Privacy

Mitopics verzorgt privacy-by-design workshop

| 31-05-2013

In samenwerking met 010dev, een netwerk van Rotterdamse software ontwikkelaars, verzorgt Mitopics een hands-on sessie over privacy bij mobiele applicatieontwikkeling. Het zal een multidisciplinaire sessie worden met als doel het samenspel van ontwerpbeslissingen en de uiteindelijke privacy van gebruikers zichtbaar te maken.

Volledig bericht »

Europese privacytoezichthouders stellen voorwaarden aan gebruik van persoonsgegevens door apps

| 27-03-2013

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in Artikel 29-werkgroep, hebben in een opinie de verplichtingen die op grond van privacywetgeving voor app-ontwikkelaars en de betrokken partijen gelden bij de ontwikkeling en distributie van apps, nader geconcretiseerd. In dit bericht meer over de achtergronden en de gevolgen hiervan.

Volledig bericht »

Verdubbeling van het gebruik van BYOD al vóór 2014

| 16-08-2012

Het aantal van mobiele consumentenapparaten (laptops, tablets en telefoons, m.a.w. devices) die professionals naar hun werk brengen zal naar verwachting verdubbelen tussen nu en het jaar 2014. Dat betekent dat bedrijven die tot nu toe onverschillig waren om een officiële “bring your own device” (BYOD) programma te introduceren en / of niet nagedacht hebben over inrichting van het beveiligingsbeleid rond BYOD, deze zo spoedig mogelijk nodig zullen hebben en hier binnen hun onderneming aandacht aan zullen moeten besteden.

Volledig bericht »

Privacy voor IT-managers (deel 1)

| 06-08-2012

Omdat steeds meer klanten vragen stellen over de wet- en regelgeving rondom privacy wordt het wellicht tijd voor een serie blogs over dat onderwerp. In dit eerste deel een aantal basisbegrippen en veelvoorkomende misverstanden daaromtrent.

Volledig bericht »

Mitopics Seminar “Privacy zal ons een Zorg zijn?” een succes!

| 21-05-2012

Op 9 mei jl. vond het Mitopics Seminar “Privacy zal ons een Zorg zijn?” plaats. Deelnemers met verschillende posities in de zorg namen deel aan dit seminar. Vanuit het privacy-perspectief werd ingegaan op verschillende aspecten en nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Volledig bericht »

Geen zorgen over privacy in de zorg?

| 03-05-2012

Wat te denken van de medische en persoonlijke gegevens van zo’n 300.000 mensen die door een lek in de software maandenlang toegankelijk waren voor onbevoegden?

Volledig bericht »

Mitopics organiseert seminar “Privacy zal ons een zorg zijn?”

| 19-04-2012

Op 9 mei a.s. organiseert Mitopics in samenwerking met Madison Gurkha en de VU Amsterdam een seminar over privacy in de zorg toegespitst op het fenomeen datalekken. Dagvoorzitter is Brenno de Winter die mede dankzij zijn inspanningen op het terrein van datalekken uitgeroepen is tot journalist van het jaar 2011.

Volledig bericht »

Mitopics organiseert seminar “Privacy zal ons een zorg zijn?”

| 10-04-2012

IT biedt vele mogelijkheden voor de verwerking van persoonsgegevens en er komen er steeds meer bij. Dat is ook de zorgsector niet ongemerkt voorbij gegaan.

Volledig bericht »

VU medisch centrum in voyeuristische soap van Eyeworks voor RTL: schending van privacy en beroepscode

| 27-02-2012

Het VU medisch centrum heeft  in samenwerking Tv-producent Eyeworks  met via 35 op afstand bedienbare camera’s,  cameratoezicht op een bijzondere wijze benut. Was het de bedoeling om diefstal van medische apparatuur of medicijnen te ontdekken?, de dief op heterdaad te betrappen? Nee, het meeluisteren en meekijken van behandelingen en gesprekken van de patiënten had ten doel een ziekenhuis-realityserie voor RTL te verlevendigen met spannende verhalen.

Volledig bericht »

Nieuwe golf van cloudprotectionisme ligt op de loer

| 23-01-2012

Steeds vaker worden gegevens van Europese burgers en bedrijven verwerkt door Amerikaanse aanbieders van cloudcomputing-diensten. Aangezien de Amerikaanse Patriot Act van toepassing is op deze aanbieders, kan de Amerikaanse overheid al deze gegevens inzien. Dit is voor veel Europese landen een onaanvaardbare situatie. De laatste jaren promoten daarom steeds meer Europese landen de regionale cloudcomputing-agenda. Na Duitsland neemt nu ook Frankrijk dit standpunt in. Deze nieuwe ontwikkeling zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de uitwisseling van data op het internationaal niveau en voor de huidige aard van cloudcomputing in het algemeen. Stand van zaken nu en een blik naar de toekomst.

Volledig bericht »

Belang van een bewerkersovereenkomst bij een IT-contract

| 17-01-2012

Bij steeds meer IT-contracten is er sprake van verwerking van persoonsgegevens door de leverancier. Onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan die (indirect) herleidbaar zijn tot natuurlijke personen (dat kan variëren van NAW-gegevens tot unieke nummers zoals een bankrekeningnummer). Het verwerken van deze gegevens is in Nederland gereguleerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze bijdrage ga ik in op de eisen die de Wbp stelt aan de verwerkers van persoonsgegevens en welke onderwerpen een bewerkersovereenkomst moet bevatten.

Volledig bericht »

Persoonsgegevens: waar eindigt de reis?

| 03-01-2012

(Eerder verschenen op IT en Recht blog)

OV-chipkaartpoortjes van NS

OV-chipkaartpoortjes van NS. Foto (c) Alper Çuğun/alper.nl, CC-BY 2.0

Nog net op de valreep van 2011 publiceerde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) haar beslissing op bezwaar inzake de transactiegegevens die het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) verwerkt als gevolg van het gebruik van de studenten OV-chipkaart in het Amsterdamse openbaar vervoer. Het CBP had het GVB een dwangsom opgelegd wegens het niet conform artikel 6 Wbp verwerken van persoonsgegevens van houders van  studenten OV-chipkaarten. Kernpunt van de discussie was de vraag of reisgegevens wel of geen persoonsgegevens zijn, waarbij het CBP haar zienswijze in de bezwaarprocedure heeft gehandhaafd. Een kritische noot vanaf de zijlijn.

Volledig bericht »