NEN-norm

Nieuwe norm voor projectmanagement: ISO 21500

| 12-09-2012

Naar verwachting zal op 1 oktober 2012 een nieuwe ISO richtlijn voor projectmanagement “ISO 21500” gepubliceerd worden.

ISO 21500 is de eerste richtlijn voor projectmanagement die door nationale standaard autoriteiten in meer dan 30 landen is goedgekeurd en daarmee breed wordt gedragen. De richtlijn vormt hét uitgangspunt voor de ontwikkeling van normen op dit gebied.
Er zal, naar verwachting, door NEN een boek over deze richtlijn gepubliceerd worden. Dit boek beschrijft onder andere de mate van belang en wijze van toepassen van de richtlijn en probeert de meest voorkomende vragen te beantwoorden.

Normkosten?

| 11-02-2011

In een eerdere Blog en nader uitgewerkt in een uitgebreider artikel in het blad Computerrecht, nr. 1 januari 2011, “Hoe hard is de NEN-norm” heb ik stil gestaan bij de rechtskracht van NEN-norm 7510 voor de zorg.

Afgezien van de inhoud van deze norm heb ik de formele vraag aan de orde gesteld of deze norm wel een bindend karakter kan hebben in de zin van een algemeen verbindend voorschrift. Mijn conclusie was dat zolang hier geen wettelijke grondslag voor te vinden was, dit niet het geval zou kunnen zijn. Die zienswijze is recentelijk bevestigd door Het Gerechtshof Den Haag, zij het dat het hier een beveiligingsvoorschrift betreft in de bouwsector.

Volledig bericht »