Software

Nieuw auteurscontractenrecht heeft flinke gevolgen bij inzet freelance programmeurs

| 28-07-2015

Per 30 juni jl. is een wijziging in de auteurswet in werking getreden die bedoeld is om de positie van schrijvers en musici te verbeteren. Deze heeft echter ook impact op de positie van programmeurs en softwarehuizen, met name in situaties waarin er exclusieve licenties worden verstrekt.

Volledig bericht »

Groot onderzoek naar tevredenheid met contractmanagementsoftware

| 31-01-2014

In samenwerking met NEVI doet Mitopics onderzoek naar de tevredenheid met contractmanagementsoftware onder inkopers en contractmanagers. Spiegel uw gebruik en ervaringen met contractmanagementsoftware aan die van ruim 200 inkopers en contractmanagers die al meedoen aan het onderzoek!

Volledig bericht »

Asset Management: leren van succesvolle bedrijven

| 22-11-2012

Wat zijn de belangrijkste factoren om Asset Management daadwerkelijk succesvol te doen zijn en concreet bij te laten dragen aan het succes van de organisatie of onderneming? Mitopics helpt op dit moment PD Ports met het ontwerpen en uitrollen van een systeem voor Asset Management (beheer van gebouwen, machines, installaties e.d.) op haar verschillende terminals en havens in de UK. Doel van dit project is het binden en winnen van klanten (door betere dienstverlening) en het verbeteren van de bedrijfsresultaten (door het verlagen van de kosten).

Volledig bericht »

Toepassing uitputtingsbepaling op softwarelicenties

| 03-05-2012

Advocaat Generaal (AG) Bot van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft in Zaak C-128/11 geconcludeerd dat de uitputtingsbepaling die van toepassing is op rechtmatig, door verkoop in het verkeer gebrachte exemplaren van software, ook van toepassing is op softwarelicenties. Als het EHvJ de conclusies van de AG volgt, heeft dit mogelijk grote gevolgen voor veel (bestaande) licentieovereenkomsten die bepalen dat de licentie een niet-overdraagbaar recht verschaft aan de verkrijger daarvan. Een dergelijke bepaling is dan namelijk in strijd met de dwingendrechtelijke uitputtingsbepaling en is daarom vernietigbaar. Luidt de AG met zijn conclusie mogelijk het einde in van niet-overdraagbare softwarelicenties en zet hij daarmee de deur open voor een tweedehandsmarkt in softwarelicenties?

Volledig bericht »

Wettelijke garantie op software, zo gek nog niet

| 19-05-2010

Onlangs presenteerde Eurocommissarissen Reding (telecommunicatie) en Kuneva (consumentenbelangen) hun digitale agenda. Hoewel er nog weinig inhoudelijk bekend is over hun plannen was één zin in die agenda genoeg voor een storm aan publiciteit.

Volledig bericht »