Auteursrecht: handhaven of een nieuw ontwikkelingsmodel?

In verschillende blogberichten hebben wij stilgestaan bij de spanningen die momenteel spelen rondom het handhaven van het auteursrecht op het internet. Daarbij leven vragen als: moet ik blijven innoveren en iedereen een stap voor zijn, hebben licenties nog wel zin als iedereen zaken zo eenvoudig kan kopiëren en welke online modellen zijn er?

De vraag of u moet blijven innoveren is vanzelfsprekend aan u. Vaak ligt het in de aard van de onderneming. U innoveert waarschijnlijk sneller dan de wetgeving en heeft daarmee waarschijnlijk ook een betere bescherming dan die de wet of handhaving daarop u biedt.

Licenties zijn strikt genomen genomen geen beschermingsmaatregel, maar vloeien voort uit het hebben van het betreffende recht. U kunt alleen licenties uitgeven als u zelf het recht houdt waaruit het recht om te mogen licenseren voortkomt. In de zakelijke markt, in mindere mate bij start-ups, houdt men zich redelijk tot goed aan de gestelde licentievoorwaarden. Wanneer u licenties uitgeeft is het mogelijk verstandig om in deze tijd eens na te denken over controle op de naleving van de licenties, met name het aantal gebruikers. Wanneer u licenties gebruikt kunt een inventarisatie maken van het aantal licenties dat u gebruikt en met welk doel u deze gebruikt: voldoet de software en/of komt de licentie nog wel overeen met de huidige manier van werken?

Aan de aanbodzijde kunnen goede en vereenvoudigde licentiemodellen een nieuw en aantrekkelijk product vormen. Goed licentiemanagement kan zowel voor de licentiegever als licentienemer een belangrijk instrument zijn voor kostenbesparing en kan uiteindelijk leiden tot betere bedrijfsvoering.

Heeft u vragen over (handhaven van) intellectueel eigendomsrecht, dan kunt u met ons contact opnemen