Outsourcing

Virtueel Datacenter voor Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

| 26-05-2015

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft, met behulp van Mitopics, de IT-infrastructuur en het beheer hiervan uitbesteed aan ICT-dienstverlener WinVision. Mitopics heeft hierbij een adviserende en coördinerende rol gespeeld in de selectie en gunning van de opdracht aan de nieuwe leverancier.

Innovatie binnen IT outsourcing relaties – boeiend congres en boek beschikbaar

| 30-09-2014

Op 18 september jl. is bij een speciaal seminar van Platform Outsourcing Nederland het boek over Innovatie binnen IT outsoursing gepresenteerd door de werkgroep Innovatie. Het boek beschrijft interessante cases van o.a. Havenbedrijf Rotterdam en Philips.

Nieuwe gedragscode Overgang van werknemers bij outsourcing

| 20-12-2013

Vanuit het Platform Outsourcing Nederland is de gedragscode Overgang van werknemers ontwikkeld. Deze beschrijft onder meer de toepassing per fase als RFI, RFP, BAFO, de doelstelling van de gedragscode en een begrippenlijst.

Kritische bedrijfsgegevens: op zolder of buiten de deur?

| 16-07-2013

Voor veel organisaties is de keuze actueel tussen hosting on-premise (dus op eigen locatie) en hosting buiten de deur, en recent adviseerden we een middelgrote non-profit organisatie in de zorgsector. Deze had naast beoogde kostenbesparingen nog een hele rits aan ‘zachte’ randvoorwaarden die een rol speelden. We zetten de ervaringen  op een rijtje.

Open Innovatie: presentatie op international (scientific) conferentie in China

| 03-07-2013

Tijdens de internationale (wetenschappelijke) conferentie over “Business Innovation and Technology Management” aan de Tsinghua universiteit in Beijing in China heb ik een presentatie gegeven over “Innovation within IT Outsourcing Relationships: how to boost open Innovation in a partnership relation”. De conferentie was georganiseerd door ISBITM & IEEE (May, 2013) in Beijing, China.

Mogelijke nieuwe trend: Backsourcing van de servicedesk

| 31-05-2013

Verschillende organisaties overwegen bij het opnieuw aanbesteden van helpdesk (eerstelijns support) niet meer te kiezen voor een externe partij buiten Europa maar te kiezen voor insourcing dan wel outsourcing naar een partij in Nederland.

ICT Barometer: Acceptatie van outsourcing neemt toe

| 22-11-2012

De resultaten van de ICT Barometer geven aan dat de Nederlandse outsourcingmarkt alleen voor deelterreinen groeit. Voor dit onderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd, zijn zeshonderd managers en ICT-professionals ondervraagd.

Platform Outsourcing Nederland: Open innovatie

| 31-10-2012

De outsourcing day van Platform Outsourcing Nederland (PON) was weer inspirerend. De werkgroep Innovatie, waar van Mitopics Theo Bosselaers en Alan Steele Nicolson (voorzitter) aan deelnamen, heeft zich vanuit academisch, klant- en leverancierperspectief beziggehouden met verschillende vragen op gebied van innovatie.

Samenwerken op IT (SSC?)

| 31-10-2012

Afgelopen Mitopicsdag hebben we onze ervaring met samenwerken op IT uitgewisseld en aangevuld. Soms is de term Shared Service Center van toepassing. Onze bewezen toegevoegde waarde ligt op op negen concrete gebieden.

Boek over succesvolle IT-implementatietrajecten gepubliceerd

| 03-09-2012

Het boek ‘Praktijk van softwareprojecten‘ is uit. Verschillende medewerkers van Mitopics leverden een bijdrage aan deze publicatie.

“Innovatie in Theorie en Praktijk”- Onderzoeksresultaten PON

| 19-04-2012

Is innovatie tóch realiseerbaar binnen een outsourcingsrelatie? Dat was de vraag die Mitopics IT-juridisch senior consultant Alan Steele Nicholson aan het Platform Outsourcing Nederland (PON) gesteld heeft ruim een jaar geleden.

Cloud versus Outsourcing: identical legal risks?

| 26-05-2011

Recently I spoke at the Heliview Cloud Forum Spring Edition on the risks of “Do-it-yourself Cloud procurements”. Ordering Cloud services is now so simple that anyone from your organisation can pick up the phone and hook the business up to the Cloud in a matter of minutes. Of course that can have major legal consequences.

During the Q&A, the moderator asked whether my comments weren’t just as applicable to any outsourcing. ‘There’s nothing new here’, he claimed. (The Cloud Forum was supposed to promote the Cloud. Perhaps he thought I was spoiling the party!)

That raises the question indeed whether Cloud is just another form of outsourcing. Not true. There is much overlap, but there are important differences: differences which could play an important role in your business planning.

Perhaps the biggest difference is how easy it is to get into the cloud. Minutes instead of months of contract negotiations with a “normal” outsourcing provider. So easy that you might be tempted not to read the fine print of what you’re asked to sign up to.

And there’s the rub. Unlike your typical outsourcing contract, many Cloud providers will not accept any responsibility for security or privacy. In the Google Apps terms, for instance, you agree to give Google a “perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, …, modify, …, publish, publicly perform, publicly display and distribute any Content which you submit, post or display on or through, the Services”. Can you imagine a “normal” (reputable) outsourcing provider demanding that from its customer?

But there are more differences. You might not be able to know where your enterprise’s (personal) data are physically being stored. This could cause your enterprise to be violating (Dutch, European) privacy laws; you might not have the right to preform audits required by your regulator(s); you may have a more difficult time moving your data from one supplier to another; and you may find yourself agreeing to dispute resolution taking place in far-off America.

Thus while there are a number of similarities (the biggest being that you hand over physical control of your data to a third party), there are also a number of differences. Unless you are aware of these differences and know how to address them, you may be walking your enterprise into a field of landmines.