Wbp

Privacyverordening is kiezen (1)

| 17-03-2017

Veel is er al geschreven over de grote lijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Minder bekend is dat deze voor een Europese verordening relatief veel keuzes voor de lidstaten bevat.

Volledig bericht »

Aftellen naar de privacyverordening

| 09-06-2016

Vorige maand is de definitieve versie van de Algemene Verordening Gegevensverwerking gepubliceerd door de EU. Deze treedt in werking op 25 mei 2018. Hoewel de basisprincipes niet veel anders zijn dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, zijn er toch een aantal wijzigingen die ingrijpende gevolgen zullen hebben.

(dit artikel is eerder in Automatiseringgids verschenen)

Volledig bericht »

Aankomende wijzigingen in Wet bescherming persoonsgegevens

| 10-08-2015

Op 1 januari 2016 treedt een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in die het karakter van de handhaving nogal wijzigt. Mitopics zet de belangrijkste punten op een rijtje.

Nieuw zijn de:

  • boetebevoegdheid toezichthouder
  • dubbele meldplicht datalekken
  • bindende aanwijzingen

De boetebevoegdheid van de toezichthouder kan oplopen tot 810.000 Euro of, indien gepaster, tot tien procent van de jaaromzet van de beboette partij (dus ongeacht of die in Nederland gerealiseerd wordt of niet).

Er ontstaat een (soms dubbele) meldplicht bij geconstateerde datalekken:

  • Een ‘onverwijlde’ meldplicht aan de betrokkenen als er sprake is van een voorzienbare ongunstige impact op diens privacy.
  • Een meldplicht aan het CBP als er een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de privacy bestaat als gevolg van het datalek.

Als er bij overtredingen waar de eerder besproken boetebevoegdheid speelt geen sprake is geweest van opzet of ernstig verwijtbare nalatigheid, dan mag het CBP pas boetes opleggen nadat er door de Autoriteit Persoonsgegevens een bindende aanwijzing is opgelegd aan de overtredende partij en deze de aanwijzing niet voldoende heeft opgevolgd.

Lees voor meer informatie deze blogpost, voor vragen kunt u contact opnemen met mr. drs. Walter van Holst.

Forse verandering in privacywetgeving per 1 januari 2016

| 14-07-2015

Op 1 januari 2016 treedt een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in die het karakter van de handhaving nogal wijzigt. Mitopics zet de belangrijkste punten op een rijtje.

Volledig bericht »

Informatiebeveiliging, wat moet en mag er nu eigenlijk?

| 18-06-2015

Zomaar een greep uit het nieuws van de afgelopen weken: “Wachtwoordbeheerder Lastpass gehackt”, “Ruim honderdduizend klantgegevens gestolen bij webwinkel Brabantia”,  “Aantal ransomware-aanvallen stijgt naar recordniveau” en “KPN krijgt boete vanwege hack in 2012”. Informatiebeveiliging krijgt meer aandacht dan ooit te voren. Wat de vraag doet rijzen hoe de rechten en (zorg)plichten van een bedrijf op dit terrein nu eigenlijk zijn.

Volledig bericht »

EU en VS privacyexperts gezamenlijk op zoek naar oplossingen om verschil in privacyregels te overbruggen

| 23-05-2014

Een gezamenlijke privacy expertgroep bereidt een white paper voor om een raamwerk te schetsen voor praktische oplossingen met betrekking tot de huidige discrepanties tussen de VS- en de EU-privacy wet- en regelgeving.

Volledig bericht »

Safe Harbor regime onder vuur

| 31-01-2014

Eurocommissaris Reding opnieuw heeft ferme taal geuit over het Safe Harbor regime, dat het, onder voorwaarden, mogelijk maakt om persoonsgegevens naar de VS te exporteren en toch aan de Europese regels te voldoen. Recent onderzoek toont aan dat lang niet altijd aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Volledig bericht »

Contractmanagement best practices, privacy en PON update

| 21-12-2013

Kennis update nieuwsbrief nr. 23 is uit. Daarin leest u meer over contractmanagement best practices, Wbp en Privacy Impact Assessment en nieuwe gedragscode Overgang van werknemers bij outsourcing.

Volledig bericht »

Wbp en Privacy Impact Assessment (PIA)

| 20-12-2013

Wbp vereist dat bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken “passende technische en organisatorische maatregelen” nemen om persoonsgegevens te beveiligen. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Volledig bericht »

Onderzoeksresultaten CBP: toegang tot EPD binnen zorginstellingen zorgelijk

| 24-06-2013

Met het onderzoek heeft het CBP (College bescherming persoonsgegevens) de praktijk op het gebied van toegang van medewerkers tot digitale patiëntendossiers in beeld gebracht en inzicht verkregen in de keuzen die de besturen van zorginstellingen hierbij maken. De resultaten zijn zorgelijk en de oplossing nog niet in zicht.

Volledig bericht »

Europese privacytoezichthouders stellen voorwaarden aan gebruik van persoonsgegevens door apps

| 27-03-2013

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in Artikel 29-werkgroep, hebben in een opinie de verplichtingen die op grond van privacywetgeving voor app-ontwikkelaars en de betrokken partijen gelden bij de ontwikkeling en distributie van apps, nader geconcretiseerd. In dit bericht meer over de achtergronden en de gevolgen hiervan.

Volledig bericht »

VU medisch centrum in voyeuristische soap van Eyeworks voor RTL: schending van privacy en beroepscode

| 27-02-2012

Het VU medisch centrum heeft  in samenwerking Tv-producent Eyeworks  met via 35 op afstand bedienbare camera’s,  cameratoezicht op een bijzondere wijze benut. Was het de bedoeling om diefstal van medische apparatuur of medicijnen te ontdekken?, de dief op heterdaad te betrappen? Nee, het meeluisteren en meekijken van behandelingen en gesprekken van de patiënten had ten doel een ziekenhuis-realityserie voor RTL te verlevendigen met spannende verhalen.

Volledig bericht »