Verandermanagement

Wat te doen met privacyregels? Een praktisch model voor privacyvraagstukken

| 15-08-2011

Nu steeds meer organisaties zich bewust worden van privacyvraagstukken rijst voor vele van hen de vraag wat de regels rondom privacy voor hen betekenen. Overtreding van privacyregelgeving kan verschillende vergaande consequenties hebben. De toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (CBP), kan boetes opleggen, wat tevens kan leiden tot imagoschade. In het ergste geval vindt strafrechtelijke vervolging plaats. Goed omgaan met privacyregelgeving is daardoor niet alleen van belang voor degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, maar ook voor de organisatie die ze verwerkt.

Het aanpassen van de organisatie aan de privacyregelgeving vraagt vaak veranderingen die van invloed zijn op de gehele organisatie en niet alleen op de technische informatiebeveiliging. Over wat organisaties kunnen doen om hun privacydoelstellingen te bereiken, schreef T. Bosselaers samen met C. Jobse en S. Gellaerts een artikel. Hierin gaan we in het kader van privacyvraagstukken  op zoek naar antwoorden op vragen als: waar sta ik, waar wil ik naar toe en hoe moet ik daar komen? Hiervoor geven we een praktisch model mee aan de lezer.

 

Voor meer uitleg verwijs ik u naar het artikel, dat u hier kunt downloaden (PDF).

(IT-)Verandermanagement statements: wat is waar?

| 19-10-2010

“70% van alle veranderingstrajecten mislukt.” Het is de meest gequote zin op het gebied van verandermanagement. Maar zijn dat soort stellingen wel echt waar?

Het artikel dat laatst op Managementsite.nl te lezen was (o.b.v. de Boonstra-norm)  pleit voor het kritisch kijken naar bronvermeldingen. Want die 70% is gebaseerd op een onderzoek bij 93 verschillende organisaties, vooral in de overheids- en non-profit-sector. Deze uitkomsten zijn niet per definitie te generaliseren. Het artikel dat vandaag verscheen op Oplossingsgerichtmanagement.nl haalt vanuit dezelfde strekking een ander onderzoek aan en nuanceert het begrip ‘mislukking’ door het begrip ‘succesratio’s’ verder te verdiepen.

Wanneer ik kijk naar de manier waarop de quotes te pas en te onpas worden gebruikt, valt me op dat het wetenschappelijk kader uit het oog wordt verloren. In de wetenschap (en natuurlijk ook de journalistiek) is het normaal dat je je bronnen checkt: waar komt het artikel vandaan, wat is de kwaliteit van het publicatiemedium (het blad, de uitgever, peer-to-peer-beoordeling etc.). In het bedrijfsleven worden te vaak wetenschappelijke onderzoeksresultaten gegeneraliseerd naar een heel ander werkterrein en worden ze ingezet om managementbeslissingen te vergemakkelijken. De meest eenvoudige methode om te bekijken hoe je de onderzoeksresultaten kunt inzetten en hoe je de vraag “is de uitkomst ook waar voor mijn situatie?” te beantwoorden, is het lezen van de limitations- ofwel ‘beperkingen’-paragraaf uit het onderzoek(sartikel).

De inhoudelijke analyse laat zien dat definitiekwesties in de wetenschap nogal uiteen kunnen lopen. Wat is succes en wat is mislukking? Juist bij verandertrajecten en IT-vernieuwingsprojecten is het belangrijk goed te kijken naar wat er werkelijk aan de hand is, wat het probleem is. De juiste diagnose stellen en het werkelijke probleem oplossen: daar draait het om. Slechts wanneer je je veranderdoelstelling en veranderstrategie formuleert op basis van een gedegen diagnose en vervolgens na afloop meet op basis van die doelstelling, kun je spreken van een zuivere succesratio. Een grootschalig en eenduidig uitgevoerd onderzoek in meerdere branches zou meer duidelijkheid geven over de werkelijke succesratio’s. En wat daar dan de uitkomst van is… Misschien is de uitkomst dan wel zoiets als: 80% van de mislukte verandertrajecten (en dat is dan weer “70%” van alle verandertrajecten) veroorzaakt wordt  door menselijk gedrag, zoals Cozijnsen, Van Dun en Klimman beweerden, maar ik vermoed dat daar ook héél iets anders uit zou komen.

Ik zou graag meewerken aan een ècht goed onderzoek rondom verandermanagement & IT!

E-HRM: implementeren kun je leren

| 12-02-2010

Mitopics heeft inmiddels ruime ervaring met E-HRM. Een niet te onderschatten factor bij de implementatie van E-HRM is dat procesverbetering vaak gepaard gaat met verandering. Door dit niet tijdig te onderkennen, kan de implementatie verzanden.

Volledig bericht »