Weblog

Apple means business

| 29-03-2011

Apple is de afgelopen jaren zeer succesvol op de consumentenmarkt met meerdere producten. Deze producten worden langzaam geadopteerd door het bedrijfsleven maar van een echt succes in de zakelijke markt is nog geen sprake. OS X Lion kan hierin verandering brengen door zowel besturingssysteem te zijn als serverfunctionaliteit te bieden.

Whitepaper: helderheid in de chaos van IT-begrippen anno 2011 | SaaS PaaS IaaS Cloud Computing

| 24-03-2011

Cloud computing is een vaak gebruikte term in IT-land. Zelfs zo vaak dat veel fabrikanten hun huidige producten zo vermarkten of aanbieden dat het ook een clouddienst te noemen is. Dit fenomeen wordt cloud washing genoemd en zorgt ervoor dat een duidelijke definitie van dit begrip erg lastig te geven is.

Workshop SLA in de Cloud | 6 april 2011

| 24-03-2011

Op 6 april aanstaande organiseert Heliview samen met Mitopics de workshop SLA in de Cloud. Tijdens de uiterst succesvolle “uitverkochte” eerste editie van Cloud Forum in november 2010 (400 bezoekers) was er veel belangstelling voor het regelen van afspraken met de leverancier, aanbieders van clouddiensten, onder andere tijdens de Mitopics workshop ‘Van de regen in de drup‘.

Seminar Elektronisch patiëntendossier (EPD) voor GGZ-instellingen | 6 april 2011

| 23-03-2011

Op 6 april a.s. organiseert Mitopics een middagseminar specifiek voor de GGZ-instellingen die lid zijn van de Vereniging EPD GGZ. Gedurende deze middag wordt het vervolgproces vanaf de gunning tot en met het definitieve keuzemoment op 31 juli toegelicht. Doel van het seminar is om uw instelling een beeld te geven van de reeds afgedekte en niet-afgedekte aandachtspunten en risico’s binnen dit traject.

De nieuwe aanbestedingswet, zou het dit jaar wel gaan lukken?

| 17-03-2011

Het rechtsgebied rondom aanbestedingen kent een langdurige en uiteenlopende ontwikkeling. Op Europees vlak gebeurt er een hoop en onze overheid is al bijna een decennium bezig om deze regels te vertalen naar nationale wetgeving. Eerst met de twee besluiten (Bao en Bass) en daarna met een mislukt wetsvoorstel voor een Aanbestedingswet. Deze lappendeken aan reglementen en een gebrek aan een uniforme Aanbestedingswet zorgt voor een gebrek aan rechtszekerheid en onduidelijkheid over de spelregels. Nu ligt er een nieuw wetsvoorstel. De historie van de Nederlandse Aanbestedingswet, de actuele discussie rondom het meest recente wetsvoorstel en de slagingskans van dit wetsvoorstel worden hieronder besproken.

IT binnen branche- en beroepsverenigingen: de ANGB

| 09-03-2011

In 2010 heeft Verenigingsmanagement samen ons onderzoek gedaan naar het gebruik van informatiesystemen binnen branche- en beroepsverenigingen. Het rapport is gepubliceerd op het VM congres in november 2010 en bediscussieerd met een aantal branche en beroepsvereniging in een interactief seminar op 16 februari: de ANGB, die model staat voor de Algemene Nederlandse Gemiddelde Branche-/Beroepsvereniging.

IT niet meer als ballast maar als versneller

| 08-03-2011

SIG Benelux, een van de grootste bouwtoeleveranciers in Europa, heeft na een intensieve zoektocht naar een nieuw ERP-systeem dankzij Mitopics in HSO haar ultieme zakenpartner gevonden. Joël Neves, divisie directeur en ERP-projectleider bij SIG Benelux, vertelt over de soepele overgang naar hun nieuwe ERP-oplossing: Microsoft Dynamics AX. “Een culturele fit” . Zo kan Neves de match met HSO het beste omschrijven.

Schrappen artikel 59 verbetert balans in ARBIT

| 02-03-2011

De nu iets meer dan een week geleden gepubliceerde wijzigingen in de Arbit-modelovereenkomsten blijven de pennen beroeren. Daarbij worden vergaande uitspraken niet geschuwd, zoals afgelopen vrijdag toen op de Computable website door een tweetal advocaten van Kennedy van der Laan gesteld werd dat met name het buiten werking stellen van artikel 59 Arbit in strijd zou zijn met beleid en aanbestedingsrecht. In een op Computable.nl gepubliceerd artikel wordt ingegaan op een aantal fundamentele kanttekeningen bij deze stelling.

