Aanbestedingsrecht, een continuing story: Richtsnoeren en nieuwe Richtlijnen

Met de invoering van de Aanbestedingswet 2012 is nog geen einde gekomen aan de nieuwe regelgeving op dit terrein. In deze nieuwsbrief treft u een korte update aan van recente en komende ontwikkelingen.

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 is tevens de Gids Proportionaliteit van kracht geworden. De minister van Economische Zaken had voorts  aangekondigd dat vrij snel daarna ook de Richtsnoeren Leveringen en Diensten zouden worden gepubliceerd  Eind maart heeft de schrijfgroep de definitieve versie vastgesteld en op 13 mei jl  zijn de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd.

Anders dan de Gids Proportionaliteit hebben deze richtsnoeren geen verplichtend karakter. De richtsnoeren vormen vooral een naslagdocument waarin de verschillende stappen in de aanbestedingsprocedures op een rijtje zijn gezet en waarin handige overzichten zijn opgenomen  met verwijzingen naar de relevante bepalingen in de wet en de Gids Proportionaliteit.

Bij de behandeling van  het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2012 is er destijds niet voor gekozen om de invoering van de Aanbestedingswet 2012 te laten afhangen van de publicatie van de nieuwe Europese Richtlijnen op dit terrein. Dat betekent dat over niet al te lange tijd de Aanbestedingswet 2012 wijzigingen zal moeten ondergaan als gevolg van die nieuwe Europese Richtlijnen. De Europese Commissie stuurt er op aan dat voor 1 juli a.s. (een jaar later dan de oorspronkelijke planning) de Richtlijnen kunnen worden vastgesteld waarna de Europese lidstaten tot eind 2014 de gelegenheid zullen krijgen om de richtlijnen in de nationale regelgeving te implementeren.

Voor meer informatie over aanbestedingsrecht en de nieuwe Aanbestedingswet 2012, dan kunt u contact met ons opnemen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.