Tweedehands software, kan het echt?

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat doorverkoop van gebruikte licenties op software die zijn aangeschaft door middel van een rechtmatige download, toegestaan is. Deze uitspraak kan interessante gevolgen hebben voor uw bedrijf. Zo kan u kosten besparen door doorverkopen van licentieoverschotten, of wordt het tijd om uw licentievoorwaarden te updaten.

Op 3 juli 2012 heeft het Europees Hof van Justitie bepaald dat het bedrijf UsedSoft gebruikte licenties op software die zijn aangeschaft door middel van een rechtmatige download toch mag doorverkopen. Dit ondanks dat de licentievoorwaarden bepaalden dat de software niet overdraagbaar is.

Omdat het gebruikelijk is dat licentievoorwaarden van softwarelicenties bepalen dat deze niet overdraagbaar zijn, is het verstandig dat u uw licentievoorwaarden eens onder de loep neemt. Heeft de softwareleverancier een dergelijke bepaling in uw licentievoorwaarden opgenomen, dan is deze in de praktijk weinig meer waard. Heeft een afnemer de kopie van de software namelijk rechtmatig gedownload en hiervoor betaald, dan mag hij de kopie doorverkopen. Voorwaarde is wel dat hij zijn exemplaar van de gedownloade software verwijdert én dat het om een licentie voor onbepaalde tijd moet gaan.

Locatie en tijd als voorwaarden voor softwarelicenties
De uitspraak van het Hof kan verstrekkende gevolgen hebben voor leveranciers. Zij kunnen geconfronteerd worden met afnemende vraag, omdat de kopieën van hun gedownloade software na gebruik doorverkocht mogen worden.

Het arrest laat echter enige ruimte om andere beperkingen aan de licentievoorwaarden te verbinden. Het Hof heeft zich bij haar oordeel namelijk laten inspireren door de zogenaamde uitputtingsregel van art. 4, lid 2 en art. 5, lid 1 van de Softwarerichtlijn (2009/24). Deze regel houdt grof gesteld in dat het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een kopie in de Gemeenschap (dit is het gebied binnen de EU) vervalt voor kopieën die rechtmatig zijn verspreid. De uitputtingsregel ziet dus op distributie in een bepaald territorium, namelijk de EU. Bij deze territoriumvoorwaarde hebben ook de rechters van het Hof zich aangesloten in hun oordeel.

Interessant en opmerkelijk is vervolgens de uitdrukkelijke toevoeging “zonder beperking in de tijd”. Hiermee creëert het Hof namelijk  uitdrukkelijk ruimte om licenties af te bakenen in tijd. Zodra de tijd of het tijdvak als beschreven in de licentie is geëindigd, eindigt het gebruiksrecht.

Andere mogelijkheden voor inperken softwarelicenties
Waar het Hof minder duidelijk over is, is of er andere voorwaarden kunnen worden verbonden aan de licentie die de overdacht van de licentie kunnen voorkomen. Het feit dat het Hof zo expliciet mededeelt dat een beperking van de licentie in tijd wel mogelijk is, maar stil blijft over het verbinden van andere voorwaarden aan de licentie, geeft ook geen aanwijzingen of er andere voorwaarden toegestaan zijn.

Het zou kunnen dat deze geheel niet toegestaan zijn, maar ook kan dit betekenen dat andere voorwaarden wel toegestaan zijn, maar dat deze bij overdracht van de licentie ook van toepassing zijn op de verkrijger van die licentie. Voorlopig zal hier waarschijnlijk niet snel duidelijkheid over komen te bestaan.

Controleer uw licenties
Maakt u gebruik van licenties waarbij de bijbehorende software door middel van downloads wordt verspreid, staat u dan vooral stil bij de mogelijke gevolgen voor uw organisatie.

Trek uw licentievoorwaarden (in sommige organisaties  algemene voorwaarden) uit de kast en controleer of er een bepaling is opgenomen die overdracht van de licentie verbiedt. Staat een dergelijke bepaling hier inderdaad in, controleer dan of er een bepaling is opgenomen die de licentie in tijd afbakent. Is dit niet het geval, dan is het waarschijnlijk tijd om uw licentievoorwaarden te updaten.

Omgekeerd is het voor gebruikers interessant om te bekijken of er een overschot aan licenties in de organisatie aanwezig is, die kunnen namelijk worden doorverkocht. Wat in een tijd van kostenbesparingen interessant kan zijn.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Eduard Lievens.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.