“Twee weten meer dan één”, gezamenlijk projectrisico’s bespreken leidt tot succesvollere projecten

Op 9 juni 2001 is Karel de Bakker gepromoveerd op het onderwerp risicomanagement. Tijdens zijn promotieonderzoek stond de volgende, interessante vraag centraal:

draagt risicomanagement bij aan het succes van ICT projecten, in het bijzonder aan het succes van Enterprise Resource Planning (ERP) implementatieprojecten?

Het antwoord op deze vraag wordt in zijn onderzoek gegeven door het uitvoeren van achtereenvolgens een literatuuronderzoek, case studies en een experiment. De bestaande literatuur omtrent  risicomanagement in ICT-projecten is gebaseerd op de aanname van instrumenteel handelen in de context van een voorspelbare omgeving. Deze literatuur biedt vrijwel geen bewijs dat risicomanagement bijdraagt aan projectsucces. Integendeel; zij laat zien dat de aannames waarop de werking van risicomanagement is gebaseerd veelal onjuist zijn.

Desalniettemin wordt er binnen projecten frequent aan risicomanagement gedaan. Om de relatie tussen risicomanagement en projectsucces nader te onderzoeken is voorgesteld om het bestaande (instrumentele) model uit te breiden met een communicatieve component; project stakeholders interacteren en communiceren met elkaar gedurende het risicomanagement proces, en deze interactie draagt bij aan de bereiking van projectsucces.

Dit uitgebreide model is onderzocht door middel van een zevental case studies van ERP implementatieprojecten. Daarin geven geïnterviewde projectmanagers, ICT leveranciers en opdrachtgevers aan dat volgens hen individuele risicomanagement activiteiten bijdragen aan projectsucces, omdat deze activiteiten zowel het handelen van stakeholders alsook hun gezamenlijk beeld van de situatie beïnvloeden en synchroniseren. Vervolgens is in een experiment de invloed van de risicomanagement activiteit risico identificatie nader onderzocht.

De resultaten geven aan dat projectgroepen die voorafgaand aan een project gezamenlijk de risico’s bespreken, succesvoller zijn dan projectgroepen waarbij de leden individueel de risico’s identificeren, of die geen risico-identificatie uitvoeren.

Een pdf van zijn proefschrift is te verkrijgen via de website van deB Project & Risk: www.debee.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.