Asset Management: leren van succesvolle bedrijven

Wat zijn de belangrijkste factoren om Asset Management daadwerkelijk succesvol te doen zijn en concreet bij te laten dragen aan het succes van de organisatie of onderneming? Mitopics helpt op dit moment PD Ports met het ontwerpen en uitrollen van een systeem voor Asset Management (beheer van gebouwen, machines, installaties e.d.) op haar verschillende terminals en havens in de UK. Doel van dit project is het binden en winnen van klanten (door betere dienstverlening) en het verbeteren van de bedrijfsresultaten (door het verlagen van de kosten).

Daarnaast faciliteert Mitopics een Asset Management kennisplatform voor bedrijven waarin kennis en ervaringen over Asset Management worden uitgewisseld. Uit de succesvolle cases van APMTerminals, Vopak, ABCWestland, FloraHolland en ProRail zijn hieronder de belangrijkste voorwaarden voor succes afgeleid: deze blijken in de praktijk anders dan verwacht…..

De weg naar succes

Als één ding duidelijk wordt uit de verschillende cases dan is het dat het succesvol uitrollen van Asset Management (AM) niet een kwestie is van het simpelweg kiezen van het juiste onderhoudsconcept of het beste informatiesysteem maar vooral van het starten en volhouden van een meerjarig traject met de juiste instelling. Wat zijn daarbij de belangrijkste succesfactoren?

  1. Visie: uit de verschillende cases blijkt dat het starten van het traject vanuit een heldere visie op AM moet gebeuren: welk doel willen we bereiken en hoe? Bijvoorbeeld een grote capaciteitsuitbreiding mogelijk maken zonder nieuwe apparatuur te kopen, maar door beschikbaarheid huidige apparatuur drastisch te vergroten.
  2. Schaalgrootte en cultuur: bij de aanpak van het AM traject dient terdege rekening te worden gehouden met schaalgrootte en cultuur van de organisatie: grotere organisaties neigen naar een scheiding tussen het aansturen van Asset Management en de uitvoering ervan. Het denkwerk wordt bijvoorbeeld gecentraliseerd op het hoofdkantoor terwijl de uitvoering op de locaties gebeurd. Deze scheiding tussen denken en doen, is de doodsteek voor vernieuwing en motivatie. Succesvolle organisaties hebben hiervoor slimme aanpakken ontwikkeld zoals virtuele teams, samengesteld uit medewerkers van locaties, die het denkwerk doen. De cultuur binnen een bedrijf speelt zo mogelijk een nog grotere rol: deze blijkt in sterke mate bepalend te zijn voor de manier waarop Asset Management professionaliseert en uit de cases blijkt dat, wie de cultuur nadrukkelijk respecteert in de aanpak, meer succes heeft.
  3. Menselijke maat: het respecteren van de “menselijke maat” blijkt een grote rol te spelen:  belangrijk bij het professionaliseren van Asset Management is dat de aanpak wordt begrepen en gesteund door alle  lagen in de organisatie inclusief de uitvoerende. Succesvolle bedrijven houden hier rekening mee bij ontwikkeling van de Asset  Management concepten en de invoering ervan.
  4. Betrekken klant / gebruiker: naarmate AM verder wordt ontwikkeld en uitgerold, ontstaat ook de noodzaak om de klant en/of de gebruiker meer te betrekken: om betere kwaliteit te leveren tegen lagere kosten moet helder zijn wat echt belangrijk is voor de klant zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.
  5. Objectstructuur: een gestandaardiseerde systematiek om assets te beschrijven tot op het gewenste detailniveau (componenten, onderdelen etc.) maakt het mogelijk gebeurtenissen vast te leggen, analyses uit voeren en te rapporteren

Rol van informatiesysteem

Het hebben van een adequaat informatiesysteem is, helaas, geen voldoende voorwaarde voor succesvol Asset Management maar wel een noodzakelijke voorwaarde. Bij het specificeren van een informatiesysteem dient terdege rekening gehouden te worden met de hierboven benoemde succesfactoren. Een adequaat informatiesysteem helpt bij:

    • Het invoeren van standaard processen binnen Asset Management.
    • Het verkrijgen van acceptatie op uitvoerend niveau doordat monteurs etc. direct toegang hebben tot onderhoudshistorie.
  • Het continu verbeteren van Asset management door analyse en rapportage (van historische gegevens).

Het programma van eisen voor een adequaat informatiesysteem dient dus zorgvuldig, en met een bredere blik dan alleen op onderhoud en reparatie, te worden vastgesteld.

Als u meer wilt weten over de succesfactoren voor Asset Management, kunt u contact opnemen met Eildert Karstens.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.