Jurisprudentie

Inspiratiesessies in oktober voor oud-cursisten Heliview

| 30-09-2014

Mitopics verzorgt al meer dan 10 jaar trainingen voor Heliview. Om het contact met de cursisten weer op frissen, houden we dit najaar inspiratiesessies met actuele onderwerpen. De oud-cursisten krijgen tevens een speciale relatiekorting op trainingen dit najaar.

Commercieel contractenrecht anno 2014

| 31-01-2014

Het commercieel contractenrecht is aanzienlijk uitgebreid en aangescherpt door rechtspraak van de Hoge Raad. We noemen belangrijke punten voor de dagelijkse contractpraktijk.

Sleepnetvisserij van fiscus onrechtmatig vanuit privacy-oogpunt?

| 27-11-2013

Gisteren heeft de rechtbank van resort Oost-Brabant in kort geding uitspraak gedaan over het afstaan van kentekengegevens door parkeerbeheerders, in dit geval SMS-parking, aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoogt met deze gegevens de kilometeradministratie van leaserijders te verifiëren. De rechtbank vond de gevraagde inzage na een belangenafweging een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen die niet werd gerechtvaardigd door het algemeen belang bij een correcte belastingheffing. Vooral ook omdat alle parkeertransacties per SMS, dus ook die van niet-leaserijders, werden opgevraagd.

Onderhandse aanbesteding kost aanbestedende dienst 10 miljoen euro schadevergoeding

| 14-02-2012

Op de valreep van 2011 deed de rechtbank Zutphen uitspraak in de zaak tussen het Kadaster (aanbestedende dienst) en HLA in het voordeel van HLA. De rechtbank veroordeelde het Kadaster tot een betaling van het astronomische bedrag van 10 miljoen euro schadevergoeding aan HLA; een unicum in Nederland. Het Kadaster had jegens HLA onrechtmatig gehandeld omdat het Kadaster HLA niet op de hoogte had gesteld van een aanbesteding waar HLA aan mee had willen doen. Hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden?

SABAM tegen Scarlet: Opluchting voor dienstverleners

| 16-12-2011

Twee weken geleden deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in het geding tussen SABAM (de Belgische evenknie van BUMA STEMRA) tegen Scarlet (een Belgische ISP). De uitspraak was dat het categorisch filteren van internetverkeer in de strijd tegen auteursrechtinbreuken een disproportionele inbreuk op fundamentele rechten zoals vrijheid van ondernemerschap en privacy van gebruikers opleverde. In dit blog een analyse van de gevolgen voor internetdienstverleners.

SAS Institute versus WPL kan desastreus zijn

| 15-12-2011

(Eerder verschenen op Computable.nl)

Vorige week publiceerde de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie zijn opinie over de al jaren slepende zaak tussen SAS Institute Inc. en World Programming Ltd. Deze zaak heeft implicaties die zich tot ver buiten de bi-markt uitstrekken als SAS Institute gelijk krijgt van het Hof.

Open Source aanbesteden op zijn Frans

| 01-11-2011

(eerder verschenen op IT en Recht)

Logo Conseil d'État

Medio 2009 heeft er in de Nederlandse IT-vakpers een controverse gespeeld over de (vermeende) aanbestedingsverplichtingen bij het rechtstreeks verwerven van open source software. Tot op heden is deze vraag in Nederland nog niet aan een rechter voorgelegd. Interessant is echter dat de Franse Conseil d’État, het hoogste bestuursrechtelijke orgaan in Frankrijk, hier onlangs een uitspraak over heeft gedaan.

Regelt IT. Al > 20 jaar!

Stavorenweg 4
Postbus 514
2800 AM Gouda
T 0182 573 211
E info@mitopics.nl

RSS feed
Sitemap
Disclaimer
Cookies

Uitgelichte topics