Weblog

Downloaden uit illegale bronnen alsnog verboden

| 10-04-2014

Dit beslist Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van de prejudiciële vragen die de Hoge Raad der Nederlanden heeft gesteld in zaak ACI Adam BV e.a. tegen Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.

Nieuwe training: Contractmanagement en risicobeheersing voor IT-projectmanagers

| 09-04-2014

Mitopics en Heliview Conferences & Training organiseren op 13 & 14 mei de eerste editie van de training Contractmanagement en risicobeheersing voor IT-projectmanagers. Centraal staat tijdens deze training het vertrouwd raken met contracten en risico’s van IT-projecten.

Contractmanagementsoftware beperkt ingezet, gastcolleges op Saxion Hogeschool, promotie Lesley Broos en meer

| 31-03-2014

In onze vandaag verzonden Kennis Update nieuwsbrief nr. 26 leest u meer over afronding van contractmanagementsoftware onderzoek, gastcolleges verzorgd door Mitopics, promotie van Lesley Broos en andere, zie verder hieronder.

Cloud-ERP: op de rijdende trein springen of wachten?

| 11-03-2014

De meeste stof van de grote cloud-explosie is inmiddels neergedaald en meer en meer IT-functionaliteit kan als dienst worden afgenomen. Maar hoe zit dat eigenlijk met ERP-oplossingen? De markt begint langzaamaan meer cloud-aanbieders van ERP-software te verwelkomen. Kan een SaaS ERP-oplossing inmiddels een goed alternatief bieden? In deze blog een aantal observaties met betrekking tot cloud-ERP.

HTML5-apps in opmars: Zal de native-app verdwijnen?

| 27-02-2014

Het meest recente Developer Economics rapport, een onderzoeksrapport over mobiele ontwikkelaars en de laatste trends in de markt, windt er geen doekjes om: “Apple verliest marktaandeel aan Google en ontwikkelaars switchen van iOS-apps naar HTML5-apps”. Niet dat de hele apps-wereld nu meteen staat te trillen op zijn grondvesten, maar de achterliggende trends zijn wel een voorteken voor wat gaat komen.

ERP oplossingen, afdwingen van kortingen, kritiek op Safe Harbor en meer…

| 31-01-2014

Dit zijn enkele onderwerpen uit onze Kennis Update nieuwsbrief van januari. Onderstaand het volledige overzicht met inhoudsindicatie.

Wat komt er na SaaS, IaaS en Paas, juist ja, aPaaS!

| 30-01-2014

De dames en heren van Gartner blijven bezig met het bedenken van nieuwe IT-termen. Vervolgens zul je zien dat veel bestaande (deel) IT-producten en IT-diensten vervolgens marketingtechnisch zullen worden omgebouwd tot een nieuw of ‘next generation’ product / dienst die hier op aansluit. En zo kan een nieuwe ‘wave’ van marketing campagnes op gang komen.

Hoe tevreden is de gebruiker met contractmanagementsoftware?

| 24-01-2014

Contractmanagement krijgt de laatste jaren steeds meer de aandacht die het verdient. We zien dan ook dat veel organisaties hun contractmanagement proberen te professionaliseren, o.a. door middel van het aanschaffen van contractmanagementsoftware. Echter, omdat het vaak voorkomt dat organisaties het nog lastig blijken te vinden om helder te definiëren wat men precies nodig heeft, ziet men vaak door de bomen het bos niet meer.

Cursus managen van privacy binnen uw ICT-organisatie

| 14-01-2014

IIR biedt een vierdaagse cursus over het managen van privacy binnen uw ICT-organisatie aan.

Contractmanagement best practices, privacy en PON update

| 21-12-2013

Kennis update nieuwsbrief nr. 23 is uit. Daarin leest u meer over contractmanagement best practices, Wbp en Privacy Impact Assessment en nieuwe gedragscode Overgang van werknemers bij outsourcing.

Sleepnetvisserij van fiscus onrechtmatig vanuit privacy-oogpunt?

| 27-11-2013

Gisteren heeft de rechtbank van resort Oost-Brabant in kort geding uitspraak gedaan over het afstaan van kentekengegevens door parkeerbeheerders, in dit geval SMS-parking, aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoogt met deze gegevens de kilometeradministratie van leaserijders te verifiëren. De rechtbank vond de gevraagde inzage na een belangenafweging een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen die niet werd gerechtvaardigd door het algemeen belang bij een correcte belastingheffing. Vooral ook omdat alle parkeertransacties per SMS, dus ook die van niet-leaserijders, werden opgevraagd.

Regelt IT. Al > 20 jaar!

Stavorenweg 4
Postbus 514
2800 AM Gouda
T 0182 573 211
E info@mitopics.nl

RSS feed
Sitemap
Disclaimer
Cookies

Uitgelichte topics