Geschillen

Over het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid

| 04-06-2012

Afgelopen vrijdag hield de parlementaire werkgroep ICT-projecten bij de overheid een tweetal expertbijeenkomsten over ICT-projecten bij de overheid. Het belangrijkste doel hiervan was toetsing van het onderzoeksvoorstel voor het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Zelf had ik de eer om uitgenodigd te zijn voor de ochtendsessie om toelichting te kunnen geven op mijn schriftelijke commentaar op het concept-onderzoeksvoorstel zoals vooraf verspreid.

Volledig bericht »

SAS Institute versus WPL kan desastreus zijn

| 15-12-2011

(Eerder verschenen op Computable.nl)

Vorige week publiceerde de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie zijn opinie over de al jaren slepende zaak tussen SAS Institute Inc. en World Programming Ltd. Deze zaak heeft implicaties die zich tot ver buiten de bi-markt uitstrekken als SAS Institute gelijk krijgt van het Hof.

Volledig bericht »

Mitopics-consultant toegevoegd aan NAI-lijst van erkende arbiters

| 15-12-2010

Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) stelt zich ten doel de beslechting en oplossing van geschillen te bevorderen door middel van arbitrage, bindend advies en mediation, en is op dat gebied hét instituut binnen Nederland. Onlangs werd Alan Steele Nicholson, consultant bij Mitopics, opgenomen in hun register als arbiter.

Volledig bericht »

Over de onkunde van rechters in ICT-geschillen

| 25-08-2010

Over IT wordt zelden geprocedeerd en als er over geprocedeerd wordt is het resultaat zelden bevredigend. Zo ook in de zaak van de VVD tegen haar leverancier van een extranet. Een op zich niet heel verrassende uitspraak van de rechter, maar wel een interessante illustratie waarom algemene voorwaarden, of ze nu door leverende of een inkopende partij gehanteerd worden, niet ongelezen dienen te blijven. De leverancier had namelijk zijn aansprakelijkheid beperkt in de door hem gehanteerde algemene voorwaarden tot maximaal tien procent van de contractswaarde. Zulke gortige aansprakelijkheidsbepalingen lees je niet iedere dag, maar toch had de afnemer deze bedingen aanvaard door ondertekening van de overeenkomst.

Volledig bericht »

Hoe word ik betaald voor mijn werk?

| 09-03-2010

Volgens een bericht op businesscompleet.nl en naar aanleiding van het onderzoek van ARAG en MKB-kennisbank blijkt dat veel ondernemers als gevolg van de economische crisis kritischer zijn gaan kijken naar hun relaties en met name bezuinigen op hun juridische kosten. Ik citeer: “Als er sprake is van een conflict lossen ondernemers dit bij voorkeur zelf op, zonder hulp. De meeste ondernemers vragen geen advies bij het opstellen van algemene voorwaarden en een kwart heeft zulke voorwaarden zelfs niet.”

Volledig bericht »

Uitbesteding en verandering, een spanningsveld

| 10-02-2010

Onlangs bracht de Telegraaf het nieuws dat bank Insinger de Beaufort dusdanig ongelukkig is met de uitbesteding van een haar IT en een deel van haar processen naar Centric (oorspronkelijk Ordina), dat ze laatstgenoemde voor de rechter sleept. Nu waait er bij een dergelijke strijd altijd dusdanig veel stof op dat het voor een buitenstaander onmogelijk is een beeld van de feiten te krijgen.

Wel vallen twee zinsnedes uit het krantenbericht op: “Bovendien wordt het bankpersoneel momenteel gedwongen om met twee verschillende systemen te werken, waardoor geen nieuwe bankproducten kunnen worden gecreëerd.” en “…Insinger, die relatie met Centric wil beëindigen, maar van mening is dat het bedrijf dat dwarsboomt.”

De eerste is een kennelijk beleefde hindernis van de organisatie om de processen te veranderen omdat de ondersteuning daarvan door de IT, waar leverancier verantwoordelijk is, geen gelijke tred kan houden. En de andere dat leverancier niet zonder meer aan een afscheid wil meewerken. In beide gevallen gaat het dus om een verlaagd vermogen tot veranderen als gevolg van de klant-leverancierrelatie. Nu is het heel verleidelijk te roepen dat dit vast beter geregeld had kunnen zijn in de contracten, maar waarschijnlijk is hier wel degelijk aan gedacht in de contractering. Want al voor de huidige Wet financieel Toezicht gold de Regeling Organisatie en Beheersing voor banken die gingen uitbesteden en daar was onder andere in geregeld dat de bank in kwestie hier grip op diende te houden. Het probleem blijft toch om toekomstige veranderingen in een contract te vangen. Bij grote uitbestedingen kiezen wij Mitopics daarom zoveel mogelijk om de processen die hier aan ten grondslag liggen te contracteren. Bijvoorbeeld door met betrekking tot de exitclausule op te nemen dat er een jaarlijkse actualisatie van het exitplan plaats dient te vinden en streven we er naar dat er reeds bij ondertekening een exitplan aanwezig is. Hetzelfde voor tussentijdse veranderingen, het is zaak om veranderingsprocessen en –procedures vast te leggen. En dan niet noodzakelijkerwijze in een volstrekt dichtgetimmerd contract, maar in meer operationele bijlagen daarbij met afspraken hoe deze veranderingsprocessen en –procedures kunnen wijzigen.

Maar ook dan blijft papier geduldig en de werkelijkheid weerbarstig. Want als het contract vervolgens door partijen niet is nageleefd, zal bij een uiteindelijk verzurende relatie het contract de afnemende partij praktisch gezien weinig baten. Een dergelijke voor de organisatie ingrijpende contractering vereist dan ook aandacht voor de gehele levensduur van de relatie.

Web 2.0, nieuwe technologie, nieuwe kapingen, nieuwe geschillen?

| 19-01-2009

Diverse web 2.0 toepassingen, zoals Twitter, zijn niet alleen leuk en handig in sociale omgevingen maar leveren ook nieuwe verkoopkanalen op. Zo maakte Dell bekend dat het inmiddels al één miljoen dollar aan omzet heeft geboekt via Twitter. Doordat de waarde van deze web 2.0 toepassingen stijgt neemt ook de belangstelling van kapers toe.

Uit onderzoek blijkt maar negen van ’s  werelds bekendste merken ook het Twitter-account met hun merknaam als gebruikersnaam bezitten. Van de tien bekendste Nederlandse merken heeft niemand haar eigen Twitter-account. Zo zijn bijvoorbeeld Heineken en Campina niet in handen van de ondernemingen zelf.

Zoals destijds ook gebeurde met domeinnamen, bestaat ook hier het risico dat anderen uit naam van de merken communiceren met andere gebruikers van Twitter. Of in elk geval die link of associatie wekken. Daarnaast zouden ook concurrerende merken misbruik kunnen maken van de accounts.

Krijgen wij met de nieuwe technologie ook weer nieuwe juridische gevechten zoals bij de domeinnaamgeschillen of kunnen wij de uitkomsten van de domeinnaamgeschillen en het daarop gevormde beleid (uniform domain name dispute resolution policy) onverkort toepassen op de twittergeschillen? En: hoeveel volgen er nog?