SaaS

Privacyjurisprudentie: het einde van Safe Harbour en meer

| 13-10-2015

Op het terrein van het privacyrecht is het een drukke tijd: in ongeveer een week tijd heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg drie baanbrekende uitspraken gedaan: Bara, Weltimmo en Schrems. Waarbij de laatste (terecht) de meeste media-aandacht krijgt, maar de andere twee ook bepaald niet onbelangrijk zijn.

Merkwaardige weeffouten in wetsvoorstel boetebevoegdheden Cbp

| 26-03-2015

Afgelopen november heeft de toenmalige staatssecretaris Teeven door middel van een zogenaamde Nota van Wijziging een al aanhangig wetsvoorstel over de meldplicht datalekken uitgebreid met een boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) tot ruim acht ton. Daarin staat echter een tweetal merkwaardige weeffouten.

Safe Harbor, hoe lang nog?

| 24-03-2015

Vandaag houdt het Hof van Justitie van de Europese Unie openbare zittingen in de zaak tegen Facebook over de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten onder het zogenaamde Safe Harbor regime. De belangen die op het spel staan zijn groot, de uitkomsten nog onzeker. In dat kader een artikel wat Tom Jozak en ik vorig jaar juni in Automatiseringgids publiceerden over dit onderwerp, maar wat nog steeds actueel is.

De uitwisseling van privacygevoelige persoonsgegevens met partijen in de VS is sinds 2000 juridisch mogelijk dankzij het Safe Harbor-regime. Maar het regime staat op de tocht, getuige de uitspraak van het Europese Hof begin april. Wat zijn de knelpunten? En wat zijn de gevolgen als het regime verdwijnt? Het kan meevallen, concluderen Walter van Holst en Tom Jozak.

Opmars SaaS-diensten nog niet te herkennen bij ERP

| 25-04-2014

Uit het meeste recente onderzoek van de Aberdeen Group, van december 2013, blijkt dat de ‘traditionele’ on-premises implementatie van ERP-software nog altijd veruit het meest gedaan wordt. We hebben onderzocht waarom het percentage on-premises implementaties zo hoog blijft en waarom het verschil in SaaS-implementaties tussen kleine en grote organisatie zo groot is.

Cloud-ERP: op de rijdende trein springen of wachten?

| 11-03-2014

De meeste stof van de grote cloud-explosie is inmiddels neergedaald en meer en meer IT-functionaliteit kan als dienst worden afgenomen. Maar hoe zit dat eigenlijk met ERP-oplossingen? De markt begint langzaamaan meer cloud-aanbieders van ERP-software te verwelkomen. Kan een SaaS ERP-oplossing inmiddels een goed alternatief bieden? In deze blog een aantal observaties met betrekking tot cloud-ERP.

Wat komt er na SaaS, IaaS en Paas, juist ja, aPaaS!

| 30-01-2014

De dames en heren van Gartner blijven bezig met het bedenken van nieuwe IT-termen. Vervolgens zul je zien dat veel bestaande (deel) IT-producten en IT-diensten vervolgens marketingtechnisch zullen worden omgebouwd tot een nieuw of ‘next generation’ product / dienst die hier op aansluit. En zo kan een nieuwe ‘wave’ van marketing campagnes op gang komen.

SaaS4Channel jaarcongres 13 juni

| 31-05-2013

Op 13 juni a.s. vindt in Lelystad het jaarevent plaats van SaaS4Channel, met o.a. de introductie van het nieuwe Cloud Acceleration Model en jonge innovatieve bedrijven die zich presenteren en veel netwerkmogelijkheden. Als relatie van ons krijgt u 25% korting.

PATRIOTtisch aanbesteden

| 28-03-2013

Het afgelopen jaar is door meerdere grote ICT-leveranciers van met name Amerikaanse origine openlijk aangegeven dat inzageverzoeken van de Amerikaanse overheid op grond van de PATRIOT Act altijd ingewilligd worden, ongeacht de locatie van de gegevens. Deze partijen worden voor de (onmogelijke) opgave gesteld om aan zowel de regelgeving in de Verenigde Staten als die in de Europese Unie te voldoen. In dit artikel een aantal opvattingen over hoe hiermee om te gaan bij het aanbesteden van met name clouden SaaS-diensten.

(Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht)

Is conventionele IT het Saasje?

| 22-11-2012

Op 7 november jl. stond de ICT Office VOC Software bijeenkomst in het teken van het werken in de cloud. Verschillende sprekers van Centre4Cloud en Servoy gingen in op de marktontwikkelingen en de kansen van ‘Cloudcomputing’. Conclusie van de dag: SaaS verandert het spel.

SaaS4Channel succesvol, 24 oktober jaarevent België

| 26-09-2012

SaaS4Channel.eu (S4C) blijft groeien, ook in België. Het ledental nadert de duizend en de activiteiten worden uitgebreid. ICT-bedrijven worden gratis lid voor samenwerking en ontwikkeling van SaaS-diensten.

Mitopics aanwezig bij Saas4Channel jaarevenement

| 05-07-2012

Op 14 juni jl. vond wederom het Saas4Channel jaarevenement voor ICT resellers plaats.  Thema was “De Continue Transformatie”.  De focus lag daarbij vooral op veranderingen die traditionele resellers in het ICT-leveringskanaal ondergaan als zij SaaS- en cloudoplossingen aan hun klanten aan gaan bieden.

BREIN vs XS4ALL/Ziggo schept een gevaarlijk precedent

| 12-01-2012

Vandaag heeft de rechtbank ‘s-Gravenhage uitspraak gedaan in de zaak BREIN tegen internetproviders XS4ALL en Ziggo. Dit na een reeks van eerdere rechtszaken tegen de Zweedse website The Pirate Bay (TPB) die uiteindelijk tot niets hebben geleid. De exploitanten van die website zijn namelijk ondergedoken (wat tot innovatieve proceshandelingen heeft geleid zoals dagvaarding via Facebook en Twitter). In deze laatste zaak heeft BREIN van internetproviders XS4ALL en Ziggo geëist de toegang tot The Pirate Bay te blokkeren. En zoals al breeduit in de media is uitgemeten, heeft BREIN in eerste instantie gelijk gekregen van de rechter. Dit levert een gevaarlijk precedent op, ook voor andere ondernemingen dan ISP’s. Een beknopt commentaar.