gevolgen en verantwoordelijkheden van dien. Hans Kooij (Achmea), Tom Jozak en Walter van Holst (Mitopics) hebben gezamenlijk een artikel  hierover gepubliceerd in het laatste AutomatiseringsGids.

Volledig bericht »

Risico’s mobiele applicaties

| 10-05-2012

Het ontwikkelen en verspreiden van mobiele applicaties is populair, maar niet zonder risico’s. Wie eraan begint wordt opeens IT-leverancier, met alle gevolgen van dien. Hij heeft te maken met Europese regelgeving, met aansprakelijkheid en garanties. Hans Kooij (Achmea), Tom Jozak en Walter van Holst (Mitopics) laten zien welke stappen noodzakelijk zijn voor het toevoegen van een mobiele app aan het marketingarsenaal.

Volledig bericht »

Zwartepieten met DigiNotar

| 20-09-2011

Na een golf van berichten over Diginotar, tot en de faillietverklaring van DigiNotar van vandaag blijven er toch wel een behoorlijk aantal eindjes open. In dit blog van Rob van den Hoven van Genderen en Walter van Holst een aantal invalshoeken.

Volledig bericht »

Koekje erbij?

| 22-06-2011

Gisteren heeft de Tweede Kamer in een rommelig verlopen stemming ingestemd met een wijziging van de Telecommunicatiewet die leidt tot implementatie van de Europese kaderrichtlijn Telecommunicatie. Twee onderdelen daarvan, netneutraliteit en cookies hebben de pennen de afgelopen tijd beroerd. Over netneutraliteit heeft Rob van den Hoven van Genderen al geschreven, het staat buiten kijf dat dit goed is, juist voor innovatieve ondernemers die op basis van SaaS-verdienmodellen werken. Maar die cookies, wat moet daar nu van gedacht worden?

Volledig bericht »

Steeds meer wetgeving rondom e-commerce

| 24-06-2010

De groei van handel via e-commerce resulteert in ontwikkeling van de nieuwe wetgeving en alerte toezichtsorganen. Voldoet uw e-business nog aan deze wetgeving?

Er lijkt geen einde te komen aan de groei van handel via e-commerce. Volgens Ger Sleijpen van het CBS behoort “ons land … samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de top van de EU. Het aandeel Nederlanders dat elektronisch winkelt is in de afgelopen vijf jaar toegenomen van 36 naar 56 procent. De meeste online aankopen betreffen vakanties en boeken.”

De overheden op Europees en landelijk niveau houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten en ontwikkelen in een rap tempo steeds meer specifieke regelgeving voor de online commercie. Het niet naleven van deze regels kan verstrekkende gevolgen hebben voor de inbreukmakende e-commerce ondernemingen. Hierbij kan worden gedacht aan specifieke regels ten aanzien van de registratie van persoonsgegevens, de totstandkoming van elektronische overeenkomsten, het vermelden van bedrijfsgegevens maar ook de regels met betrekking tot gebruik van domeinnamen, het maken van reclame (bijvoorbeeld AdWords) en andere hieraan gerelateerde regels.

Het is dus van belang dat ondernemers in e-commerce zich tijdig laten informeren over de voor hen belangrijke regelgeving, aangezien toezichthouders reeds actief optreden en boetes opleggen die in de miljoenen kunnen lopen.

Onze in IT-recht gespecialiseerde consultants kunnen u adviseren bij alle aspecten van online verkoop. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.