Hoe word ik betaald voor mijn werk?

Volgens een bericht op businesscompleet.nl en naar aanleiding van het onderzoek van ARAG en MKB-kennisbank blijkt dat veel ondernemers als gevolg van de economische crisis kritischer zijn gaan kijken naar hun relaties en met name bezuinigen op hun juridische kosten. Ik citeer: “Als er sprake is van een conflict lossen ondernemers dit bij voorkeur zelf op, zonder hulp. De meeste ondernemers vragen geen advies bij het opstellen van algemene voorwaarden en een kwart heeft zulke voorwaarden zelfs niet.”

Hoe erg is het om zelf conflicten op te lossen en bij het sluiten van de overeenkomsten geen algemene voorwaarden te hanteren? Op het eerste gezicht lijkt het allemaal wel onschuldig. Zolang het goed gaat natuurlijk. Het zal allemaal wel loslopen, denkt menig MKB’er, maar het tegenovergestelde lijkt waar te zijn.

Ik zal in deze post even kort stilstaan bij het maken van goede afspraken en hoe u ervoor kunt zorgen dat u bij een eventueel geschil aan het lange eind trekt. En dus: hoe u ervoor zorgt dat u makkelijker betaald wordt voor het werk dat u verricht.

Hoe zorgt u dat u makkelijker betaald wordt?

Leg de afspraken vast in de overeenkomst.
Alles begint met goede afspraken. Die legt u vast in een overeenkomst (contract) waarin u als leverancier en uw afnemer/aannemer over en weer zo concreet mogelijk verklaart wat u met elkaar of voor elkaar zult gaan doen (de te leveren prestatie). Een mondelinge afspraak is eveneens mogelijk, maar hiermee haalt u  heleboel problemen in huis. Ten eerste is het later, indien er tot een geschil komt, moeilijk te bewijzen wat de afspraken waren. Ten tweede zult u als gevolg hiervan uw tegenpartij moeilijk kunnen bewegen tot het nakomen van de afspraak met alle gevolgen van dien.

Het is belangrijk om de overeenkomst schriftelijk vast te leggen waarin in ieder geval de prestatie en de prijs worden opgenomen. Daarmee heeft u voor uzelf maar ook voor uw contractspartij een stukje zekerheid in handen voor het geval u in een later stadium met problemen wordt geconfronteerd.

Stel de algemene voorwaarden vooraf ter beschikking aan uw klant
Door algemene voorwaarden standaard te laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst kunt u zich een hoop tijd en ongemakken besparen. U hoeft niet bij elke overeenkomst te onderhandelen over allerlei zaken zoals levertijd, betalingstermijn, incassokosten, rente, eigendomsvoorbehoud, garantie, afwikkeling van geschillen, aansprakelijkheid en dergelijke. In uw algemene voorwaarden legt u de wederzijdse aanvullende rechten  en verplichtingen (dus niet de hoofdverplichting en de prijs) zo duidelijk en volledig mogelijk vast.

Indien u algemene voorwaarden hanteert, dan dient u deze ter hand te stellen voordat uw aanbod wordt aanvaard. Dus het liefst bij het uitbrengen van de offerte. Indien u de voorwaarden bij het factureren ter hand stelt (bijvoorbeeld als een bijlage bij de elektronische factuur), dan bent u al te laat. U kunt zich er dan niet meer op beroepen. Dit geldt ongeacht het feit of de andere partij de algemene voorwaarden al dan niet ter hand heeft gesteld. U doet er bovendien goed aan om in uw algemene voorwaarden de algemene voorwaarden van uw contractant uitdrukkelijk van de hand te wijzen.

Wanneer heeft u geen advies nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden?
Als kleinere onderneming kunt u in de meeste gevallen gebruik maken van de aanvullende voorwaarden die de branchevereniging u als lid (tegen een vergoeding) beschikbaar stelt. Zo profiteren vele bedrijven van de voor hun doelgroep op maat gemaakte algemene voorwaarden. Deze zullen doorgaans door uw afnemers en leveranciers worden geaccepteerd. Het nadeel van dit soort voorwaarden is vaak dat ze door de grotere partijen niet geaccepteerd worden.

In welke gevallen is het wel handig om een juridisch adviseur in te schakelen?
Indien uw algemene voorwaarden van de hand worden gewezen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst dan gebeurt dit over het algemeen in twee situaties:
i) de tegenpartij hanteert eigen (set van de) algemene voorwaarden of
ii) zij gaat niet akkoord met de door u aangeboden voorwaarden.

In beide hiervoor geschetste situaties is het handig een juridisch adviseur in te schakelen c.q. te raadplegen voordat u zelf allerlei compromissen gaat sluiten die achteraf een negatieve uitkomst kunnen hebben.

Doordat Mitopics zowel afnemers als aanbieders adviseert, heeft zij een brede kijk op de belangen en mogelijkheden van betrokken partijen. Vanuit deze positie zijn wij in staat een goede beoordeling te geven en u van een onafhankelijk en objectief advies inzake contracten en algemene voorwaarden te voorzien.

Eveneens kan Mitopics onderhandelingen begeleiden of namens u met uw wederpartij onderhandelingen voeren. Juist doordat wij zowel (IT-)aanbieders als afnemers van diensten als opdrachtgevers hebben, weten wij als geen ander wat de belangen en (on)mogelijkheden van betrokken partijen zijn en wat gebruikelijk is in de branche.

Het afspreken van een reële prijs, het overeenkomen van het gewenste serviceniveau of het verbeteren van de dagelijkse afspraken: Mitopics helpt u om net wat meer uit uw contractonderhandelingen te halen.

Duidelijke en evenwichtige afspraken tussen partijen over hun rechten en plichten leggen de basis voor het succes van uw onderneming!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.