Europees aanbesteden: een paar vermijdbare valkuilen

| 28-02-2011

In de publieke sector wordt wel eens van de ‘aanbestedingsproblematiek’ gesproken. Zo belastend worden de aanbestedingsregels soms ervaren door inkopers. In dit artikel een top drie van klassieke valkuilen die vermijdbaar zijn bij het Europees aanbesteden van ICT. Geen van alle zijn zuiver juridisch van aard, maar door de interactie met het aanbestedingsrecht resulteren ze vaak in juridische problemen.

Op de website van ITenRecht.nl kunt u het volledige artikel lezen.

Logistiek.nl publiceert Software jaarboek 2011

| 25-02-2011

De redactie van Logistiek heeft deze week zijn jaarlijkse bijlage over logistieke software uitgebracht. De bijlage is als E-zine te bekijken op Logistiek.nl maar is ook downloadbaar als PDF.

Doe een reality check: de getallen van business cases bij E-HRM

| 18-02-2011

De afgelopen weken zat ik, voor de verandering, weer eens met mijn neus in de getallen. Spreadsheets, journaalposten, overzichtjes, lijstjes, boekstukken, inkoopfacturen en offertes. Niet alleen was ik bezig met de taxatie van een datacenter, maar mocht ik ook een business case voor een e-HRM-implementatie opstellen. Leuk om te doen voor de afwisseling, werken met getallen, maar ik ben er van overtuigd dat de menselijke factor ook aandacht behoeft bij het opstellen van business cases.

Het resultaat van business cases lijkt altijd kwantitatief: wat is de netto actuele waarde van het project over drie jaar? Wat is de terugverdientijd en hoeveel moet er geïnvesteerd worden? De basis van een goede business case, zéker als je het hebt over e-HRM, ligt bij de mens, in de processen. Vragen die we ons hebben gesteld bij het opzetten van het model gaan vooral  in op: hoe kwantificeer je werkelijke (kwaliteits-)verbeteringen voor medewerkers en managers? Hoe verhouden de getallen uit literatuurstudies, benchmarks zich ten opzichte van bij ons bekende praktijksituaties? We hanteren dus een kwalitatieve benadering van het business case model. Het liefst gaan we na minimaal een jaar na besluitvorming en implementatie nog eens terug naar de opdrachtgever, om te checken of de business case werkelijkheid is geworden èn om deze gegevens te verwerken in ons model.

Zodra we bij een business case alle kwantitatieve gegevens boven water hebben en de kengetallen van een klant invoeren in het model volgt altijd een reality check. Kloppen de getallen? Zijn ze haalbaar, klopt het in dit specifieke geval wel, hoe groot is de fit of het gap tussen IST en SOLL en, misschien nog wel belangrijker: is de organisatie met deze medewerkers in staat deze veranderingen te realiseren? Dit doen we door middel van gesprekken, door het bekijken van getallen en de waarde van de getallen in een bepaald proces af te wegen tegenover organisatorische, klantspecifieke aspecten.

Deze aanpak betekent in feite dat je bij iedere business case opnieuw weer de praktijk in gaat om het basismodel te checken en bij te sturen waar nodig. En dat levert een business case op die niet alleen de kwantitatieve resultaten zichtbaar maakt, maar ook de nodige realiteitszin van zowel de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten weergeeft.

Komen tot samenwerking, een kwestie van vertrouwen?

| 14-02-2011

Bij een zoektocht naar een partner danwel investeerder nemen (aankomende) ondernemers vaak derden in vertrouwen.  Zij vertellen hun idee in – wat zij denken – vertrouwen en lichten deze later vaak nog op verzoek van de mogelijke partner/investeerder in een e-mail toe. Deze zogenoemde vertrouwelingen nemen het idee meestal letterlijk over en laten hun medewerkers ‘het nader uitwerken’. Vervolgens bieden zij als ‘tegendienst’ de ondernemer een baan aan onder de voorwaarde dat hij zijn idee bij het bedrijf van partner/investeerder onderbrengt.