Zorg & ict

Uitspraak Jeroen Bosch Ziekenhuis – Alert: wat is er uit te leren?

| 19-09-2013

De uitspraak inzake de mislukte automatisering in het Jeroen Bosch ziekenhuis, heeft veel onrust veroorzaakt in de zorg. In ziekenhuizen vragen managers en bestuurders zich af wat er mis is gegaan en of het hen ook kan overkomen. Wij hebben de situatie geanalyseerd op basis van openbare bronnen.

Volledig bericht »

Geen zorgen over privacy in de zorg?

| 03-05-2012

Wat te denken van de medische en persoonlijke gegevens van zo’n 300.000 mensen die door een lek in de software maandenlang toegankelijk waren voor onbevoegden?

Volledig bericht »

ICT inkopen in de zorg: in één dag een schat aan kennis rijker

| 14-12-2011

Vorige week vond de cursus “ICT contracteren en contractmanagement in de zorg” plaats. In samenwerking met MedicalPHIT werd met een gemengd gezelschap van klinisch informatici, inkopers en managers in de zorg kennis gedeeld over ICT-contracten. Met name de fijnere kneepjes van het opstellen van offerte-aanvragen, tenderprocessen, projectovereenkomsten, privacy en SLA’s zijn daarbij aan bod gekomen.

Volledig bericht »

ICT in de zorg en het beroepsgeheim bijten elkaar

| 24-06-2010

Bij Saas (Software as a Service) gaat het om het op afstand ter beschikking stellen van bepaalde functionaliteit. In de laatste nieuwsbrief van het Cbp vraagt het Cbp zich af of de privacy bij het gebruik van SaaS in de zorg voldoende gewaarborgd is.

Artikel 7:457 BW gaat over het beroepsgeheim van de arts. Hierin is bepaald dat de arts geen inlichtingen mag geven over een patiënt aan een ander. Hier zijn een aantal uitzonderingen op namelijk: degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven of als iemand belast is met het feitelijke beheer van het patiëntdossier. Het Cbp wil deze onduidelijkheid oplossen door nieuwe regels op te leggen aan de zorgsector.

SaaS kan het op afstand ter beschikking stellen van patiëntengegevens inhouden. Hierbij kan het voorkomen dat de SaaS-leverancier in de gegevens kijkt van de patiënt. Het is maar de vraag in hoeverre dit valt onder het belast zijn met het feitelijke beheer van het patiëntdossier.  Bij SaaS gaat het niet uitsluitend om de beveiliging van persoonsgegevens, maar ook over het te allen tijden ter beschikking stellen van de persoonsgegevens aan de arts en het beroepsgeheim van de arts.

Het Cbp is van mening dat de onduidelijkheid rondom het beroepsgeheim en het gebruik van SaaS opgelost moet worden door nieuwe regelgeving of zelfregulering. De veilige en discrete verwerking van de persoonsgegevens door de SaaS-leverancier kan door middel van waarborgen in het contract worden opgelost. Anders dan het Cbp ben ik van mening dat nog verdere juridisering van de zorg niet de oplossing is. Daarnaast moeten artsen niet onnodig bang gemaakt worden voor het gebruik van ICT-diensten als SaaS. Deze diensten kunnen leiden tot het efficiënter werken van de huisarts en tot kostenbesparingen. De beveiliging van de gegevens en het te alle tijden kunnen inzien van de gegevens evenals de geheimhouding kan door middel van een aantal artikelen in de overeenkomst worden opgelost, waaronder de garantie dat de SaaS-leverancier NEN 7510/7511 of 7512 gecertificeerd blijft.

Mocht u meer willen weten over het goed waarborgen van privacy in de zorg met betrekking tot SaaS neem dan contact op met Carolien Jobse.

Cursus Innovatief ICT inkopen in de Zorg | 30 september 2010

| 24-06-2010

Mitopics en MedicalPHIT verzorgen 30 september een cursus waarbij diepgaand wordt ingegaan op het inkoopproces van Zorg-ICT-systemen zoals ZIS, ERP, EPD, ordermanagement, PACS, storage, afdelingsinformatiesystemen en modaliteiten.

Tijdens deze cursus, die plaats vindt in Domus Medica te Utrecht, komt het gehele inkoopproces aan bod vanaf de tenderprocedure, het contracteren, het implementeren en contractmanagement. Hierbij krijgen de deelnemers tips en handvatten voor een transparante en doelgerichte aanbesteding. Ook leren ze gebruik te maken van innovatieve mogelijkheden zoals samenwerkingsverbanden binnen zorginstellingen, shared service centers, outsourcing, en Software as a Service (SaaS).

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Richard Heijne den Bak of klik hier.