Keuze voor benutten strategische voordelen zorgt voor gestage adoptie open source software

Uit een onderzoek van Gartner in 11 landen met ruim 500 respondenten waarover Automatiseringgids vandaag bericht blijkt dat open source software (OSS) een steeds belangrijkere rol krijgt in de IT-strategie van bedrijven. De adoptie van OSS neemt hierdoor gestaag toe. De opvallende conclusie van dit onderzoek is dat er steeds meer wordt gekozen voor open source vanwege het kunnen benutten van strategische voordelen. Het gaat bij deze strategische voordelen om kortere ontwikkeltijden, innovatieve oplossingen, beter in staat zijn om intern te ontwikkelen, en last but not least:  de mate waarin IT-verantwoordelijken aangeven dat ze zakelijk succesvoller kunnen zijn met OSS. Waarom zet de adoptie gestaag door, en wat is de wijze waarop OSS naast proprietary software kan worden meegenomen in softwareselectietrajecten?

Het adagium dat OSS goedkoper is dan de traditionele softwareoplossingen, blijkt uit onderzoek een insteek die niet in grote mate zal bijdragen aan verregaande adoptie van open source in het bedrijfsleven. Uit dat onderzoek blijkt ook dat er meer dient te worden gekeken naar OSS als functioneel alternatief.  Hierbij werd aangegeven dat meer kennis over OSS en haar toepasbaarheid  de adoptie van OSS kan bespoedigen. Het is mooi om te zien dat, in het door mijn collega uitgevoerde onderzoek genoemde aandachtspunt van meer kennis, achteraf inderdaad een belangrijke oorzaak is voor de gestage adoptie. Ondanks dat kostenbesparingen nog steeds in een grote rol spelen in de keuze voor OSS, wordt de keuze voor OSS meer en meer gebaseerd op de toegevoegde waarde die het kan hebben.

Bij het benutten van de strategische voordelen van OSS, door bijvoorbeeld OSS mee te nemen in selectietrajecten of te integreren in de IT-strategie, komt er meer kijken dan een simpele ‘replace by’-systematiek. Om een voorbeeld te noemen: in een selectietraject waarin zowel OSS als traditionele proprietary software naast elkaar worden vergeleken, dient men onder andere rekening te houden met de beoordeling van de kwaliteit van de partner. Het simpelweg vergelijken van relevante omzetten is niet direct mogelijk, door het dikwijls ontbreken van licentiestructuren in het gehanteerde open source businessmodel. Daarnaast dient bij de beoordeling van OSS en proprietary software naast elkaar, de risico’s anders benaderd te worden, doordat bijvoorbeeld de continuïteit en toekomstbestendigheid van een OSS oplossing afhankelijk is van de kracht van de community. Dit vraagt om een andere vorm van assessment met afwijkende criteria, waarbij goed dient te worden bekeken of de gehanteerde selectiemethodiek niet impliciet uitgaan van bepaalde veronderstellingen, gebaseerd op traditionele softwareoplossingen. Een raamwerk over hoe samen OSS en proprietary software mee te nemen in een selectietraject kunt u terugvinden in deze publicatie.

Hoe denkt u de voordelen van OSS te kunnen benutten? Ik hoor het graag!

2 reacties

 1. Jan Stedehouder op zegt:

  Altijd leuk, zo’n onderzoekje van Gartner (en soortgelijke
  organisaties). Je zou voor de grap eens alle rapporten die Gartner
  over open source heeft geschreven naast elkaar moeten zetten en de
  voorspellingen en analyses in een tijdlijn plaatsen, naast
  soortgelijke rapporten over gesloten software. Dat heb ik deels eens
  gedaan voor een artikel in het Open Source Jaarboek. Daarna was ik wel
  definitief klaar met dit soort rapporten. In het gunstigste geval
  geven ze aan hoe het denken bij de klanten van Gartner zich aan het
  ontwikkelen is.

  Dan blijkt wel dat daar het denken over open source al verder
  gevorderd is dan bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheden en
  politici. Zodra de laatste groep in de rol van pleitbezorger zit,
  wordt snel geroepen dat OSS goedkoper is. Verandert de rol van
  pleitbezorger in die van bestuurder, dan is het al snel dat bij ICT
  een professionele, en niet een ideologische afweging gemaakt moet
  worden. Prima, laat het dan een professionele afweging zijn. In dat
  licht is een uitspraak van Frans Suijerbuijk (Opensapiens) wel
  interessant:

  “Bedrijven zijn kritisch, maar zijn met een harde business case, in
  euro’s, te overtuigen. Bij overheden is het beslismechanisme veel
  complexer en dan blijkt dezelfde business case in euro’s van mindere
  betekenis te zijn”

  http://www.opentrends.nl/2011/02/04/commerciele-sponsoring-noiv-jaarcongres-stuit-op-weinig-bezwaar/

