Contractmanagement versus inkoop. De positie verschuift.

Non core business oftewel NPR (non product related) inkoop beperkt haar activiteiten steeds meer tot specifieke specialistische onderdelen als onderhandelen en juridische vastlegging met kennis van het bedrijf. Tegelijkertijd verschuift de positie van contractmanagement en leveranciersmanagement.

Contractmanagement en leveranciersmanagement wordt steeds meer autonoom ingericht binnen de bedrijfsonderdelen aangezien het bijvoorbeeld noodzakelijk is om inhoudelijke kennis te combineren met de kennis van contract en leveranciersmanagement.

Als NPR inkoopafdelingen niet oppassen, verwordt hun werk tot een “kunstje” namelijk onderhandelen en vastleggen zonder meerwaarde. Vervolgens is het nog een kleine stap om NPR inkoop uit te besteden en leveranciers en contractmanagement in de business te laten landen.

Dit betekent dat bij bedrijfsonderdelen contractmanagement en leveranciersmanagement kennis moet worden opgebouwd terwijl bij NPR inkoop de specialisatie naar onderhandelaar en jurist zich verder moet voltrekken terwijl zij zich meer dan nu zullen moeten verdiepen in zaken als risicomitigatie om een toegevoegde waarde te houden voor het bedrijf.

Mocht dit laatste niet gebeuren dan voorzie ik dat de verschuiving nog verder doorzet en NPR inkoop binnenkort zichzelf mag uitbesteden aan gespecialiseerde kantoren op dit gebied.

Mitopics is een gespecialiseerd bureau op het gebied van inkoop, contract en leveranciersmanagement en de regievoering daarop.

Deze bijdrage is een samenvatting van een weblog-artikel van Rob Krassenberg. Neemt u bij vragen vrijblijvend contact met hem op via 0182-573211.

Neem contact op met Rob Krassenberg