Platleggen van sites wel degelijk strafbaar

Is het platleggen van sites niet meer dan digitaal demonstreren tegen misstanden?

Peter Schouten stelt dat het onbereikbaar maken van sites als visa, paypal en mastercard en de site van het OM niet meer is dan het uitoefenen van digitaal betogingrecht. Hij stelt ook dat Ddos, Distributed denial of services aanvallen niet meer zijn dan een tijdelijke blokkade zonder al te veel schade, kattenkwaad, digitaal belletje trekken.

Dat dit soort acties niet strafbaar en strafwaardig zou zijn wijt hij, naast het feit dat er geen kwade opzet is, aan onduidelijkheid en toegankelijkheid van de rechtsregels over dit gedrag.
Dat lijkt mij een overgesimplificeerde opvatting, zowel wat betreft de doelstellingen van de dader als de onduidelijkheid en ontoegankelijkheid van de wet.

Het was wel degelijk de bedoeling van de daders om schade toe te brengen. Iedereen weet dat niet alleen wikileaks gebruikmaakt van de genoemde betalingsplatforms. Ook miljoenen andere “onschuldige”gebruikers maken van deze instellingen gebruik en worden door deze verstoringen getroffen. Daarnaast is ook het OM in Nederland en het OM in Zweden onder vuur geweest van Ddos aanvallen. Hoewel de consequenties mee leken te vallen lijkt me niet dat de daders over de consequenties van die aanvallen hebben nagedacht. Stel dat ook ondersteunende alarmcentrales onder vuur waren genomen, is dat nog gerechtvaardigde digitale demonstratie?

Je mag van demonstranten verwachten dat de consequenties en proportionaliteit bij hun acties wel in hun overwegingen wordt meegenomen, zeker als het een georganiseerde massale aanval van duizenden gebruikers betreft. Overigens is ook niet elke conventionele demonstratie zomaar toegestaan. Ook die rechtmatigheid wordt in overweging genomen.
Wat betreft de toegankelijkheid en duidelijkheid van de regelgeving op dit gebied: Peter Schouten verwijst naar artikel 161 sexies van het Wetboek van strafrecht, in zijn woorden: het opzettelijk vernielen van een geautomatiseerd werk waardoor gevaar voor dienstverlening te verwachten is. Dit is geen juiste weergave van de delictsomschrijving. Het betreft hier niet alleen het vernielen van een geautomatiseerd werk maar ook het veroorzaken van stoornis daarvan, zonder vernieling dus.
Die bepaling is redelijk duidelijk. Nog duidelijker van toepassing is echter artikel 138 b van het wetboek van strafrecht waar de Ddos aanval duidelijk is omschreven:

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.

Wat betreft de ontoegankelijkheid van de rechtsregels, het lijkt me dat de “whizzkids” de wetgeving op het internet wel kunnen vinden. Kortom de rechtsregels zijn wel degelijk duidelijk, toegankelijk en met voldoende precisie geformuleerd in dit geval.
Het is niet wenselijk als dit soort acties badinerend als digitaal belletje trekken wordt afgedaan. De maatschappelijke ontwrichting kan uit de hand lopen als digitale sabotage wordt gedoogd.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.