Seminar

Eindemiddagsessie Shared Service Centers: Best practices uit de eerste hand

| 31-07-2013

Wat maakt een Shares Service Center (SCC) nu succesvol? Dat is de hamvraag voor veel organisaties die zich oriënteren op of al reeds georganiseerd zijn in een SSC. Om hier vanuit de praktijk een antwoord op te kunnen geven organiseert Mitopics begin oktober een eindemiddag seminar Shared Service Centers, waarin de best practices van verschillende SSC’s zullen worden gedeeld.

Volledig bericht »

Mitopics Seminar “Privacy zal ons een Zorg zijn?” een succes!

| 21-05-2012

Op 9 mei jl. vond het Mitopics Seminar “Privacy zal ons een Zorg zijn?” plaats. Deelnemers met verschillende posities in de zorg namen deel aan dit seminar. Vanuit het privacy-perspectief werd ingegaan op verschillende aspecten en nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Volledig bericht »

Mitopics organiseert seminar “Privacy zal ons een zorg zijn?”

| 19-04-2012

Op 9 mei a.s. organiseert Mitopics in samenwerking met Madison Gurkha en de VU Amsterdam een seminar over privacy in de zorg toegespitst op het fenomeen datalekken. Dagvoorzitter is Brenno de Winter die mede dankzij zijn inspanningen op het terrein van datalekken uitgeroepen is tot journalist van het jaar 2011.

Volledig bericht »

Mitopics organiseert seminar “Privacy zal ons een zorg zijn?”

| 10-04-2012

IT biedt vele mogelijkheden voor de verwerking van persoonsgegevens en er komen er steeds meer bij. Dat is ook de zorgsector niet ongemerkt voorbij gegaan.

Volledig bericht »

Hoe houd ik grip op mijn bedrijfsgegevens in de cloud? | Seminar 23 juni a.s.

| 09-06-2011

Op 23 Juni organiseert Mitopics in samenwerking met IDentity.Next dit (mini-)seminar. Hierin worden de resultaten van ons onderzoek naar cloud computing gepresenteerd. U krijgt antwoord op één van de belangrijkste vragen rondom de cloud: hoe houd ik grip op mijn bedrijfsgegevens in de cloud?

In de praktijk merken we bijvoorbeeld dat organisaties niet hebben nagedacht over de daadwerkelijke locatie van de server waarop de bedrijfsgegevens staan, terwijl de eisen die de organisatie of de wetgeving in het betreffende land stelt aan beveiliging van privacygevoelige gegevens niet passen. Daarnaast stellen organisaties ons de vraag wat ze moeten doen wanneer dienstenleverancier failliet gaat, terwijl de bedrijfsgegevens nog in de cloud staan. Dit zijn voorbeelden waarvoor u  maatregelen kunt treffen die ervoor zorgen dat deze risico’ s geborgd zijn. We delen deze kennis en ervaring tijdens het mini-seminar waardoor u voorbereid bent voor de overstap naar de cloud.

Waarover wilt u het graag nog meer hebben tijdens dit seminar? Breng hier uw stem uit: http://linkd.in/jg6Ab0

Registreren?  Klik hier!

Meedoen aan het onderzoek? Klik hier!

Agenda

13.30 – 14.00 Inloop

14.00 – 14.10  Opening

14.10 – 14.40 Uitkomst onderzoek ‘Zwevend de hemel in of zwervend de weg kwijt?

Over welke vragen maakt de afnemer van clouddiensten zich zorgen en wat wordt er in de praktijk geregeld? Van de survey en de discussie tijdens het mini-event zal een rapport verschijnen. Dit rapport zal naast een whitepaper over de terminologie ook informatie bevatten over de valkuilen, privacy-aandachtspunten, risico’s t.a.v. de grip op uw bedrijfsgegevens en de te nemen maatregelen bij het aanschaffen en beheren van cloudproducten. Dit rapport wordt kosteloos toegezonden aan degene die meedoen aan de survey, doe dus mee en beantwoord de vragen van dit onderzoek.

14.40 – 15.10 Een kijkje onder de motorkap: hoe hou je grip op bedrijfsgegevens in de cloud?

Alan Steele Nicholson zal dieper ingaan op de valkuilen en best practices voor het behouden van de regie over uw data in de cloud.

15.10 – 15.25 Break/netwerken/twitteren #cloudwijzer

Korte break voor netwerken tussen deelnemers

15.25 – 16.30 Paneldiscussie

o.a. Willem Guensberg (IT advisor Cloud Computing Specialist), Alan Steele Nicholson (IT Outsourcing  en Cloud specialist)
U kunt uw technische, bedrijfskundige of juridische vragen zowel op voorhand of tijdens het event via Twitter (#cloudwijzer), e-mail of andere kanalen aan ons stellen. Zo vult u zelf een deel van het interactieve programma. Laat u verrassen door vragen en antwoorden, waar u zelf misschien nog niet eens aan had gedacht en doe er uw voordeel ermee!

16.30 – 17.30 Afsluiting: Netwerkborrel

Voor wie?

