Onderzoek

Onderzoek gestart naar rol SLA in samenwerkingsverbanden

| 23-05-2014

ICT-samenwerkingen tussen organisaties is in de overheid en de zorg zeer actueel. Wij zijn een onderzoek gestart naar de rol van SLA’s daarin. Onze afstudeerder van de TU/e zoekt nog deelnemers voor interviews en de web enquête, welke we belonen met korting op onze SLA-training.

Volledig bericht »

Echte contractmanagementsoftware beperkt ingezet

| 31-03-2014

Tijdens de Contractmanagementdag 2014 van NEVI presenteerde Mitopics de eerste resultaten van het onderzoek naar tevredenheid onder gebruikers van contractmanagementsoftware. Deze geven duidelijk aan dat er werk aan winkel is voor leveranciers.

Volledig bericht »

Mitopics presenteert onderzoeksresultaten CM-tooling op Contractmanagementdag NEVI

| 28-02-2014

Op de Contractmanagementdag van de NEVI (thema “Taking Contractmanagement to The Next Level”), presenteren we gebruikservaringen met CM-tooling. Ook belichten we contractmanagement vanuit juridisch perspectief. Deelname is nog mogelijk.

Volledig bericht »

Groot onderzoek naar tevredenheid met contractmanagementsoftware

| 31-01-2014

In samenwerking met NEVI doet Mitopics onderzoek naar de tevredenheid met contractmanagementsoftware onder inkopers en contractmanagers. Spiegel uw gebruik en ervaringen met contractmanagementsoftware aan die van ruim 200 inkopers en contractmanagers die al meedoen aan het onderzoek!

Volledig bericht »

Tevredenheidsonderzoek ERP 2013

| 08-11-2013

Vernieuwingstrajecten op het gebied van ERP (Enterprise Resource Planning) hebben de beruchte reputatie vaak niet succesvol te zijn. Naast het kiezen van de juiste oplossing is het kiezen van de juiste partner een belangrijk aandachtspunt, met name wanneer deze partner na de implementatie de ERP-oplossing ook gaat beheren.

Volledig bericht »

Open innovatie: presentatie van Theo Bosselaers op conferentie in China

| 24-06-2013

Tijdens de internationale (wetenschappelijke) conferentie over “Business Innovation and Technology Management”  aan de Tsinghua University in Beijing in China heeft hijeen presentatie gegeven over “Innovation within IT Outsourcing Relationships: how to boost open Innovation in a partnership relation”. 

Volledig bericht »

Mitopics start onderzoek naar succesfactoren in Shared Service Centers

| 31-05-2013

Organisaties werken steeds meer samen voor backoffice achtige zaken. Steeds vaker worden deze samenwerkingen vormgegeven als “Shared Service Centers”. De praktijk leert dat het niet eenvoudig is om een dergelijke samenwerking succesvol te maken. 

Volledig bericht »

Impact of IT outsourcing on Business & IT alignment

| 31-01-2013

Barry Derksen is op 15 januari 2013 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit naar aanleiding van zijn onderzoek naar de beïnvloeding van IT uitbesteding op aansluiting van bedrijfsvoering en IT (alignment). Maar liefst 907 respondenten van 273 organisaties hebben hieraan bijgedragen.

Volledig bericht »

Contractmanagement: stand van zaken is niet rooskleurig

| 05-07-2012

Contractmanagement staat midden in de belangstelling. Maar in de praktijk blijken er nog grote bezwaren te bestaan. Een recent onderzoek geeft een indruk van de huidige situatie. En die is niet rooskleurig, zo blijkt.

Volledig bericht »

Contractmanagement onderzoek: stand van zaken is niet rooskleurig

| 07-06-2012

Contractmanagement staat midden in de belangstelling. Maar in de praktijk blijken er nog grote bezwaren te bestaan. Een recent onderzoek geeft een indruk van de huidige situatie. En die is niet rooskleurig, zo blijkt. Onder de titel ‘Contractmanagement: de stand van zaken’, hebben wij samen met NEVI onlangs een onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat veel organisaties onvoldoende controle hebben over hun leveranciers. Kansen voor waardecreatie of risicoreductie blijven hierdoor onbenut. Contractmanagement als instrument om grip te krijgen op de leveranciersprestatie of -relatie gebeurt nog veel te weinig. Daarnaast is ook niet overal bekend of uitgaven wel gedekt worden door de contracten. Voor meer informatie zie het artikel (contractmanagement: kloof tussen droom en daad) wat T. Bosselaers samen met R. van den Hoven heeft geschreven in het mei nummer van het blad Deal.

Over het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid

| 04-06-2012

Afgelopen vrijdag hield de parlementaire werkgroep ICT-projecten bij de overheid een tweetal expertbijeenkomsten over ICT-projecten bij de overheid. Het belangrijkste doel hiervan was toetsing van het onderzoeksvoorstel voor het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Zelf had ik de eer om uitgenodigd te zijn voor de ochtendsessie om toelichting te kunnen geven op mijn schriftelijke commentaar op het concept-onderzoeksvoorstel zoals vooraf verspreid.

Volledig bericht »

“Innovatie in Theorie en Praktijk”- Onderzoeksresultaten PON

| 19-04-2012

Is innovatie tóch realiseerbaar binnen een outsourcingsrelatie? Dat was de vraag die Mitopics IT-juridisch senior consultant Alan Steele Nicholson aan het Platform Outsourcing Nederland (PON) gesteld heeft ruim een jaar geleden.

Volledig bericht »