Sabam tegen Netlog: Ook opluchting voor hostingdienstverleners

Na de eerdere uitspraak inzake SABAM tegen Scarlet in november 2011 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak SABAM tegen Netlog. Geheel in lijn met de eerder genoemde uitspraak, werd ook in deze zaak het categorisch filteren van data, dit keer door een hostingspartij, in de strijd tegen auteursrechtelijke inbreuken een te vergaande maatregel geacht.

Netlog exploiteert een sociale netwerksite, die door heel Europa maar met name in België populair is. Netlog is een hostingdienst in de zin van het Telecommunicatierichtlijn (in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet en het Burgerlijk Wetboek), omdat de gegevens die gebruikers in hun profiel opslaan, worden bewaard op de servers van Netlog. Via de sociale netwerksite is het mogelijk om op een profiel dat gebruikers kunnen aanmaken, muziek en filmpjes te uploaden. In de praktijk komt het voor dat dit auteursrechtinbreuken oplevert. SABAM, de Belgische BUMA STEMRA, is van mening dat Netlog dit zou moeten voorkomen. Hiertoe heeft SABAM Netlog via een brief aangemaand om de niet-geautoriseerde beschikbaarstelling van muziek- en audiovisuele werken uit het repertoire van SABAM met onmiddellijke ingang te staken. Toen Netlog hier niet op in ging, heeft SABAM Netlog gedagvaard en gevorderd dat Netlog iedere onrechtmatige beschikbaarstelling van muziek- en audiovisuele werken uit het repertoire van SABAM met onmiddellijke ingang te staken.

De Belgische nationale rechter stelde daarop de volgende prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie (hierna: het Hof): In hoeverre kan een hostingdienstverlener een systeem worden opgelegd, waarbij informatie die gebruikers op hun profiel zetten gefilterd wordt op elektronische bestanden die muziek-, cinematografische en audiovisuele werken bevatten, waarvan SABAM zegt de rechthebbenden ervan te vertegenwoordigen?
Onder verwijzing naar de al eerder genoemde uitspraak van het Hof in november 2011 (SABAM tegen Scarlet), oordeelde het Hof dat met het toestaan van een dergelijke maatregel geen juist evenwicht verzekerd kan worden met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten enerzijds en de bescherming van de vrijheid van ondernemerschap van de hostingdienstverleners en het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid om informatie uit te wisselen van de eindgebruikers anderzijds. Aan de hostingdienstverlener mag een dergelijk filtersysteem dan ook niet worden opgelegd.

Opvallend is dat in deze zaak bijna volledig dezelfde lijn wordt gevolgd als bij de al eerder aangehaalde zaak SABAM tegen Scarlet. Hoewel het hier ging om een eenzelfde maatregel, is er uiteraard een verschil tussen een hostingdienstverlener en een internet service provider (ISP). Zo kan een hostingpartij, zoals Netlog, verhoudingsgewijs meer invloed uitoefenen op de informatie-uitwisseling van gebruikers dan een ISP, een tussenpersoon, in beginsel kan. Er mag dan ook meer verantwoordelijkheid op dat gebied verwacht worden van een hostingpartij. In deze zaak wordt hier aan voorbij gegaan en wordt vooral gekeken naar de bezwarende maatregel.

Met deze uitspraak wordt het vermoeden dat in mijn vorige blog tot uiting kwam, namelijk dat een algemene toezichtverplichting van (cloud)dienstverleners niet gevergd kan worden, bevestigd. Op dit punt kunnen clouddienstverleners nu definitief opgelucht ademhalen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.