De zakelijke consument: afnemers van clouddiensten of organisaties die de overstap naar de cloud overwegen.

Waar?

Locatie Mitopics te Gouda. U ontvangt een bevestiging en routebeschrijving na aanmelding.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Eva Kassenaar (Mitopics) of Robert Garskamp (IDentity.Next)

VKL-bedrijfsbezoek 22 juni: Lean bij jachtinterieurbouwer Struik en Hamerslag

| 25-04-2011

De VKL (Vereniging Klantordergestuurde Logistiek) organiseert op 22 juni een bedrijfsbezoek bij jachtinterieurbouwer Struik & Hamerslag in Strijen onder het thema ”Lean toegepast bij het op klantenwens maken van hoogwaardig houten interieurwerk voor luxe jachten!”

Volledig bericht »

Seminar Elektronisch patiëntendossier (EPD) voor GGZ-instellingen | 6 april 2011

| 23-03-2011

Op 6 april a.s. organiseert Mitopics een middagseminar specifiek voor de GGZ-instellingen die lid zijn van de Vereniging EPD GGZ. Gedurende deze middag wordt het vervolgproces vanaf de gunning tot en met het definitieve keuzemoment op 31 juli toegelicht. Doel van het seminar is om uw instelling een beeld te geven van de reeds afgedekte en niet-afgedekte aandachtspunten en risico’s binnen dit traject.

Volledig bericht »

Middagseminar: automatisering brancheorganisaties en (beroeps)verenigingen | 16 februari

| 27-01-2011

Op 16 februari organiseert Mitopics een middagseminar voor brancheorganisaties en (beroeps)verenigingen. Tijdens dit seminar wordt op interactieve wijze ingegaan op de resultaten van het onderzoek dat Mitopics in samenwerking met vakblad Verenigingsmanagement (VM) heeft uitgevoerd.

Volledig bericht »

Mitopics spreekt op seminar over outsourcing en innovatie

| 27-01-2011

Vorige maand organiseerde Platform Outsourcing Nederland (PON) een seminar rond het thema: “Creating innovation by outsourcing and alignment”. Mitopics-consultant Alan Steele Nicholson was één van de drie sprekers en behandelde het thema: ‘Can innovation happen after the ink is dry?

Volledig bericht »

Aanbesteden: Een onbestuurbare trein?

| 22-10-2010

Stel je wilt nieuw serverpark voor het Ministerie aanschaffen. Men weet al welk type servers men graag wil hebben. Echter, je bent als publiek orgaan aanbestedingsplichtig, dat betekent dat ieder bedrijf een eerlijke kans moet krijgen om deze opdracht voor zich te winnen.

De uitkomst van een aanbesteding lijkt onzeker, op basis van een recente uitspraak kan de rechter[1] je zelfs verplichten om door te gaan met een aanbesteding of om opnieuw een keuze te maken.

Wat  ICT aanbestedingen verder compliceert is het feit dat een server nog een redelijk vastomlijnd product is, maar zodra je diensten rondom ICT en functionaliteit gaat omschrijven, ben je afhankelijk van de duidelijkheid van  je specificaties. Daar bovenop ben je gehouden aan de spelregels van het aanbestedingsrecht, waar toegankelijke specificaties voor iedere leverancier op gespannen voet staan met het toeschrijven naar de gewenste oplossing.

Bovendien kunnen leveranciers zich door de selectieleidraad en offerteaanvraag heen proberen te bluffen, waarna je later als er eenmaal is gegund en de procedure is afgelopen, je aan ze vast zit. Op dat moment blijkt de gekozen oplossing helemaal niet zo mooi te zijn en kom je in vervelende discussies over meerwerk terecht.

Je kunt je met een aanbesteding dus behoorlijk in de vingers snijden.

Op donderdag 14 oktober vond het Seminar ICT-aanbestedingen: Hoofdpijndossiers? plaats. Deelnemers en sprekers vanuit de KvK, Gemeenten, de SVB, ROC, de Publieke Omroep, de Zorg en de Belastingdienst deelden hun ervaringen in een besloten setting.

Mitopics teamleiders van het juridisch team en het IT-vernieuwingsteam gaven presentaties over hun ervaring met aanbestedingen als onafhankelijk IT-adviseur en begeleider van IT-aanbestedingen.

Hieronder vindt u een impressie van een aantal van de geanimeerde discussies gedurende de middag.

ICT is moeilijke materie die niet iedereen zich zomaar eigen maakt. Vaak heb je in ICT aanbestedingen dan ook behoefte aan een externe materiedeskundige die de projectbeoordelingsgroep begeleidt in het maken van keuzes bij het schrijven van het bestek en de beoordeling van de aanbiedingen. Elke ICT-afdeling heeft namelijk zijn eigen voorkeuren zodat je behoefte hebt aan iemand die niet-objectieve en daarmee discriminatoire wensen tegen kan gaan.

