Privacy

Sleepnetvisserij van fiscus onrechtmatig vanuit privacy-oogpunt?

| 27-11-2013

Gisteren heeft de rechtbank van resort Oost-Brabant in kort geding uitspraak gedaan over het afstaan van kentekengegevens door parkeerbeheerders, in dit geval SMS-parking, aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoogt met deze gegevens de kilometeradministratie van leaserijders te verifiëren. De rechtbank vond de gevraagde inzage na een belangenafweging een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen die niet werd gerechtvaardigd door het algemeen belang bij een correcte belastingheffing. Vooral ook omdat alle parkeertransacties per SMS, dus ook die van niet-leaserijders, werden opgevraagd.

Volledig bericht »

Privacy in mobiele apps nog ver te zoeken. Wat merkt u daarvan?

| 29-10-2013

Mobiele applicaties maken nogal eens gebruik van persoonlijke gegevens. Maar voor het gebruik van gegevens zoals GPS, contactenlijsten, IMEI of MAC-adres, dient een applicatie de gebruiker hierover duidelijk en begrijpelijk te informeren en daarna om toestemming te vragen. Vele mobiele apps doen dit niet en introduceren daardoor  bedrijfsrisico’s. Wat kunt u hiertegen doen?

Volledig bericht »

Apps: over het vacuüm tussen techniek en regelgeving

| 10-10-2013

De Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), de branchevereniging voor dialoogmarketing, heeft vorige week een checklist gepubliceerd waarin de bestaande regels (wet- en zelfregulering) van toepassing op mobile gebundeld worden. Doel van dit document is de juridische kennis over het vakgebied te vergroten. Aanleiding van dit alles is het bericht van de Artikel-29 werkgroep, een onafhankelijk advies- en overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders, dat veel apps niet voldoen aan de privacyrichtlijnen. In deze blog gaan we dieper in op de achtergronden van deze berichtgeving: waarom veel apps niet voldoen en waar dit aan ligt, de techniek of de regelgeving.

Volledig bericht »

Onderzoeksresultaten CBP: toegang tot EPD binnen zorginstellingen zorgelijk

| 24-06-2013

Met het onderzoek heeft het CBP (College bescherming persoonsgegevens) de praktijk op het gebied van toegang van medewerkers tot digitale patiëntendossiers in beeld gebracht en inzicht verkregen in de keuzen die de besturen van zorginstellingen hierbij maken. De resultaten zijn zorgelijk en de oplossing nog niet in zicht.

Volledig bericht »

Mitopics verzorgt privacy-by-design workshop

| 31-05-2013

In samenwerking met 010dev, een netwerk van Rotterdamse software ontwikkelaars, verzorgt Mitopics een hands-on sessie over privacy bij mobiele applicatieontwikkeling. Het zal een multidisciplinaire sessie worden met als doel het samenspel van ontwerpbeslissingen en de uiteindelijke privacy van gebruikers zichtbaar te maken.

Volledig bericht »

Europese privacytoezichthouders stellen voorwaarden aan gebruik van persoonsgegevens door apps

| 27-03-2013

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in Artikel 29-werkgroep, hebben in een opinie de verplichtingen die op grond van privacywetgeving voor app-ontwikkelaars en de betrokken partijen gelden bij de ontwikkeling en distributie van apps, nader geconcretiseerd. In dit bericht meer over de achtergronden en de gevolgen hiervan.

Volledig bericht »

Verdubbeling van het gebruik van BYOD al vóór 2014

| 16-08-2012

Het aantal van mobiele consumentenapparaten (laptops, tablets en telefoons, m.a.w. devices) die professionals naar hun werk brengen zal naar verwachting verdubbelen tussen nu en het jaar 2014. Dat betekent dat bedrijven die tot nu toe onverschillig waren om een officiële “bring your own device” (BYOD) programma te introduceren en / of niet nagedacht hebben over inrichting van het beveiligingsbeleid rond BYOD, deze zo spoedig mogelijk nodig zullen hebben en hier binnen hun onderneming aandacht aan zullen moeten besteden.

Volledig bericht »

Privacy voor IT-managers (deel 1)

| 06-08-2012

Omdat steeds meer klanten vragen stellen over de wet- en regelgeving rondom privacy wordt het wellicht tijd voor een serie blogs over dat onderwerp. In dit eerste deel een aantal basisbegrippen en veelvoorkomende misverstanden daaromtrent.

Volledig bericht »

Mitopics Seminar “Privacy zal ons een Zorg zijn?” een succes!

| 21-05-2012

Op 9 mei jl. vond het Mitopics Seminar “Privacy zal ons een Zorg zijn?” plaats. Deelnemers met verschillende posities in de zorg namen deel aan dit seminar. Vanuit het privacy-perspectief werd ingegaan op verschillende aspecten en nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Volledig bericht »

Geen zorgen over privacy in de zorg?

| 03-05-2012

Wat te denken van de medische en persoonlijke gegevens van zo’n 300.000 mensen die door een lek in de software maandenlang toegankelijk waren voor onbevoegden?

Volledig bericht »

Mitopics organiseert seminar “Privacy zal ons een zorg zijn?”

| 19-04-2012

Op 9 mei a.s. organiseert Mitopics in samenwerking met Madison Gurkha en de VU Amsterdam een seminar over privacy in de zorg toegespitst op het fenomeen datalekken. Dagvoorzitter is Brenno de Winter die mede dankzij zijn inspanningen op het terrein van datalekken uitgeroepen is tot journalist van het jaar 2011.

Volledig bericht »

Mitopics organiseert seminar “Privacy zal ons een zorg zijn?”

| 10-04-2012

IT biedt vele mogelijkheden voor de verwerking van persoonsgegevens en er komen er steeds meer bij. Dat is ook de zorgsector niet ongemerkt voorbij gegaan.

Volledig bericht »