  De zin: “Het simpelweg vergelijken van relevante omzetten is niet
  direct mogelijk, door het dikwijls ontbreken van licentiestructuren in
  het gehanteerde open source businessmodel.” moet je nog maar even
  toelichten. Volgens mij denk ik dat ik het begrijp, maar voor alle
  zekerheid. Overigens denk ik wel dat ‘we’ niet te moeilijk moeten doen
  over het punt ‘kracht van de community’ als het gaat om continuïteit
  en toekomstbestendigheid. In twee sectoren waar ik werkzaam ben
  (geweest), onderwijs en welzijn, vind je bedrijfskritische applicaties
  waar maar een heel klein team van ontwikkelaars achter staat. Zo
  gesloten als maar zijn kan en toch gaan instellingen met zulke
  applicaties aan de slag, simpelweg omdat het alternatief er niet is.
  Waarmee ik maar wil zeggen dat het scheppen van waarborgen voor de
  toekomst wellicht minder afhankelijk is van open source software en
  veel meer van open standaarden.

 2. Rik van Wijk op zegt:

  Beste Jan,

  Leuk om zo’n uitgebreid commentaar te ontvangen. Ik zal proberen in te gaan op je punten, maar geef maar aan als ik iets vergeten ben.

  Ten eerste ten aanzien van Gartner rapporten: vaak zijn ze bruikbaar ten aanzien van trends, al moet je ze vaak wel in perspectief zetten. Ik werk vanuit bijvoorbeeld een klantvraag, een rapport over de mid market ERP pakketten met daarin de meest functioneel en partnerkwaliteit rijke pakketten hoeft niet noodzakelijkerwijs aan te sluiten op de (informatie-)behoeften van een klant. Je zult hierin altijd een afweging moeten maken in hoeverre het generieke toepasbaar is op specifieke situaties (open deur, maar toch)

  Overwegingen ten aanzien van selectie van software moeten denk ik niet gevoerd worden op danwel het kostenargument, ofwel de ideologische en anderzijds ‘professionele’ uitgangspunten. Enerzijds omdat kosten voor open source oplossingen inderdaad lager kunnen zijn, maar tegelijkertijd de discussie dient te gaan over welke oplossing het meest geschikt is (functioneel, diensten, integratie, etc. etc.) en toekomstbestendig (nieuwe technieken, koppelingsmogelijkheden, specifieke organisatiedoelen, etc.) Kort gezegd, objectiveerbare selectietrajecten waarin de beste oplossing wordt gekozen. Ik denk dat in veel gevallen OSS een functioneel alternatief kan zijn. Ik praat nu alleen in algemene zin, wat betreft markten en oplossingen zijn de verschillen groot in adoptie van OSS en de mogelijke oplossingen en partners die daar voor handen liggen. Je ziet echter steeds meer alternatieven komen, ook bijv. in de ERP markt. Daarnaast denk ik dat aan de opdrachtgevende/adviserende kant er nog goed gekeken moet worden naar mogelijke impliciete aannames in selecties, waar ik ook naar verwijs in dit blog en eerdere stukken (en ook door bijvoorbeeld Walter van Holst)

  De zin “Het simpelweg vergelijken van relevante omzetten is niet direct mogelijk, door het dikwijls ontbreken van licentiestructuren in
  het gehanteerde open source businessmodel” doel ik op de klassieke assessment van geschikte partners. Omzetten geven een indicatie van mogelijke doorontwikkelingen, financiële gesteldheid en dies meer zij. Als je echter open source aanbieders gaat vergelijken met traditionele aanbieders, vind ik dat je de dienstverleningsomzetten moet vergelijken, gezien het vaak ontbreken van licentiekosten bij OSS. Als het OS businessmodel nog meer afwijkend is dan van andere aanbieders, zul je nog beter moeten nadenken om een antwoord te krijgen op de achterliggende doelen van de omzetvraag.

  Laatste: kracht van communities is ook zoiets waarin modellen over de ‘volwassenheid van OSS’ nogal eens van verschillen. De ene bekijkt het puur vanuit aantal ontwikkelingen/updates/changes, de andere o.b.v. aantal gebruikers (developers en helpers/handleidingschrijvers (hoe noem je dat?)), de andere weer vanuit de kwaliteit van de code en de snelheid waarin dat zich ontwkkeld. Je zult hierin ook niet te kort door de bocht moeten. Je standpunt over het belang van open standaarden voor waarborgen in de toekomst, deel ik.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.