Een concurrentie gerichte dialoog, waarin je met leveranciers het gesprek aangaat over de oplossing die je zoekt, mag je alleen inzetten als je echt niet weet wat je uiteindelijk wilt aanschaffen. Het enkele feit dat het om een complex ICT project gaat is niet voldoende. Het is geen gratis consultancy die je kunt gebruiken om eens te bedenken wat je nu wilt. Het eindresultaat moet echt onbekend zijn, feitelijk schrijf je als aanbestedende dienst samen met de markt het bestek.

Wat goed blijkt te werken maar waar in de groep van deelnemers nog niet veel ervaring mee is opgebouwd is het inrichten van een proeftuin vóór het gunningsbesluit.

Zo kun je samen met de beoogde leverancier(s) de functionele specificaties en de inzet van de leverancier nader verifiëren en heb je een extra kans om te zien of de leverancier wat hij aanbiedt ook echt zal kunnen leveren. Bovendien kun je vastleggen dat er na het maken van deze blauwdruk pas een fixering van (delen van) de prijs plaatsvindt. Je kunt de leverancier hier een kleine vergoeding voor toekennen en als je het intellectueel eigendomsrecht houdt op het functioneel ontwerp heb je hier ook echt iets aan bij een eventuele no-go. Tegelijkertijd zorgt deze aanpak ervoor dat andere partijen binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld vanuit de businesskant of de ICT afdeling, hun eisen en wensen voorafgaand aan deze periode kenbaar zullen moeten maken.

Als blijkt dat de proeftuin niet voldoet aan wat je vooraf hebt gespecificeerd en op papier is aangeboden, kun je (zonder opnieuw te hoeven aanbesteden) doorgaan met nummer twee op je lijst[2]. Aan de periode voor het nemen van het gunningsbesluit worden namelijk geen wettelijke termijnen gesteld.

Vaak wordt er gegund op basis van EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving. Dit geeft de aanbestedende dienst ruimte om, naast de goedkoopste aanbieding, ook de factor kwaliteit te laten meewegen. Wat zijn dan voorbeelden van gunningcriteria waar je bij EMVI gewicht aan kunt toekennen in je bestek:

  • technische eisen aan het pakket?;
  • de randvoorwaarden die er vanuit de infrastructuur worden gesteld?;
  • de juridische voorwaarden en condities die van toepassing zijn ? Zijn deze gunstig of juist niet?;
  • de TCO (Total costs of ownership), welke kosten zijn hierin opgenomen? Heeft leverancier hierin bijvoorbeeld ook de evt. trainingskosten opgenomen, omdat de inschrijving niet aansluit bij de huidige ICT-omgeving?;
  • kwaliteit van de onderhoudsdiensten?;
  • kwaliteit implementatiediensten: o.m. borging kwaliteit, plan van aanpak en wie gaan het project doen (cv’s)?

En dan heb je eindelijk een leverancier en… dan begint het pas. Want welke eisen heb je gesteld aan de kwaliteit van de mensen en de aanpak?

Je kunt best vragen om de naam en het CV van de projectleider en eisen stellen aan behaalde papieren en werkervaring. Je kunt zelfs contractueel vastleggen dat deze mensen niet van het project worden gehaald, tenzij er sprake is van ontslag of ziekte. Voor het geval dat dit zich zal voordoen, kun je in het bestek en het bijbehorende contract vastleggen dat je minstens mensen van een vergelijkbaar niveau wilt krijgen en dat bijvoorbeeld de inwerktijd van de nieuwe projectmedewerkers en/of projectleider voor rekening van de leverancier komen.

Om zekerheid te stellen dat een leverancier een realistisch budget afgeeft en daar binnen blijft, kun je naast fixed prices ook zogenaamde bandbreedte afspraken maken. Enerzijds kun je bijvoorbeeld vastleggen dat als men buiten de overeengekomen bandbreedte komt, je de vrijheid hebt om over te stappen naar een andere leverancier, die zich over alles wat zich boven het maximum bedrag afspeelt zal ontfermen. Anderzijds kun je boven een bepaald plafondbedrag afspreken dat na het bereiken van het plafondbedrag de tarieven voor het overige werk gehalveerd worden. Dit kan een belangrijk incentive voor een leverancier zijn om binnen de afgesproken bedragen te blijven.

Een ander nuttig middel waar je gebruik van kunt maken is een vriendelijke ingebrekestelling.

Al met al zijn er dus een hoop slimme stappen die je kunt zetten waardoor je beter grip kunt krijgen en houden op de eindbestemming van je reis.

Ik wil de deelnemers en in het bijzonder onze spreker Sander Lapré, hoofd inkoop bij Kamers van Koophandel bedanken voor het inbrengen van de ervaringen van de KvK’s  en de leerzame dialoog die daardoor is ontstaan.

In een volgende workshop hopen we dieper in te kunnen gaan op de fase die volgt nadat het contract is gesloten en de praktijk de functie van het contract als mijnenveger moet gaan bewijzen.

Ideeën, tips en vragen zijn welkom via e.kassenaar@mitopics.nl


[1] LJN: BL9925,Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage , 352659 / KG ZA 09-1592

[2] Mits deze aanpak op juiste wijze is opgenomen in het bestek.