Risicomanagement als wapen tegen mislukken van IT-projecten

Binnen het projectmatig werken is een gezonde dosis risicomanagement onontbeerlijk. Risicomanagement strekt zich niet alleen uit tot het juridische domein maar kan ook als een wapen worden gebruikt om organisatiebreed de gevolgen van een IT-project dat dreigt te mislukken inzichtelijk te maken, te voorkomen of te mitigeren, maar bovenop ook tijdig de kansen te kunnen signaleren.

IT-projecten zijn in de regel langdurig en brengen vele veranderingen teweeg binnen een organisatie. Daarbij is de kans dat alles ordelijk en volgens de planning zal verlopen wegens vele afhankelijkheden vrij klein.  Wanneer in een vroeg stadium verantwoordelijken op de hoogte zijn van de risico’s die een IT-project loopt, kunnen zij maatregelen treffen om de onaangename verassingen gedurende of na het project te voorkomen.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement maakt de risico’s die de succesvolle afronding van een project in gevaar kunnen brengen inzichtelijk en zorgt ervoor dat activiteiten in gang worden gezet en maatregelen getroffen worden die de gevolgen van verwezenlijkte risico’s beheersbaar houden.

Stappenplan risicomanagement

Risicomanagement is een cirkelvormig proces en start met uitvoering van een risicoanalyse en in kaart brengen van de risico’s met als doel beheersbaar houden van deze risico’s op verschillende organisatierelevante domeinen zoals kwaliteit, informatie, tijd, geld, organisatieprocessen etc. Tegelijkertijd wordt op elk organisatorisch niveau impact van het intreden van een bepaald risico bepaald: op projectniveau, binnen het juridische context, op financieel niveau en op het bestuursniveau. Hierbij mogen de externe invloeden niet worden vergeten. De tweede stap omvat het vaststellen van beheersmaatregelen om de verwezenlijking van de vastgestelde risico’s te vermijden, te verminderen, over te dragen en/of te accepteren. In de vervolgstappen worden de beheersmaatregelen uitgevoerd, geëvalueerd respectievelijk er wordt nadere risicoanalyse uitgevoerd aangezien ook tijdens de uitvoering van een project nieuwe risico’s kunnen ontstaan die de vastgestelde projectdoelen in gevaar kunnen brengen. Het kunstje is om bij belangrijke transitiemomenten verantwoordelijken voor het proces betrokken te houden en de situatie stelselmatig te evalueren. Hierdoor kunnen risico’s voor de betrokkenen transparant worden gehouden wat het project ten gunste komt.

Loont het investeren in risicomanagement?

Investeren in risicomanagement vooraf kan de goede voortgang van een IT-project bevorderen door de kans dat een risico zich verwezenlijkt te doen verminderen maar ook door de samenwerking en interactie van het projectteam te versoepelen, én dat is een machtig wapen tegen mislukken van een IT-project. Bedrijven die van plan zijn om (grote) IT-transities te doen, doen er verstandig aan om tijdig deskundigen in te schakelen die onafhankelijk naar het voorgenomen proces kunnen kijken en daarbij kunnen adviseren.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.